Rejestr zmian w biuletynie

24.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia komisji konkursowej - Pomoc Społeczna 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia komisji konkursowej - Pomoc Społeczna 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia komisji konkursowej - PomocSpołeczna 2018"
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia komisji konkursowej - Pomoc Społeczna 2018
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Protokół z posiedzenia komisji konkursowej -Pomoc Społeczna 2018
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia komisji konkursowej - Pomoc Społeczna 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, tablic z nazwami ulic oraz wykonanie aktywnych przejść dla pieszych na drogach gminnych i powiatowych w granicach administracyjnych miasta Głogowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usługi całodobowej obsługi monitoringu wizyjnego miasta Głogowa w roku 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
„Letnie utrzymanie jezdni i chodników powiatowych i gminnych położonych w granicach administracyjnych miasta Głogowa w latach 2018 – 2020”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia komisji konkursowej - Profilaktyka uzależnień i Promocji Zdrowia 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa nr 7
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa nr 3
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Miejska Biblioteka Publiczna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości składania uwag na realizację zadnia pn "Narty i łyżwy moją nową używką"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie-obwieszczenie
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

23.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru - Wydział Komunalny Dział Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru - Wydział Komunalny Dział Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru - Wydział KomunalnyDział Ochrony Środowiska"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru - Wydział Komunalny Dział Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru - Wydział KomunalnyDział Ochrony Środowiska
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru - Wydział Komunalny Dział Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
P R O T O K Ó Ł Nr XLV/18 z sesji Rady Miejskiej w dniu 16 stycznia 2018 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLV/464/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2018 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLV/463/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała XLV/462/18 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów Na
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLV/461/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Głogowskie Obiekty Usługowe na dopłatę do utrzymania parku linowego w 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLV/460/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Głogowskie Obiekty Usługowe na dopłatę do utrzymania przystani na rzece Odrze w 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLV/459/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Głogowskie Obiekty Usługowe na utrzymanie części placu targowego przy ul. Armii Krajowej w 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLV/458/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Głogowskie Obiekty Usługowe na utrzymanie Strefy Płatnego Parkowania w 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLV/457/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kotla
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLV/456/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLV/455/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Letnie utrzymanie jezdni i chodników powiatowych i gminnych położonych w granicach administracyjnych miasta Głogowa w latach 2018 – 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLV/454/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLV/453/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla „Chrobry – T. Kościuszki” w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLV/452/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla „Hutnik I” – „Hutnik II” – „Słoneczne” – „Sportowe” w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLV/451/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli mieszkaniowych Żarków – Piastów Śląskich (jednostka D) w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLV/447/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Piastów Śląskich – jednostki C1, C2, E1, E2 w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLV/450/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLV/449/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Kopernika w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLV/448/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLV/447/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Piastów Śląskich – jednostki C1, C2, E1, E2 w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLV/446/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego wezwania do usunięcia naruszenia prawa poprzez uchylenie uchwały Nr XLI/359/2009 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych, zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Miejskie Centrum Wspierania Rodziny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. "Zabudowa dwóch kotłów wodnych, gazowych o mocy cieplnej 30MWt każdy" działki 18/14, 33/1, 33/2, 679/1, 679/2, 736/7, 743/2, 793/13, 794, 806/2, 839/8, 850, 871 i 872 położone w obrębie XVI Huta w Głogowie
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

19.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartych konkursów ofert na rok 2018 w zakresie kultury
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Budowa gazociągu niskiego ciśnienia PE DE 160 w Głogowie w pasie drogowym ulicy Wojska Polskiego w Głogowie - dz. o nr geod. 357 - obręb 13 "Brzostów" w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Budowa gazociągu niskiego ciśnienia PE DE 160 w Głogowie w pasie drogowym ulicy Wojska Polskiego w Głogowie - dz. o nr geod. 357 - obręb 13 "Brzostów" w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
unieważnienie zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji rozbudowy oświetlenia wzdłuż ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Cisawej do ul, Galileusza w Głogowie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bieżące utrzymanie zieleni
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Bieżące utrzymanie zieleni
Treść zmiany:
Dodano załącznik "opublikowane sprostowanie ogłoszenia 3 .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Bieżące utrzymanie zieleni
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wysłane sprostowanie ogłoszenia 3.pdf"

poprzednia ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... następna