Rejestr zmian w biuletynie

04.09.2017

01.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na promocję projektu pn. „Termomodernizacja przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa segmentu klas I-III SP 3
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa segmentu klas I-III SP 3
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert.docx"
Dotyczy dokumentu:
Budowa drogi wewnętrznej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej - Remont drogi dojazdowej do garaży przy ul. 1 Maja od nr 4-20
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa drogi wewnętrznej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej - Remont drogi dojazdowej do garaży przy ul. 1 Maja od nr 4-20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa odcinka drogi – ul. Świętosławy w Głogowie wraz z rozbudową sieci oświetleniowej w ramach realizacji zadania pn.: „Przebudowa związana z wykonaniem miejsc parkingowych oraz zmiana nawierzchni ulicy Świętosławy od skrzyżowania z ulicą Nankera do skrzyżowania z ulicą Bolesława Śmiałego
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 74/2017 Prezydenta Miasta z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, postępowaniu uzupełniającym, kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w roku szkolnym 2017/2018 do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miejska Głogów jest organem prowadzącym.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

30.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Wykonanie ścieżek w parku przy ul. Rudnowskiej w ramach zadania "Park survivalowy" III
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie ścieżek w parku przy ul. Rudnowskiej w ramach zadania "Park survivalowy" III
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyjaśnienie SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ul. Morcinka - etap I - II postępowanie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ul. Morcinka - etap I - II postępowanie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. Nr 2 do SIWZ Nowy.doc"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ul. Morcinka - etap I - II postępowanie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. Nr 1 do SIWZ Nowy.doc"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ul. Morcinka - etap I - II postępowanie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienie SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na podinspektora w Wydziale Promocji - Centrum Informacji Turystycznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na podinspektora w Wydziale Promocji - Centrum Informacji Turystycznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

29.08.2017

Dotyczy dokumentu:
TBS Sp. z o.o. - zasady wynagradzania Zarządu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
TBS Sp. z o.o. - zasady wynagradzania Rady Nadzorczej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PWiK Sp. z o.o. - zasady wynagradzania Zarządu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PWiK Sp. z o.o. - zasady wynagradzania Rady Nadzorczej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komunikacja Miejska Sp. z o.o. - zasady wynagradzania Zarządu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komunikacja Miejska Sp. z o.o. - zasady wynagradzania Rady Nadzorczej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
GPK - SUEZ Sp. z o.o. - zasady wynagradzania Zarządu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
GPK - SUEZ Sp. z o.o. - zasady wynagradzania Rady Nadzorczej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Chrobry Głogów S.A. - zasady wynagradzania Zarządu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Chrobry Głogów S.A. - zasady wynagradzania Rady Nadzorczej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Chrobry Głogów S.A. - zasady wynagradzania Rady Nadzorczej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki zapytania oferowego na dzialania promocyjne w ramach projektu ,,Głogowieskie przedszkola równych szans" - ogłoszenie radiowe
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZPM nr 84/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr 74/2017 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, postępowaniu uzupełniającym, kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w roku szkolnym 2017/2018 do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miejska Głogów jest organem prowadzącym.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... następna