Rejestr zmian w biuletynie

30.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 022/2018 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
dodano zarządzenie nr 22.2018
Dotyczy dokumentu:
Informacja z wykonania budżetu GMG za IV kwartały 2017r. oraz o umorzeniu należności GMG
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z wykonania budżetu GMG za IV kwartały 2017r. oraz o umorzeniu należności GMG
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, postępowaniu uzupełniającym, kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w roku szkolnym 2018/2019 do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miejska Głogów jest organem prowadzącym.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, postępowaniu uzupełniającym, kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w roku szkolnym 2018/2019 do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Miejska Głogów jest organem prowadzącym.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów na terenie miasta Głogowa.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

29.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "przedmiary pdf.zip"
Dotyczy dokumentu:
Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyjasnienie SIWZ.pdf"

25.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Muzeum Archeologiczno - Historyczne w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Głogowskie Obiekty Usługowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Miejskiej w Głogowie Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komunikacja Miejska w Głogowie Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Chrobry Głogów S.A.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Gimnazjum nr 5
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Gimnazjum nr 4
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Gimnazjum nr 3
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Gimnazjum nr 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Gimnazjum nr 1
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa nr 14
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa nr 13
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa nr 12
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa nr 10
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa nr 6
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa nr 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Publiczne nr 21
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Publiczne nr 20
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Publiczne nr 19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Publiczne nr 10
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Publiczne nr 9
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Publiczne nr 7
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Publiczne nr 5
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Publiczne nr 3
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Publiczne nr 17
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Publiczne nr 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Publiczne nr 1
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
IV i V przetarg ustny nieograniczony ul. Akacjowa
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

24.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia komisji konkursowej - Pomoc Społeczna 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia komisji konkursowej - Pomoc Społeczna 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia komisji konkursowej - PomocSpołeczna 2018"
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia komisji konkursowej - Pomoc Społeczna 2018
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Protokół z posiedzenia komisji konkursowej -Pomoc Społeczna 2018
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia komisji konkursowej - Pomoc Społeczna 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, tablic z nazwami ulic oraz wykonanie aktywnych przejść dla pieszych na drogach gminnych i powiatowych w granicach administracyjnych miasta Głogowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usługi całodobowej obsługi monitoringu wizyjnego miasta Głogowa w roku 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
„Letnie utrzymanie jezdni i chodników powiatowych i gminnych położonych w granicach administracyjnych miasta Głogowa w latach 2018 – 2020”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia komisji konkursowej - Profilaktyka uzależnień i Promocji Zdrowia 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa nr 7
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa nr 3
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Miejska Biblioteka Publiczna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości składania uwag na realizację zadnia pn "Narty i łyżwy moją nową używką"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie-obwieszczenie
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

poprzednia ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... następna