wersja do wydruku Jan Chitro 11.07.2013 09:38

U C H W A Ł A Nr XXI/ 117 /2011 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 5 grudnia 2011 r.w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego wezwania do usunięcia naruszenia prawa poprzez uchylenie (...)

U C H W A Ł A    Nr  XXI/ 117 /2011
 
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 5 grudnia 2011 r.
  
w sprawie   zajęcia stanowiska  dotyczącego  wezwania do usunięcia  naruszenia  prawa poprzez uchylenie uchwały nr II/6/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 06.12.2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w 2011r.
 
Na podstawie art.101 ust. 1 Ustawy z dnia  8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) oraz  art. 52 § 1 i §4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zmianami) uchwala się, 
co następuje: 

§ 1.

Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa poprzez uchylenie uchwały nr II/6/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 06.12.2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w 2011r. z dnia 17.10.2011 r., Kancelarii Wawrzynek & Jakubiszym Spółka Partnerska Adwokatów i Radców Prawnych z siedzibą we Wrocławiu, działającej w imieniu:
 
1. Ksawerego Kossowskiego, prowadzącego Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Spółka z o.o. ul. Mickiewicza 63,  67-200 Głogów;
 
2. Stanisława Gajdy, prowadzącego Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe ELIZA Spółka z o.o. ul. Mickiewicza 67,  67-200 Głogów;
 
3. Andrzeja Krzyszkowskiego, prowadzącego spółkę KRZYSZKOWSCY Spółka Jawna,
ul. Magazynowa 5,  67-200 Głogów;
 
4. Janiny Kasprzak, prowadzącej spółkę „TOPAZ Spółka Jawna H. Krzyszkowska-Mieczyk, J. Kasprzak”,ul. Mickiewicza 52,  67-200 Głogów;
 
5. Ireny  Mazurkiewicz, prowadzącej  Przedsiebiorstwo Handlowe IRMA

6. Mariusza Mazurskiego, prowadzącego spółkę SIRCH POLSKA Spółka z o.o.;
 
7. Daniela Tylko, prowadzącego spółkę TOP-POLIGRAFIA S.C. ul. Przemysłowa 3,  67-200 Głogów;
 
8. Grzegorza Karbownika, prowadzącego AUTO-SERWIS Grzegorz Karbownik ul. Wierzbowa 4,  67-200 Głogów;
 
9. Ewy Zaganas, prowadzącej P.H. „EWA” ul. Elektryczna 3,  67-200 Głogów;
 
10. Janusza Szulca, prowadzącego spółkę ALFA I OMEGA, Iwona Szulc, Janusz Szulc Sp.J. ul. Mickiewicza 55C,  67-200 Głogów;
 
11. Zbigniewa Kantarowskiego, prowadzącego F.H.U. „KAKTUS” Zbigniew Kantarowski ul. Browarna 1,  67-200 Głogów;
 
12. Romana Nych, prowadzącego spółkę PROT S.C. ul. Raszkowska 62c/13, 63-400 Ostrów Wielkopolski;
 
13. Tadeusza Cieślak, prowadzącego FIRMĘ PRZEWOZOWĄ ATENA Tadeusz Cieślak ul. Mickiewicza 63,  67-200 Głogów;
 
14. Ireneusza Kowala, prowadzącego spółkę „KOWAL I SYN” Bożena Kowal-Grzegorz Kowal Spółka Jawna ul. Mickiewicza 52A,  67-200 Głogów;
 
15. Tomasza Minkusa, prowadzącego Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Tomasz Minkus ul. Strumykowa 2,  67-200 Głogów;
 
16. Bartosza Duriasza, prowadzącego spółkę „DURIASZ” Spółka z o.o. ul. Spawaczy 11/30,  65-119 Zielona Góra;
 
17. Artura Kulika, prowadzącego FHU ARTUR KULIK ul. Mickiewicza 52, 67-200 Głogów;
 
18. Lucjana Fiałkowskiego, prowadzącego PUH „FALKO-FIAŁKOWSKI” ul. Mickiewicza 63A,  67-200 Głogów;
 
19. Piotra Maniara, prowadzącego  PPHU  BEKON  PIOTR MANIARA;
 
20. Jana Masteja, prowadzącego PHU „AUTO-STACJA” Spółka z o.o. ul. Wierzbowa 21,  67-200 Głogów;
 
21. Ireneusza Mazurkiewicza, prowadzącego Sklep Meblowy IRMA-BIS;
 
22. Andrzeja Jurka, prowadzącego Spółkę „GAMA” Andrzej Jurek Sp.Jawna;
 
23. Jacka Nikonowicza, prowadzącego spółkę „NIRO” Spółka z o.o. ul. Ścinawska 37,  59-300 Lubin.
 nie uwzględnia się.   

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.        

                          


Przewodniczący Rady Miejskiej 
Andrzej Koliński     

                           

U Z A S A D N I E N I E  

W dniu 20 października 2011 r. do Biura Rady Miejskiej w Głogowie wpłynęło wezwanie do usunięcia naruszenia prawa spowodowanego podjęciem uchwały Nr II/6/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 06 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w 2011roku. Wniosek złożyła Kancelaria Wawrzynek & Jakubiszyn Spółka Partnerska Adwokatów i Radców Prawnych z siedzibą we Wrocławiu, działająca w imieniu osób wymienionych w treści uchwały na podstawie udzielonych pełnomocnictw. Po przeanalizowaniu sprawy oraz biorąc pod uwagę fakt, że w drodze nadzoru nad uchwałami, przeprowadzonego przez służby prawne Wojewody Dolnośląskiego, Wojewoda nie stwierdził naruszenia prawa poprzez podjęcie uchwały Nr II/6/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 06 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w 2011 roku, proponuję nie uwzględniać przedmiotowego wezwania.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:U C H W A Ł A Nr XXI/ 117 /2011 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 5 grudnia 2011 r.w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego wezwania do usunięcia naruszenia prawa poprzez uchylenie (...)
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.07.2013 09:38

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
17.03.2014 10:22 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
17.03.2014 09:57 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
26.07.2013 09:34 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
11.07.2013 09:38 Utworzenie dokumentu. (Jan Chitro)