Rejestr zmian w biuletynie

09.03.2017

Dotyczy dokumentu:
ZP Nr 42/2017 z d. 28.02.2017 r. w spr. zmian w budżecie GMG w 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ul.Moniuszki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 048/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 049/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznacvzonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
dodano zarządzenie nr 49.2017
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 048/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
dodano zarządzenie nr 48.2017
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji prokektowo-kosztorysowej wielobranżowej na budowę budynku mieszkalnego, wielorodzinnego na osiedlu Piastów Śląskich w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert.docx"
Dotyczy dokumentu:
Remont i przebudowa ul. Daszyńskiego wraz z budową ścieżki rowerowej w Głogowie w ramach zadania pn: „Remont ul. Daszyńskiego na odcinku od ul. Wita Stwosza do ul. Piastowskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Remont i przebudowa ul. Daszyńskiego wraz z budową ścieżki rowerowej w Głogowie w ramach zadania pn: „Remont ul. Daszyńskiego na odcinku od ul. Wita Stwosza do ul. Piastowskiej”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.docx"
Dotyczy dokumentu:
Remont i przebudowa ul. Daszyńskiego wraz z budową ścieżki rowerowej w Głogowie w ramach zadania pn: „Remont ul. Daszyńskiego na odcinku od ul. Wita Stwosza do ul. Piastowskiej”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjasnienie SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zgromadzenie publiczne
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

08.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Prowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu Głogowskie przedszkola równych szans-II postępowanie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyjasnienie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa pakietów dydaktycznych i sprzętu w ramach projektu Głogowskie przedszkola równych szans d
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik Nr 3.2 - Część 2 NOWY.doc"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa pakietów dydaktycznych i sprzętu w ramach projektu Głogowskie przedszkola równych szans d
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyjaśnienie II.pdf"

07.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Dostawa pakietów dydaktycznych i sprzętu w ramach projektu Głogowskie przedszkola równych szans d
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyjasnienie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji prokektowo-kosztorysowej wielobranżowej na budowę budynku mieszkalnego, wielorodzinnego na osiedlu Piastów Śląskich w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyjaśnienie SIWZ 2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa drzew, krzewów oraz sadzonek kwiatów i bylin wraz z wykonaniem obsady kwietników, gazonów i ich utrzymaniem w sezonie wegetacyjnym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert.docx"
Dotyczy dokumentu:
Promocja projektu pn. "Budowa ciągów pieszo – rowerowych w Gminie Miejskiej Głogów w celu zmniejszenia ruchu zmotoryzowanego”
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

06.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Budowa drogi łączącej ul.Sikorskiego z ul.Wojska Polskiego w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa drogi łączącej ul.Sikorskiego z ul.Wojska Polskiego w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa drogi łączącej ul.Sikorskiego z ul.Wojska Polskiego w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Promocja Projektu pn. "Budowa ciągów pieszo-rowerowych w Gminie Miejskiej Głogów w celu zmniejszenia ruchu zmotoryzowanego"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa drogi łączącej ul.Sikorskiego z ul.Wojska Polskiego w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 47/2017 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2017-2021”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 47/2017 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2017-2021”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 47/2017 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2017-2021”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 041/2017 w sprawie: nabycia do zasobu Gminy Miejskiej Głogów nieruchomości gruntowej
Treść zmiany:
dodano zarządzenie nr 41.2017
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji prokektowo-kosztorysowej wielobranżowej na budowę budynku mieszkalnego, wielorodzinnego na osiedlu Piastów Śląskich w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji prokektowo-kosztorysowej wielobranżowej na budowę budynku mieszkalnego, wielorodzinnego na osiedlu Piastów Śląskich w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Osiedle plansza kolor PB - ZAKRES.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji prokektowo-kosztorysowej wielobranżowej na budowę budynku mieszkalnego, wielorodzinnego na osiedlu Piastów Śląskich w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Orto tereny pod projektowanie.jpg"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji prokektowo-kosztorysowej wielobranżowej na budowę budynku mieszkalnego, wielorodzinnego na osiedlu Piastów Śląskich w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "mapa_TBS.jpg"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji prokektowo-kosztorysowej wielobranżowej na budowę budynku mieszkalnego, wielorodzinnego na osiedlu Piastów Śląskich w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyjaśnienie i zmiana SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji prokektowo-kosztorysowej wielobranżowej na budowę budynku mieszkalnego, wielorodzinnego na osiedlu Piastów Śląskich w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogł. o zmianie ogł..docx"

03.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Promocja projektu pn. "Budowa ciągów pieszo – rowerowych w Gminie Miejskiej Głogów w celu zmniejszenia ruchu zmotoryzowanego”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Promocja projektu pn. "Budowa ciągów pieszo – rowerowych w Gminie Miejskiej Głogów w celu zmniejszenia ruchu zmotoryzowanego”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienia do zapytania"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 045/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Treść zmiany:
dodano zarządzenie nr 45.2017
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 044/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Treść zmiany:
dodano zarządzenie nr 44.2017
Dotyczy dokumentu:
U C H W A Ł A NR XXXIII/309/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE Z DNIA 23 LUTEGO 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
U C H W A Ł A Nr XXXIII/308/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE Z DNIA 23 LUTEGO 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2017 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIII/307/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/214/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 września 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIII/307/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/214/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 września 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
P R O T O K Ó Ł Nr XXXIII/17 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w dniu 23 lutego 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Prowadzenie zajęć w przedszkolach w ramach projektu"Głogowskie przedszkola równych szans"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających naprzebudowie drogi wojewódzkiej nr 292 na odcinku od ul. Ułanów Polskich do ul. Transportowej w m. Głogów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających naprzebudowie drogi wojewódzkiej nr 292 na odcinku od ul. Ułanów Polskich do ul. Transportowej w m. Głogów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o unieważnieniu naboru - WK-DOŚ
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

poprzednia ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... następna