wersja do wydruku Jan Chitro 11.07.2013 09:47

U C H W A Ł A Nr XXV/149/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/32/11Rady Miejskiej w Głogowie z dnia1 marca 2011 r. w sprawie powołania i (...)


U C H W A Ł A     Nr  XXV/149/12
 
Rady Miejskiej w Głogowie
 
z dnia 14 lutego 2012 r.
  
w sprawie     zmiany  Uchwały  Nr VII/32/11Rady  Miejskiej w Głogowie z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie  powołania i ustalenia  składu osobowego Komisji   Ekologii,   Zdrowia,   Sportu  i   Turystyki    Rady   Miejskiej   w  Głogowie
  
    Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z   2001r.  Nr 142,  poz. 1591  ze zmianami ) oraz § 14 ust.3 Statutu Miasta Głogowa uchwala się, co następuje: 
  
§ 1.
  
Dokonuje się  następujących zmian składu osobowego Komisji Ekologii, Zdrowia,   Sportu  i   Turystyki    Rady Miejskiej w Głogowie:
-         do składu powołuje się radnego Andrzeja Bartkowiaka
  
§ 2.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  
                                             
Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Koliński
 
U Z A S A D N I E N I E
  
Radny Andrzej Bartkowiak w dniu 3 lutego 2012r. złożył pisemny wniosek o włączenie go do składu osobowego Komisji Ekologii, Zdrowia, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Głogowie.
W związku z powyższym zasadne i konieczne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:U C H W A Ł A Nr XXV/149/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/32/11Rady Miejskiej w Głogowie z dnia1 marca 2011 r. w sprawie powołania i (...)
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.07.2013 09:47

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
17.03.2014 09:05 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
26.07.2013 09:39 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
11.07.2013 09:47 Utworzenie dokumentu. (Jan Chitro)