Rejestr zmian w biuletynie

18.08.2017

Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na XXXIX sesję w dniu 19 września 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na XXXIX sesję w dniu 19 września 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zm. uchwały utworzenie wydzielonego rachunkudarowizn.docx"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na XXXIX sesję w dniu 19 września 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Dotacje żlobki 9.08.2017.doc"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na XXXIX sesję w dniu 19 września 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WPF sierpień.zip"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na XXXIX sesję w dniu 19 września 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała budżet sierpień.zip"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na XXXIX sesję w dniu 19 września 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zaproszenie na nadzwyczajną sesję.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na XXXIX sesję w dniu 19 września 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wniosek o zwołanie sesji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na XXXIX sesję w dniu 19 września 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej.pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na XXXIX sesję w dniu 19 września 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zaproszenie na nadzwyczajną sesję w dniu 17lipca 2017 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na XXXIX sesję w dniu 19 września 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała budżetowa lipiec.zip
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na XXXIX sesję w dniu 19 września 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik WPF lipiec.zip
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na XXXIX sesję w dniu 19 września 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała Rady gimnazja VII 2017 r.docx
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na XXXIX sesję w dniu 19 września 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na XXXIX sesję w dniu 19 września 2017 r.
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej - etap II
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert.doc"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wydanej decyzji
Treść zmiany:
Dodano obwieszczenie.

17.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Przebudowa segmentu klas I-III SP 3
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie kredytu długoterminowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyjasnienie SIWZ II.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa segmentu klas I-III SP 3
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku MORiUS oraz prace adaptacujne filii Miejskiego Żłobka Integracyjnego w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 160/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
dodano zarządzenie nr 160.2017
Dotyczy dokumentu:
Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 159/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 159/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
dodano zarządzenie nr 160.2017
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 158/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
dodano zarządzenie nr 158.2017

16.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Przebudowa segmentu klas I-III SP 3
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Docieplenie wraz z remontem i przebudową budynku przychodni lekarskiej w Głogowie przy ul. Sikorskiego 19 w ramach zadania pn. : „Termomodernizacja budynku przychodni przy ul. Sikorskiego 19 wraz z budową windy zewnętrznej oraz dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb osób niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ul. wita Stwosza i ul. Zielonej w zakresie budowy chodników i ścieżki rowerowej, budowy i przebudowy zjazdów wraz z budową linii kablowej oświetlenia drogowego NN 0,4 kV w ramach zadania pn." Przebudowa ul. Wita Stwosza"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ul. Morcinka - etap I
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie ścieżek w parku przy ul Rudnowskiej w ramach zadania "Park survivalowy"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa segmentu klas I-III SP 3
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na opracowanie koncepcji plastyczno-architektonicznej witaczy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Odbudowa Teatru im Andreasa Gryphiusa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Remont drogi wewnętrznej wraz z miejscami parkingowymi oraz zagospodarowanie terenu przynależnego w zakresie wykonania placu zabaw - ul. Obr. Pokoju 24 A-C
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Okrężnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Okrężnej
Treść zmiany:
dodano ogłoszenie o przetargu
Dotyczy dokumentu:
Informacja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa sanitariatów w SP 14
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

14.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej - etap II
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyjasnienie SIWZ.doc"

12.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na Podinspektora w Wydziale Promocji - Centrum Informacji Turystycznej
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna