Rejestr zmian w biuletynie

01.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na promocję projektu pn. „Termomodernizacja przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa segmentu klas I-III SP 3
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa segmentu klas I-III SP 3
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert.docx"
Dotyczy dokumentu:
Budowa drogi wewnętrznej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej - Remont drogi dojazdowej do garaży przy ul. 1 Maja od nr 4-20
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa drogi wewnętrznej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej - Remont drogi dojazdowej do garaży przy ul. 1 Maja od nr 4-20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa odcinka drogi – ul. Świętosławy w Głogowie wraz z rozbudową sieci oświetleniowej w ramach realizacji zadania pn.: „Przebudowa związana z wykonaniem miejsc parkingowych oraz zmiana nawierzchni ulicy Świętosławy od skrzyżowania z ulicą Nankera do skrzyżowania z ulicą Bolesława Śmiałego
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 74/2017 Prezydenta Miasta z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, postępowaniu uzupełniającym, kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w roku szkolnym 2017/2018 do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miejska Głogów jest organem prowadzącym.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

30.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Wykonanie ścieżek w parku przy ul. Rudnowskiej w ramach zadania "Park survivalowy" III
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie ścieżek w parku przy ul. Rudnowskiej w ramach zadania "Park survivalowy" III
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyjaśnienie SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ul. Morcinka - etap I - II postępowanie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ul. Morcinka - etap I - II postępowanie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. Nr 2 do SIWZ Nowy.doc"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ul. Morcinka - etap I - II postępowanie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. Nr 1 do SIWZ Nowy.doc"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ul. Morcinka - etap I - II postępowanie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienie SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na podinspektora w Wydziale Promocji - Centrum Informacji Turystycznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na podinspektora w Wydziale Promocji - Centrum Informacji Turystycznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

29.08.2017

Dotyczy dokumentu:
TBS Sp. z o.o. - zasady wynagradzania Zarządu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
TBS Sp. z o.o. - zasady wynagradzania Rady Nadzorczej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PWiK Sp. z o.o. - zasady wynagradzania Zarządu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PWiK Sp. z o.o. - zasady wynagradzania Rady Nadzorczej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komunikacja Miejska Sp. z o.o. - zasady wynagradzania Zarządu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komunikacja Miejska Sp. z o.o. - zasady wynagradzania Rady Nadzorczej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
GPK - SUEZ Sp. z o.o. - zasady wynagradzania Zarządu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
GPK - SUEZ Sp. z o.o. - zasady wynagradzania Rady Nadzorczej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Chrobry Głogów S.A. - zasady wynagradzania Zarządu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Chrobry Głogów S.A. - zasady wynagradzania Rady Nadzorczej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Chrobry Głogów S.A. - zasady wynagradzania Rady Nadzorczej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki zapytania oferowego na dzialania promocyjne w ramach projektu ,,Głogowieskie przedszkola równych szans" - ogłoszenie radiowe
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZPM nr 84/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr 74/2017 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, postępowaniu uzupełniającym, kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w roku szkolnym 2017/2018 do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miejska Głogów jest organem prowadzącym.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

26.08.2017

Dotyczy dokumentu:
WO.DOK.0050.140.2017 ZARZĄDZENIE NR 140/2017 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 24.07 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi, 67-200 Głogów, ul. Herkulesa 4.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna