Rejestr zmian w biuletynie

02.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Promocja projektu pn. "Budowa ciągów pieszo – rowerowych w Gminie Miejskiej Głogów w celu zmniejszenia ruchu zmotoryzowanego”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Promocja projektu pn. "Budowa ciągów pieszo – rowerowych w Gminie Miejskiej Głogów w celu zmniejszenia ruchu zmotoryzowanego”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienia do zapytania"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 045/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Treść zmiany:
dodano zarządzenie nr 45.2017
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 044/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Treść zmiany:
dodano zarządzenie nr 44.2017
Dotyczy dokumentu:
U C H W A Ł A NR XXXIII/309/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE Z DNIA 23 LUTEGO 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
U C H W A Ł A Nr XXXIII/308/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE Z DNIA 23 LUTEGO 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2017 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIII/307/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/214/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 września 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIII/307/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/214/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 września 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
P R O T O K Ó Ł Nr XXXIII/17 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w dniu 23 lutego 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Prowadzenie zajęć w przedszkolach w ramach projektu"Głogowskie przedszkola równych szans"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających naprzebudowie drogi wojewódzkiej nr 292 na odcinku od ul. Ułanów Polskich do ul. Transportowej w m. Głogów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających naprzebudowie drogi wojewódzkiej nr 292 na odcinku od ul. Ułanów Polskich do ul. Transportowej w m. Głogów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o unieważnieniu naboru - WK-DOŚ
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

01.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Remont i przebudowa ul. Daszyńskiego wraz z budową ścieżki rowerowej w Głogowie w ramach zadania pn: „Remont ul. Daszyńskiego na odcinku od ul. Wita Stwosza do ul. Piastowskiej”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgromadzenie publiczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa drzew, krzewów oraz sadzonek kwiatów i bylin wraz z wykonaniem obsady kwietników, gazonów i ich utrzymaniem w sezonie wegetacyjnym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa drzew, krzewów oraz sadzonek kwiatów i bylin wraz z wykonaniem obsady kwietników, gazonów i ich utrzymaniem w sezonie wegetacyjnym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2017-03-01-13-38-06-01.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa drzew, krzewów oraz sadzonek kwiatów i bylin wraz z wykonaniem obsady kwietników, gazonów i ich utrzymaniem w sezonie wegetacyjnym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogł. o zmianie ogł..docx"
Dotyczy dokumentu:
Zgromadzenie publiczne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Keplera w Głogowie w ramach realizacji zadania pn.: „Budowa ciągów pieszo-rowerowych w Gminie Miejskiej Głogów w celu zmniejszenia ruchu zmotoryzowanego”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Keplera w Głogowie w ramach realizacji zadania pn.: „Budowa ciągów pieszo-rowerowych w Gminie Miejskiej Głogów w celu zmniejszenia ruchu zmotoryzowanego”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Keplera w Głogowie w ramach realizacji zadania pn.: „Budowa ciągów pieszo-rowerowych w Gminie Miejskiej Głogów w celu zmniejszenia ruchu zmotoryzowanego”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

28.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Letnie utrzymanie dróg i chodników powiatowych i gminnych położonych w granicach administracyjnych miasta Głogowa w roku 2017.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Letnie utrzymanie dróg i chodników powiatowych i gminnych położonych w granicach administracyjnych miasta Głogowa w roku 2017.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienie SIWZ 2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Letnie utrzymanie dróg i chodników powiatowych i gminnych położonych w granicach administracyjnych miasta Głogowa w roku 2017.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 039/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz ze sprzedażą lokalu użytkowego na rzecz dotychczasowego najemcy
Treść zmiany:
dodano zarządzenie nr 39.2017
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 040/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Treść zmiany:
dodano zarządzenie nr 40.2017
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji prokektowo-kosztorysowej wielobranżowej na budowę budynku mieszkalnego, wielorodzinnego na osiedlu Piastów Śląskich w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości składania uwag na realizację zadania publicznego pt "Brazylijski ju-jitsu, zapasy dla dzieci" złożonej przez UKS Lions Głogów w trybie poza konkursowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 37/2017 Prezydenta Miasta z dnia 21 lutego 2017 r.w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, postępowaniu uzupełniającym, kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w roku szkolnym 2017/2018 do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Miejska Głogów jest organem prowadzącym.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 37/2017 Prezydenta Miasta z dnia 21 lutego 2017 r.w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, postępowaniu uzupełniającym, kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w roku szkolnym 2017/2018 do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Miejska Głogów jest organem prowadzącym.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał 1A.xls"
Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "projekt umowy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Promocja - Budowa ciągów pieszo – rowerowych w Gminie Miejskiej Głogów w celu zmniejszenia ruchu zmotoryzowanego
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

27.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 261/2016 w sprawie zasad przyznawania i wydawania nagród rzeczowych skazanym pracującym na rzecz Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Promocja - Budowa ciągów pieszo – rowerowych w Gminie Miejskiej Głogów w celu zmniejszenia ruchu zmotoryzowanego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "opublikowane ogłoszenie.docx"
Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy nowy.doc"
Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ odpady 2017.docx"
Dotyczy dokumentu:
Letnie utrzymanie dróg i chodników powiatowych i gminnych położonych w granicach administracyjnych miasta Głogowa w roku 2017.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Letnie utrzymanie dróg i chodników powiatowych i gminnych położonych w granicach administracyjnych miasta Głogowa w roku 2017.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienie SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Letnie utrzymanie dróg i chodników powiatowych i gminnych położonych w granicach administracyjnych miasta Głogowa w roku 2017.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik Nr 1A do Formularza ofertowego.xlsx"
Dotyczy dokumentu:
Letnie utrzymanie dróg i chodników powiatowych i gminnych położonych w granicach administracyjnych miasta Głogowa w roku 2017.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.docx"
Dotyczy dokumentu:
Remont jezdni drogi dojazdowej ul. Wąska w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Remont jezdni drogi dojazdowej ul. Wąska w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert.docx"
Dotyczy dokumentu:
Promocja projektu pn. "Budowa ciągów pieszo – rowerowych w Gminie Miejskiej Głogów w celu zmniejszenia ruchu zmotoryzowanego”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... następna