Rejestr zmian w biuletynie

05.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na promocję projektu pn.:,,Remont budynku na ul. Końcowej 3 w Głogowie na potrzeby utworzenia mieszkań socjalnych"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulic Lipowej i Działkowej w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli „Hutnik I”- „Hutnik II” - „Słoneczne” - „Sportowe” w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli „Górka” – „Piastów Śląskich” w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

03.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 191/2017 w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej do zasobów Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
dodano zarządzenie nr 191.2017
Dotyczy dokumentu:
Jolanta Wilczyńska - oświadczenie końcowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wiesława Wysocka - oświadczenie końcowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bogusława Sobolewska - oświadczenie końcowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Danuta Kubiak - oświadczenie początkowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Remont ul. Niedziałkowskiego wrazz miejscami postojowymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Remont ul. Niedziałkowskiego wrazz miejscami postojowymi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert.docx"
Dotyczy dokumentu:
przekazuje interpelacje i wnioski zgłoszone na sesji Rady Miejskiej w Głogowie w dniu 19 września 2017 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIX/395/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Głogowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIX/394/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 19 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Hutnik I” – „Hutnik II” – „Słoneczne” – „Sportowe” w Głogowie – część I
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIX/393/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 19 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli Żarków – Piastów Śląskich (jednostka D) w Głogowie – część II
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIX/392/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 19 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów, położonych w rejonie ulic Lipowej i Działkowej w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIX/391/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 19 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli „Górka” – „Piastów Śląskich” w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIX/390/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Głogowie Nr XXXII/299/17 z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Złota Podkowa w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIX/389/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 19 września 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/220/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIX/388/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 19 września 2017 r. w sprawie nabycia do zasobów Gminy Miejskiej Głogów nieruchomości gruntowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIX/387/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 19 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIX/386/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 19 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIX385/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 19 września 2017 r. w sprawie likwidacji i nadania nazw ulicom i rondom w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIX/384/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/296/13 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia programu wspierania rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Głogów „Trzy plus”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIX/383/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 19 września 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIX/382/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 19 września 2017 r. w sprawie określenia trybu powołania członków oraz organizacji działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
U C H W A Ł A NR XXXIX/381/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE Z DNIA 19 WRZEŚNIA 2017 R. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
U C H W A Ł A NR XXXIX/380/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE Z DNIA 19 WRZEŚNIA 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2017 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIX/379/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 19 września 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/214/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 września 2016 r. zmienionej uchwałą Nr XXXIII/307/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
W. Paszek - oświadczenie majątkowe (korekta)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIX/378/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 19 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sierakowice w Powiecie Kartuskim
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIX/377/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 19 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chojnickiemu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
J. Wilczyńska - oświadczenie majątkowe (korekta)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I. Dudek - oświadczenie majątkowe (korekta)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
M. Cymbaluk - oświadczenie majątkowe (korekta)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXXIX/2017 z sesji Rady Miejskiej w Głogowie w dniu 19 września 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/17 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Głogowie w dniu 23 sierpnia 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wydanej decyzji
Treść zmiany:
Dodano obwieszczenie.

01.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

30.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Zgromadzenie publiczne
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE STAROSTY GŁOGOWSKIEGO
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

29.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Odwołanie przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Osadników 2B/1
Treść zmiany:
dodano ogłoszenie
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 292 w zakresie budowy chodnika w m. Głogów przy ul. K. Wielkiego”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie kredytu długoterminowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Remont ul. Niedziałkowskiego wrazz miejscami postojowymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Remont ul. Niedziałkowskiego wrazz miejscami postojowymi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PR_ZRID_br.elektroenergetyczna_PD.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Remont ul. Niedziałkowskiego wrazz miejscami postojowymi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PR_PW_b.sanitarna.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Remont ul. Niedziałkowskiego wrazz miejscami postojowymi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyjaśnienie SIWZ.pdf"

poprzednia ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... następna