Rejestr zmian w biuletynie

09.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja z otwarcia ofert.doc"
Dotyczy dokumentu:
Opinia regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu GMG za 2016 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

08.05.2017

Dotyczy dokumentu:
J. Żołnierczyk oświadczenie majątkowe 04.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
M. Śliwiński oświadczenie majątkowe 04.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
J. Szmolda oświadczenie majatkowe 04.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Z. Sienkiewicz oświadczenie majątkowe 04.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
M. Sienkiewicz oświadczenie majątkowe 04.2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 (ul. Rudnowska) w zakresie budowy jezdni, zatok autobusowych, miejsc postojowych, chodników wraz z odwodnieniem i oświetleniem - dz. o nr geod. 201/2, 241/1, 241/2 i 209/2 położone w obrębie 7 Stare Miasto w Głogowie"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
M. Sienkiewicz oświadczenie majątkowe 04.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Cz. Sawicki oświadczenie majatkowe 04.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty pozakonkursowej Głogowskiego Stowarzyszenia "AGATA"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
K. Sarzyński oświadczenie majątkowe 04.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 087/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 087/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Treść zmiany:
dodano zarządzenie nr 87.2017
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Miejskiego Ośrodka Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych oraz prac adaptacyjnych i zakup wyposażenia na potrzeby filii Miejskiego Żłobka Integracyjnego w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert.doc"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości składania uwag na realizację zadania publicznego pt. III Runda Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Motocrossie"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
R. Saprun oświadczenie majatkowe 04.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
E. Rybak oświadczenie majątkowe 04.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
E. Rosińska oświadczenie majatkowe 04.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Z. Prejs oświadczenie majątkowe 04.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
N. Penza oświadczenuie majątkowe 04.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
E. Patyk oświadczenie majątkowe 04.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
J. Marcinów oświadczenie majatkowe 04.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
S. Majewski 04.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
A. Krechowiec - oświadczenie 04.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
A. Koliński oświadczenie majątkowe 04.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
M. Kędziora oświadczenie majątkowe 04.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
L. Drankiewicz oświadczenie majątkowe 04.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
P. Chruszcz oświadczebnie majątkowe 04.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
K. Borecki - oświadczenie majątkowe 04.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
R. Gola - Sienkiewicz - oświadczenie majątkowe 04.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
M. Kumor oświadczenie majątkowe 04.2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
M. Kumor oświadczenie majątkowe 04.2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
M. Kumor oświadczenie majątkowe 04.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

07.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 041/2017 w sprawie: nabycia do zasobu Gminy Miejskiej Głogów nieruchomości gruntowej
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

04.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Wykonanie badań mieszkńców Głogowa pod kątem obecności arsenu i opracowanie raportu z badań
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIV/336/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Piastów Śląskich - jednostki C1, C2, E1, E2 w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIV/336/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Piastów Śląskich - jednostki C1, C2, E1, E2 w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchw. wst. Piastów Śl 2017.zip"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIV/336/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Piastów Śląskich - jednostki C1, C2, E1, E2 w Głogowie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik uchw.wst.Kopernik 2017.zip
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie PB i PW adaptacji budynku koszarowego na budynek mieszkalny przy ul.Wojska Polskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIV/336/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Piastów Śląskich - jednostki C1, C2, E1, E2 w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIV/336/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Piastów Śląskich - jednostki C1, C2, E1, E2 w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchw.wst.Kopernik 2017.zip"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIV/336/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Piastów Śląskich - jednostki C1, C2, E1, E2 w Głogowie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 26 XXXIV 336 17 zm.uch.w spr. pszmpzp os. P.ŚL...pdf
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIV/332/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla „Chrobry - T. Kościuszki” w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIV/332/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla „Chrobry - T. Kościuszki” w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchw.wst.Chrobry 2017.zip"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIV/332/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla „Chrobry - T. Kościuszki” w Głogowie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 22 XXXIV 332 17 przys. do spo. zmpzp os. Chrob.Kościusz. .pdf
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIV/335/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu galerii handlowo - usługowej w rejonie ulic Wojska Polskiego i Gen. Wł. Sikorskiego oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIV/335/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu galerii handlowo - usługowej w rejonie ulic Wojska Polskiego i Gen. Wł. Sikorskiego oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchw.wst.galeria Śródmieście 2017.zip"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIV/335/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu galerii handlowo - usługowej w rejonie ulic Wojska Polskiego i Gen. Wł. Sikorskiego oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 25 XXXIV 335 17 pszmpzp galer. Woj.Pol.Sikor. r..pdf
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIV/333/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Hutnik I” – „Hutnik II” – „Słoneczne” – „Sportowe” w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIV/333/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Hutnik I” – „Hutnik II” – „Słoneczne” – „Sportowe” w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchw.wst.Hutnik 2017.zip"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIV/333/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Hutnik I” – „Hutnik II” – „Słoneczne” – „Sportowe” w Głogowie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 23 XXXIV 333 17 pzmpz Hut. 30.03.17r.pdf
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIV/334/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Kopernika” w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIV/334/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Kopernika” w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchw.wst.Kopernik 2017.zip"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIV/334/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Kopernika” w Głogowie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 24 XXXIV 334 17 pszmpzp Koper..pdf
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości składania uwag na realizację zadania pt. " Dzieci i Ryby głos mają" złożonej w trybie poza konkursowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa urządzeń i wyposażenia parku survivalowego (wraz z montażem i szkoleniem obsługi) zlokalizowanego przy ul. Rudnowskiejw Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZPM nr 84/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr 74/2017 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, postępowaniu uzupełniającym, kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w roku szkolnym 2017/2018 do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miejska Głogów jest organem prowadzącym.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZPM nr 84/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr 74/2017 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, postępowaniu uzupełniającym, kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w roku szkolnym 2017/2018 do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miejska Głogów jest organem prowadzącym.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 045/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 044/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

poprzednia ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... następna