Strona główna biuletynu

Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Głogowie.


ADRES ELEKTRONICZNEJ SKRZYNKI PODAWCZEJ

Do Urzędu Miejskiego w Głogowie dokumenty elektroniczne można doręczać korzystając z elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP, która dostępna jest pod adresem:

/iv9490xtvc/skrytka

Informacje dotyczące Elektronicznej Skrzynki Podawczej znajdziesz TUTAJ

 


Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),  informujemy że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Głogowa. Z Administratorem można skontaktować się pod nr tel. +48 76 72 65 401, poprzez adres e-mailem prezydent@glogow.um.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby: Rynek 10, 67-200 Głogów.
 2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych poprzez adres e-mailem iod@glogow.um.gov.pl, pod nr tel. +48 76 72 65 471 lub pisemnie na adres siedziby, wskazany powyżej.
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie umowy, ustawowych zadań Urzędu lub zgody osoby, której dane dotyczą. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez przepisy prawa.
 5. Dane osobowe mogą zostać udostępnione osobom uprawnionym.
 6. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych osobowych,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • przeniesienia danych w przypadku przetwarzania na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz w sposób zautomatyzowany,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

       w zakresie dopuszczonym przez przepisy prawa.

      7. Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu

          nadzorczego, tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Czas pracy Urzędu Miejskiego w Głogowie

Dział Ewidencji ludności i Dowodów Osobistych (załatwianie spraw związanych z dowodami osobistymi - pokój nr 3) czynny jest w następujących godzinach:

Poniedziałek: 7:45 – 17:45

Wtorek – piątek: 7:45 – 15:15 

Godziny pracy pozostałych wydziałów:

 • Poniedziałek 07:30 - 18:00 (uwaga - od godz. 15:30 do 18:00 czynne jest wyłącznie Biuro Obsługi Mieszkańca.)
 • Wtorek 07:30 - 15:30
 • Środa 07:30 - 15:30
 • Czwartek 07:30 - 15:30
 • Piątek 07:30 - 15:30

Urząd Stanu Cywilnego (ul. Sikorskiego 21 - budynek Starostwa Powiatowego), godziny przyjęć interesantów:

 • od poniedziałku do piątku w godz. od 9 do 14:30

Godziny pracy Urzędu Stanu Cywlinego:

 • od poniedziału do piątku w godz. od 7:30 do 15:30

Adres  redakcji strony podmiotowej BIP:

Urząd Miejski w Głogowie
Rynek 10
67-200 Głogów

NIP 693-19-30-460

REGON 000 52 50 56

Kod terytorialny Gminy Miejskiej Głogów 0203011

Wyświetl konta bankowe >>


Urząd Stanu Cywilnego

Sikorskiego 21 (budynek Starostwa Powiatowego)

67-200 Głogów


Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Poczdamska 1

67-200 Głogów


Przejdź do wykazu telefonów >>


Adresy poczty elektronicznej:
Adres ogólny: urzad@glogow.um.gov.pl
Prezydent: prezydent@glogow.um.gov.pl