Rejestr zmian w biuletynie

18.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Gimnazjum nr 5
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Publiczne nr 10
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 131/2017 w sprawie: zmiany miesięcznego czynszu z tytułu dzierżawy gruntu gminnego pod pawilonem handlowym
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

16.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie poza konkursowym.
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na promocję projektu pn. „Termomodernizacja przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów”
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

15.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ul. Wita Stwosza i ul. Zielonej w zakresie budowy chodników i ścieżki rowerowej, budowy i przebudowy zjazdów wraz z budową linii kablowej oświetlenia drogowego NN 0,4kV
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE STAROSTY GŁOGOWSKIEGO
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki zapytania oferowego na dzialania promocyjne w ramach projektu "Termomodrnizacja przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zagospodarowanie terenu Bulwaru Nadodrzańskiego - etap I
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej południowo -wschodniej części miasta Głogów- Etap II
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie zadania pn.: Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe położonych pomiędzy ulicami Henryka Głogowskiego a Bolesława Śmiałego w Głogowie - etap 2A
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

14.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Remont ul. Niedziałkowskiego wrazz miejscami postojowymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Remont ul. Niedziałkowskiego wrazz miejscami postojowymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Remont ul. Niedziałkowskiego wrazz miejscami postojowymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek w obr. 9 Żarków
Treść zmiany:
dodano ogłoszenie o przetargu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 134/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 133/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

13.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 172/2017 w sprawie: ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
dodano zarządzenie nr 172.2017
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej przez LIONS Głogów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Program „Wzorowa Łazienka”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 178/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej oraz ustalenia stawki czynszu
Treść zmiany:
dodano zarządzenie nr 178.2017
Dotyczy dokumentu:
Zarządzneie Nr 177/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych przeznaczonych do oddania w użyczenie w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
dodano zarządzenie nr 177.2017
Dotyczy dokumentu:
Wynagradzanie pracowników dokonywanie okresowych ocen pracowników, polityka kadrowa, zgodność przepisów wewnetrznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w MOK w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zimowe utrzymanie dróg
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zimowe utrzymanie dróg
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ochrona zabytków wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków prowadzonej GMG
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Udzielanie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów i zasiłków skzolnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Polityka remontowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Prawidłowość stosowania ufp i pzp przy wydatkowaniu środków publicznych w MA-H w Głlogowie oraz kształtowanie się wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach w MA-H w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Polityka remontowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Prawidlowość naliczania i poboru czynszu w lokalach użytkowych administrowanych przez ZGM w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
głoszenie o przetargach na sprzedaż działek gruntu nr 86/3 i nr 248 w obrębie 11 "Krzepów"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

12.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Zamówienia do 30 tys. euro w GOU w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zamówienia do 30 tys. euro w GOU w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Świadczenia rodzinne 500+
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Polityka Bezpieczeństwa Informacji- Kopie zapasowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa drogi wewnętrznej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej - Remont drogi dojazdowej do garaży przy ul. 1 Maja od nr 4-20
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 292 ul. Kazimierza Wielkiego na odcinku od ul. Rudnowskiej do ul. Henryka Głogowskiego w m. Głogów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 292 ul. Kazimierza Wielkiego na odcinku od ul. Rudnowskiej do ul. Henryka Głogowskiego w m. Głogów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z sesji otwarcia ofert - Przebudowa drogi nr 292 ul. K.Wielkiego.doc"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr LI w dniu 18 czerwca 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zaproszenie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr LI w dniu 18 czerwca 2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wniosek o zwołanie sesji.pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr LI w dniu 18 czerwca 2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zaproszenie na nadzwyczajną sesję.pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr LI w dniu 18 czerwca 2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała budżet sierpień.zip
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr LI w dniu 18 czerwca 2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik WPF sierpień.zip
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr LI w dniu 18 czerwca 2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała Dotacje żlobki 9.08.2017.doc
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr LI w dniu 18 czerwca 2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zm. uchwały utworzenie wydzielonego rachunkudarowizn.docx
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr LI w dniu 18 czerwca 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr LI w dniu 18 czerwca 2018 r.
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXVIII/374/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 23 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr LIV/451/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXVIII/375/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennego opiekuna na terenie Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXVIII/376/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Nr XXXIV/326/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli Żarków – Piastów Śląskich (jednostka D) w Głogowie – część I
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXVIII/375/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennego opiekuna na terenie Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXVIII/374/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 23 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr LIV/451/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 176/2017 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
Treść zmiany:
dodano zarządzenie nr 176.2017
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 175/2017 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej w III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego
Treść zmiany:
dodano zarządzenie nr 175.2017
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 173/2017 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej w III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
Treść zmiany:
dodano zarządzenie nr 173.2017
Dotyczy dokumentu:
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Osadników 2B/1
Treść zmiany:
dodano ogłoszenie o przetargu
Dotyczy dokumentu:
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w obr. 18"Kopernik"
Treść zmiany:
dodano ogłoszenie o przetargu
Dotyczy dokumentu:
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. B. Głowackiego
Treść zmiany:
dodano ogłoszenie o przetargu
Dotyczy dokumentu:
Inicjatywa - Zdrowie Najmłodszych - Zmieniajmy Gminy i Samorządy na Lepsze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Inicjatywa - Zdrowie Najmłodszych - Zmieniajmy Gminy i Samorządy na Lepsze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr LI w dniu 18 czerwca 2018 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Petycja dot. budowy brakującej części ulicy Świętej Jadwigi Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja dot. budowy brakującej części ulicy Świętej Jadwigi Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść petycji dot. budowy brakującej częściulicy Świętej Jadwigi Śląskiej "
Dotyczy dokumentu:
Petycja dot. budowy brakującej części ulicy Świętej Jadwigi Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja dot. budowy brakującej części ulicy Świętej Jadwigi Śląskiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Treść petycji dot. budowy brakującej częściulicy Świętej Jadwigi Śląskiej

poprzednia ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... następna