Rejestr zmian w biuletynie

04.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Zagospodarowanie terenu Bulwaru Nadodrzańskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyjasnienie SIWZ II.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zagospodarowanie terenu Bulwaru Nadodrzańskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wyjasnienie SIWZ II.doc
Dotyczy dokumentu:
Zagospodarowanie terenu Bulwaru Nadodrzańskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyjasnienie SIWZ II.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana ogłoszenia BZP.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa drogi wewnętrznej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej - Remont drogi dojazdowej do garaży przy ul. 1 Maja od nr 4-20
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert.doc"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania "Koszykówka dla Dzieci i Młodziezy"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

03.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Zagospodarowanie terenu Bulwaru Nadodrzańskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyjasnienie SIWZ .doc"
Dotyczy dokumentu:
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej - etap II
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Kopernika” w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla „Chrobry – T. Kościuszki” w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Hutnik I” – „Hutnik II” – „Słoneczne” – „Sportowe” w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Hutnik I” – „Hutnik II” – „Słoneczne” – „Sportowe” w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Kopernika” w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla „Chrobry – T. Kościuszki” w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Kopernika” w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Odbudowa Teatru im Andreasa Gryphiusa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "rozstrzygnięcie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Odbudowa Teatru im Andreasa Gryphiusa
Treść zmiany:
Usunięto załącznik rozstrzygnięcie.pdf
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp osiedli „Hutnik I”- „Hutnik II” - „Słoneczne” - „Sportowe” w Głogowie – część I, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Prognoza"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp osiedli „Hutnik I”- „Hutnik II” - „Słoneczne” - „Sportowe” w Głogowie – część I, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt zmiany mpzp Hutnik"

02.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Zagospodarowanie terenu Bulwaru Nadodrzańskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "decyzja .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zagospodarowanie terenu Bulwaru Nadodrzańskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana ogłoszenia w BZP II.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zagospodarowanie terenu Bulwaru Nadodrzańskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana SIWZ III.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na Inspektora w Wydziale Rozwoju Miasta - Dział Polityki Gospodarczej
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

01.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

31.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Przebudowa segmentu klas I-III SP 3
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa segmentu klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 3 na potrzeby oddziałów przedszkolnych -III
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zagospodarowanie terenu Bulwaru Nadodrzańskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załaczniki 31.07.2017.zip"
Dotyczy dokumentu:
Zagospodarowanie terenu Bulwaru Nadodrzańskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana SIWZ II.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXVII/371/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmiejskich Terenów Nadodrzańskich w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
U C H W A Ł A NR XXXVII/369/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE Z DNIA 17 LIPCA 2017 R. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXVII/370/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie określenia przeznaczenia mienia jednostek budżetowych po gimnazjach włączonych do szkoły podstawowej i przekształconych w szkoły podstawowe gimnazjach Gminy Miejskiej Głogów oraz o sprawie przejęcia należności i zobowiązań
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
U C H W A Ł A NR XXXVII/369/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE Z DNIA 17 LIPCA 2017 R. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
U C H W A Ł A NR XXXVII/368/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE Z DNIA 17 LIPCA 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2017 r
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
U C H W A Ł A NR XXXVII/368/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE Z DNIA 17 LIPCA 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2017 r
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała budzetowa lipiec.zip"
Dotyczy dokumentu:
U C H W A Ł A NR XXXVII/368/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE Z DNIA 17 LIPCA 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2017 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
P R O T O K Ó Ł Nr XXXVII/17 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w dniu 17 lipca 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
P R O T O K Ó Ł Nr XXXVI/17 z sesji Rady Miejskiej w Głogowie w dniu 13 czerwca 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na XXXIX sesję w dniu 19 września 2017 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
informacja o terminach i tematach posiedzeń Komisji w miesiącu lipcu 2017 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie kredytu długoterminowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 103/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 101/2017 w sprawie: ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

29.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna