Rejestr zmian w biuletynie

18.08.2017

Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na XLVI sesję w dniu 20 lutego 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na XLVI sesję w dniu 20 lutego 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zm. uchwały utworzenie wydzielonego rachunkudarowizn.docx"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na XLVI sesję w dniu 20 lutego 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Dotacje żlobki 9.08.2017.doc"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na XLVI sesję w dniu 20 lutego 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WPF sierpień.zip"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na XLVI sesję w dniu 20 lutego 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała budżet sierpień.zip"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na XLVI sesję w dniu 20 lutego 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zaproszenie na nadzwyczajną sesję.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na XLVI sesję w dniu 20 lutego 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wniosek o zwołanie sesji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na XLVI sesję w dniu 20 lutego 2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej.pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na XLVI sesję w dniu 20 lutego 2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zaproszenie na nadzwyczajną sesję w dniu 17lipca 2017 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na XLVI sesję w dniu 20 lutego 2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała budżetowa lipiec.zip
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na XLVI sesję w dniu 20 lutego 2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik WPF lipiec.zip
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na XLVI sesję w dniu 20 lutego 2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała Rady gimnazja VII 2017 r.docx
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na XLVI sesję w dniu 20 lutego 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na XLVI sesję w dniu 20 lutego 2018 r.
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej - etap II
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert.doc"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wydanej decyzji
Treść zmiany:
Dodano obwieszczenie.

17.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Przebudowa segmentu klas I-III SP 3
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie kredytu długoterminowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyjasnienie SIWZ II.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa segmentu klas I-III SP 3
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku MORiUS oraz prace adaptacujne filii Miejskiego Żłobka Integracyjnego w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 160/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
dodano zarządzenie nr 160.2017
Dotyczy dokumentu:
Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 159/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 159/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
dodano zarządzenie nr 160.2017
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 158/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
dodano zarządzenie nr 158.2017

16.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Przebudowa segmentu klas I-III SP 3
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Docieplenie wraz z remontem i przebudową budynku przychodni lekarskiej w Głogowie przy ul. Sikorskiego 19 w ramach zadania pn. : „Termomodernizacja budynku przychodni przy ul. Sikorskiego 19 wraz z budową windy zewnętrznej oraz dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb osób niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ul. wita Stwosza i ul. Zielonej w zakresie budowy chodników i ścieżki rowerowej, budowy i przebudowy zjazdów wraz z budową linii kablowej oświetlenia drogowego NN 0,4 kV w ramach zadania pn." Przebudowa ul. Wita Stwosza"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ul. Morcinka - etap I
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie ścieżek w parku przy ul Rudnowskiej w ramach zadania "Park survivalowy"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa segmentu klas I-III SP 3
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na opracowanie koncepcji plastyczno-architektonicznej witaczy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Odbudowa Teatru im Andreasa Gryphiusa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Remont drogi wewnętrznej wraz z miejscami parkingowymi oraz zagospodarowanie terenu przynależnego w zakresie wykonania placu zabaw - ul. Obr. Pokoju 24 A-C
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Okrężnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Okrężnej
Treść zmiany:
dodano ogłoszenie o przetargu
Dotyczy dokumentu:
Informacja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa sanitariatów w SP 14
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

14.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej - etap II
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyjasnienie SIWZ.doc"

poprzednia ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... następna