Kontakt

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

KONTAKT

 

Urząd Miejski w Głogowie
Rynek 10
67-200 Głogów

NIP 693-19-30-460

REGON 000 52 50 56

Kod terytorialny Gminy Miejskiej Głogów 0203011 

Telefony:

Inspektor Ochrony Danych 76 72 65 471
Wydział Organizacyjny – Naczelnik 76 72 65 460
Dział  Organizacji i Kadr 76 72 65 462 i 463
Biuro Rady  76 72 65 570
Dział Administracyjno-Gospodarczy 76 72 65 483
Zespół Informatyki Urzędu 76 72 65 488
Sekretariat 76 72 65 450 i 401

Wydział Promocji   - Naczelnik   76 72 65 580
Dział Promocji 76 72 65 458
Centrum Informacji Turystycznej 76 7265 451 551

Biuro Rzecznika Prezydenta Głogowa   76 72 65 429
Wydział Rozwoju Miasta - Naczelnik 76 72 65 441
Dział Planowania i Architektury 76 72 65 511 i 522
Dział Geodezji i Gospodarki Gruntami 76 72 65 459
Biuro Polityki Gospodarczej 76 72 65 448
Biuro Projektów Zewnętrznych 76 72 65 566

Inspektor BHP 76 7265 467
Urząd Stanu Cywilnego  - Kierownik  76 762 65 600
z-ca Kierownika 76 72 65 603

Biuro Kontroli Wewnętrznej 76 72 65 419
Biuro Audytu 76 72 65 419
Biuro Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych  - Kierownik 76 72 65 540
Wydział Finansów Publicznych – Naczelnik 76 72 65 411
Dział Podatków 76 72 65 421 i 418
Dział Księgowości 76 72 65 412 i 425
Dział Budżetowy  76 72 65 422 i 438
Referat Windykacji 76 72 65 414

Wydział Ochrony Środowiska – Naczelnik 76 72 65 480
Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi 76 72 65 552 i 558
Dział Środowiska 76 72 65 484

Wydział Gospodarki Mieszkaniowej - Naczelnik 76 7265589
Dział Zasobów Lokalowych 76 72 65 496
Dział Świadczeń Mieszkaniowych 76 72 65 486
Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych 76 72 65 534 i 535

Wydział Inwestycji - Naczelnik 76 72 65 512
Dział Przygotowania Inwestycji 76 72 65 513
Dział Nadzoru Inwestycyjnego 76 72 65 512 i 525

Wydział Infrastuktury Miasta - Naczelnik 76 72 65 477
Dział Dróg 76 72 65 518 i 577
Dział Komunalny 76 7265 485      
       
Referat Zamówień Publicznych - kierownik 76 7265 437
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu – Naczelnik 76 72 65 490
Dział Edukacji 76 72 65 491 i 492
Dział Kultury i Sportu 76 72 65 553 i 554
Pełnomocnik ds Organizacji Pozarządowych i Osób Niepełnosprawnych 76 72 65 498

Wydział Spraw Obywatelskich -  Naczelnik 76 7265 520
Dział Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
- sprawy meldunkowe 76 72 65 536 i 537
 -dowody osobiste 76 72 65 506 do 508
Biuro Obsługi Mieszkańca 76 7265501 do 504
Prowadzenie spraw związanych z:
- podejmowaniem, wykonywaniem lub zakończeniem  działalności gospodarczej – 76 7265 444,
- wykonywaniem lub zakończeniem działalności w kraj.  transporcie drogowym – 76 7265 445,
- wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 76 7265 446.

Kancelaria Ogólna 76 72 65 400

Fax: (76) 7265 599

Wykaz wszystkich nr telefonów >>

Adresy poczty elektronicznej:
Adres ogólny: urzad@glogow.um.gov.pl
Prezydent: prezydent@glogow.um.gov.pl

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Kontakt
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Jan Chitro
Data publikacji:04.07.2013 10:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jan Chitro
Data na dokumencie:20.12.2018
Informację aktualizował:Jan Chitro
Data aktualizacji:09.03.2023 10:20