Rejestr zmian w biuletynie

31.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Przebudowa segmentu klas I-III SP 3
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa segmentu klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 3 na potrzeby oddziałów przedszkolnych -III
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zagospodarowanie terenu Bulwaru Nadodrzańskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załaczniki 31.07.2017.zip"
Dotyczy dokumentu:
Zagospodarowanie terenu Bulwaru Nadodrzańskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana SIWZ II.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXVII/371/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmiejskich Terenów Nadodrzańskich w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
U C H W A Ł A NR XXXVII/369/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE Z DNIA 17 LIPCA 2017 R. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXVII/370/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie określenia przeznaczenia mienia jednostek budżetowych po gimnazjach włączonych do szkoły podstawowej i przekształconych w szkoły podstawowe gimnazjach Gminy Miejskiej Głogów oraz o sprawie przejęcia należności i zobowiązań
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
U C H W A Ł A NR XXXVII/369/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE Z DNIA 17 LIPCA 2017 R. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
U C H W A Ł A NR XXXVII/368/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE Z DNIA 17 LIPCA 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2017 r
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
U C H W A Ł A NR XXXVII/368/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE Z DNIA 17 LIPCA 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2017 r
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała budzetowa lipiec.zip"
Dotyczy dokumentu:
U C H W A Ł A NR XXXVII/368/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE Z DNIA 17 LIPCA 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2017 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
P R O T O K Ó Ł Nr XXXVII/17 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w dniu 17 lipca 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
P R O T O K Ó Ł Nr XXXVI/17 z sesji Rady Miejskiej w Głogowie w dniu 13 czerwca 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na XLVI sesję w dniu 20 lutego 2018 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
informacja o terminach i tematach posiedzeń Komisji w miesiącu lutym 2018 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie kredytu długoterminowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

29.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

28.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Przebudowa segmentu klas I-III SP 3
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki zapytania oferowego na dzialania promocyjne w ramach projektu "
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki zapytania oferowego na dzialania promocyjne w ramach projektu ,,Głogowieskie przedszkola równych szans" - ogłoszenie radiowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na Podinspektora w Wydziale Promocji - Centrum Informacji Turystycznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Starosty Głogowskiego
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp osiedli „Hutnik I”- „Hutnik II” - „Słoneczne” - „Sportowe” w Głogowie – część I, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 138/2017 Prezydenta Miasta Głogowa Z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie przekazania i wprowadzenia procedury przekazania składników majątkowych, dokumentacji finansowo-księgowej, dokumentacji kadrowej oraz dokumentacji dotyczącej organizacji pracy jednostki dla gimnazjów włączonych i przekształconych z dniem 01 września 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
WO.DOK.0050.140.2017 ZARZĄDZENIE NR 140/2017 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 24.07 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi, 67-200 Głogów, ul. Herkulesa 4.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

25.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie ścieżek w parku przy ul. Rudnowskiej w ramach zadania "Park survivalowy"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie ścieżek w parku przy ul. Rudnowskiej w ramach zadania "Park survivalowy"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert.docx"
Dotyczy dokumentu:
WO.DOK.0050.140.2017 ZARZĄDZENIE NR 140/2017 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 24.07 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi, 67-200 Głogów, ul. Herkulesa 4.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 100/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 099/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

poprzednia ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... następna