Rejestr zmian w biuletynie

01.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 3
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kulturyi dziedzictwa narodowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 w zakresie profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 w zakresie pomocy społecznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wydanej decyzji
Treść zmiany:
Dodano obwieszczenie.
Dotyczy dokumentu:
Zgromadzenie publiczne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 231/2017 w sprawie: oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej
Treść zmiany:
dodano zarządzenie nr 231.2017
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 232/2017 w sprawie: nabycia do zasobu Gminy Miejskiej Głogów nieruchomości gruntowej
Treść zmiany:
dodano zarządzenie nr 232.2017

30.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Zagospodarowanie terenu Bulwaru Nadodrzańskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o utracie/ uszkodzeniu dowodu osobistego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowoduosobistego w wersji elektronicznej"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o utracie/ uszkodzeniu dowodu osobistego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowoduosobistego"
Dotyczy dokumentu:
Letnie utrzymanie jezdni i chodników powiatowych i gminnych położonych w granicach administracyjnych miasta Głogowa w latach 2018-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Letnie utrzymanie jezdni i chodników powiatowych i gminnych położonych w granicach administracyjnych miasta Głogowa w latach 2018-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o utracie/ uszkodzeniu dowodu osobistego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzeniadowodu osobistego
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o utracie/ uszkodzeniu dowodu osobistego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzeniadowodu osobistego w wersji elektronicznej
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie dowodu osobistego.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o wyadnie dowodu osobistego w formieelektronicznej"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie dowodu osobistego.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o wydanie dowodu osobistego"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie dowodu osobistego.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Formularz wniosku o wydanie dowodu osobistego wwersji elektronicznej.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie dowodu osobistego.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Formularz wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Dotyczy dokumentu:
Kontakt
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontakt
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
II przetargi na sprzedaż nieruchomości gruntowych przy ul. Akacjowej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
II przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Okrężnej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek w obr. 9 Żarków
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

27.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku nabor na podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich - Dział Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Skład Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na Inspektora w Dziale Polityki Gospodarczej
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

26.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Zgromadzenie publiczne
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... następna