Rejestr zmian w biuletynie

20.10.2017

Dotyczy dokumentu:
A. Butyński oświadczenie końcowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Regina Grzywacz oświadczenie końcowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich - Dział Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZPM Nr 174.2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Instytucjonalnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje o kontroli nr 9.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje o kontroli nr 8.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje o kontroli nr 7.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje o kontroli nr 6.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na promocję projektu pn.:,,Remont budynku na ul. Końcowej 3 w Głogowie na potrzeby utworzenia mieszkań socjalnych"
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

19.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości składania uwag na realizację zadania pn. Koszykówka dla każdego złożonego przez MKS Głogowski Klub Koszykówki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 203/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Treść zmiany:
dodano zarządzenie nr 203.2017
Dotyczy dokumentu:
I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

18.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Kozak Anna - oświadczenie początkowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kurzak Ewa - oświadczenie końcowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Grzywacz Regina - oświadczenie końcowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 160/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 159/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 158/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

17.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki zapytania oferowego na dzialania promocyjne w ramach projektu "Remont budynku na ul. Końcowej 3 w Głogowie na potrzeby utworzenia mieszkań socjalnych"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandydatów z organizacji pozarządowych do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki zapytania oferowego na dzialania promocyjne w ramach projektu "Termomodrnizacja przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów"
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

poprzednia ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... następna