wersja do wydruku Jan Chitro 11.07.2013 09:29

U C H W A Ł A Nr XVIII/95/11 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 października 2011 r. w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego wezwania do usunięcia naruszenia prawa poprzez uchylenie uchwały Nr II/6/

U C H W A Ł A    Nr  XVIII/95/11
 
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia  25 października 2011 r.
  
w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego wezwania do usunięcia naruszenia prawa poprzez  uchylenie  uchwały Nr II/6/2010  Rady Miejskiej  w  Głogowie z  dnia  06.12.2010 r.  w  sprawie zatwierdzenia  taryfy  dla  zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego  odprowadzania  ścieków  w  2011 r.
 
Na podstawie art.101 ust. 1 Ustawy z dnia  8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) oraz  art. 52 § 1 i §4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zmianami) uchwala się, 
co następuje:

§ 1.

Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa poprzez uchylenie uchwały Nr II/6/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 06.12.2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w 2011 r. z dnia 19.09.2011 r., Kancelarii Wawrzynek & Jakubiszym Spółka Partnerska Adwokatów i Radców Prawnych z siedzibą we Wrocławiu, działającej w imieniu Andrzeja Jurka prowadzącego spółkę „GAMA” Andrzej Jurek sp.j. z siedzibą w Głogowie, nie uwzględnia się. 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa. 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Koliński

 

U Z A S A D N I E N I E  

W dniu 23 września 2011 r. do Biura Rady Miejskiej w Głogowie wpłynęło wezwanie do usunięcia naruszenia prawa spowodowanego podjęciem uchwały Nr II/6/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 06.12.2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w 2011 roku. Wniosek złożyła Kancelaria Wawrzynek & Jakubiszyn Spółka Partnerska Adwokatów i Radców Prawnych z siedzibą we Wrocławiu, działająca w imieniu Andrzeja Jurka prowadzącego spółkę „GAMA” Andrzej Jurek sp.j. z siedzibą w Głogowie. Po przeanalizowaniu sprawy oraz biorąc pod uwagę fakt, że w drodze nadzoru nad uchwałami, przeprowadzonego przez służby prawne Wojewody Dolnośląskiego, Wojewoda nie stwierdził naruszenia prawa poprzez podjęcie uchwały Nr II/6/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 06.12.2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy 
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w 2011 roku, proponuję nie uwzględniać przedmiotowego wezwania.               

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:U C H W A Ł A Nr XVIII/95/11 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 października 2011 r. w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego wezwania do usunięcia naruszenia prawa poprzez uchylenie uchwały Nr II/6/
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.07.2013 09:29

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
17.03.2014 10:47 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
26.07.2013 09:27 Edycja dokumentu (Jan Chitro)
11.07.2013 09:29 Utworzenie dokumentu. (Jan Chitro)