wersja do wydruku Jan Chitro 11.07.2013 09:39

UCHWAŁA NR XXI/ 122 /2011 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 5 grudnia 2011 roku w sprawie poparcia apelu Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego do Prezesa Rady Ministrów o opracowanie (...)

UCHWAŁA   NR  XXI/ 122 /2011
Rady Miejskiej w Głogowie
 
z dnia 5  grudnia 2011 roku
 
w sprawie poparcia apelu Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego do Prezesa Rady Ministrów o opracowanie rządowego programu systematycznego pogłębiania koryta rzeki Odry.
  
            Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2011 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się co następuje:
 
§ 1
1. Rada Miejska w Głogowie popiera Uchwałę Nr XII/73/2011 Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego z dnia 29 września 2011 roku w sprawie wystosowania apelu do Prezesa Rady Ministrów RP o opracowanie rządowego programu systematycznego pogłębiania koryta rzeki Odry.
2. Rada zwraca się do jednostek samorządu terytorialnego, położonych na terenach przez które przepływa rzeka Odra, aby poparli apel Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego.
 
§ 2.
 
            Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.
 
§ 3
 
            Odpis uchwały doręcza się Premierowi RP.
 
§ 4
 
            Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                           
 Andrzej Koliński
                                          
                                                                 
 
                                                  U Z A S A D N I E N I E
  
Od szeregu lat nie były podejmowane żadne działania związane z gospodarką wodną w dorzeczu Odry w skali całej rzeki. Wykonywano lokalne czynności polegające głównie     na naprawie wałów. Wobec powtarzających się klęsk żywiołowych – powodzi – w dolinie Odry konieczne jest podjęcie działań zabezpieczających mieszkańców gmin nadodrzańskich przed wielką wodą. Jednym z nich jest udrożnienie i powiększenie przekroju przepływu koryta rzeki.
Pogłębienie rzeki ma istotny wpływ na walory turystyczne, rekreacyjne rzeki i możliwości gospodarczego wykorzystania żeglugi rzecznej, co może mieć wpływ na rozwój miasta.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XXI/ 122 /2011 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 5 grudnia 2011 roku w sprawie poparcia apelu Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego do Prezesa Rady Ministrów o opracowanie (...)
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.07.2013 09:39

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
17.03.2014 10:21 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
17.03.2014 10:01 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
26.07.2013 09:33 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
11.07.2013 09:39 Utworzenie dokumentu. (Jan Chitro)