Rejestr zmian w biuletynie

14.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej - etap II
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyjasnienie SIWZ.doc"

12.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na Podinspektora w Wydziale Promocji - Centrum Informacji Turystycznej
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

11.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ul. Wita Stwosza i ul. Zielonej w zakresie budowy chodników i ścieżki rowerowej , budowy i przebudowy zjazdów wraz z budową linii kablowej oświetlenia drogowego NN 0,4 kV w ramach zadania pn.: „Przebudowa ul. Wita Stwosza” – etap I II POSTĘPOWANIE
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ul. Wita Stwosza i ul. Zielonej w zakresie budowy chodników i ścieżki rowerowej , budowy i przebudowy zjazdów wraz z budową linii kablowej oświetlenia drogowego NN 0,4 kV w ramach zadania pn.: „Przebudowa ul. Wita Stwosza” – etap I II POSTĘPOWANIE
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa segmentu klas I-III SP 3
Treść zmiany:
Dodano załącznik "parametry komputery i drukarki.zip"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa segmentu klas I-III SP 3
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyjasnienie SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 137 /2017 w sprawie zmiany sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego Gminy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie remontu i zabezpieczeń Pomnika - Biblioteka Świętego Pielgrzyma, Brama Brzostowska w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 137 /2017 w sprawie zmiany sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego Gminy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Docieplenie wraz z remontem i przebudową budynku przychodni lekarskiej w Głogowie przy ul. Sikorskiego 19
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ul. Morcinka – etap I
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ul. Wita Stwosza i ul. Zielonej w zakresie budowy chodników i ścieżki rowerowej, budowy i przebudowy zjazdów wraz z budową linii kablowej oświetlenia drogowego NN 0,4kV
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

10.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PW_PRZEBUDOWA_SIECI_TELEKOMUNIKACYJNEJ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PR_TELEKOMUNIKACJA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana SIWZ IV.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie kredytu długoterminowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu 24.700.733zł.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie kredytu długoterminowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyjasnienie SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Docieplenie wraz z remontem i przebudową budynku przychodni lekarskiej w Głogowie przy ul. Sikorskiego 19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ul. Wita Stwosza i ul. Zielonej w zakresie budowy chodników i ścieżki rowerowej, budowy i przebudowy zjazdów wraz z budową linii kablowej oświetlenia drogowego NN 0,4kV
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ul. Morcinka – etap I
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie ścieżek w parku przy ul. Rudnowskiej w ramach zadania "Park survivalowy"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 115/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

09.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana ogłoszenia BZP II.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana SIWZ III.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Docieplenie wraz z remontem i przebudową budynku przychodni lekarskiej w Głogowie przy ul. Sikorskiego 19 w ramach zadania pn. : „Termomodernizacja budynku przychodni przy ul. Sikorskiego 19 wraz z budową windy zewnętrznej oraz dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb osób niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Docieplenie wraz z remontem i przebudową budynku przychodni lekarskiej w Głogowie przy ul. Sikorskiego 19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Docieplenie wraz z remontem i przebudową budynku przychodni lekarskiej w Głogowie przy ul. Sikorskiego 19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Unieważnienie postepowania Docieplenie wraz zremontem i przebudową budynku przychodni przy ul. sikorskiego wGlogowie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż działek gruntu nr 16/6 i 16/7 w obrębie 14 "Nosocice"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
głoszenie o przetargach na sprzedaż działek gruntu nr 86/3 i nr 248 w obrębie 11 "Krzepów"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Bol. Śmiałego
Treść zmiany:
dodano ogłoszenie o przetargu
Dotyczy dokumentu:
Zagospodarowanie terenu Bulwaru Nadodrzańskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert.doc"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ul. Wita Stwosza i ul. Zielonej w zakresie budowy chodników i ścieżki rowerowej, budowy i przebudowy zjazdów wraz z budową linii kablowej oświetlenia drogowego NN 0,4kV
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ul. Wita Stwosza i ul. Zielonej w zakresie budowy chodników i ścieżki rowerowej, budowy i przebudowy zjazdów wraz z budową linii kablowej oświetlenia drogowego NN 0,4kV
Treść zmiany:
Dodano załącznik "unieważnienie postępowania Przebudowa Wita Stwoszai Zielonej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ul. Morcinka – etap I
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ul. Morcinka – etap I
Treść zmiany:
Dodano załącznik "unieważnienie postępowania Przebudowa ul. Morcinkaetap I.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie ścieżek w parku przy ul. Rudnowskiej w ramach zadania "Park survivalowy"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie ścieżek w parku przy ul. Rudnowskiej w ramach zadania "Park survivalowy"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "unieważnienie postępowania Ścieżki w parku przyul. Rudnowskiej.pdf"

08.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zakres.zip"
Dotyczy dokumentu:
Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "obowiązujące przedmiary.zip"
Dotyczy dokumentu:
Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana SIWZ II.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie remontu i zabezpieczeń Pomnika - Biblioteka Świętego Pielgrzyma, Brama Brzostowska w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana ogłoszenia BZP.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie remontu i zabezpieczeń Pomnika - Biblioteka Świętego Pielgrzyma, Brama Brzostowska w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyjasnienie SIWZ.doc"
Dotyczy dokumentu:
Budowa ul. Książąt Oleśnickich i ul. Książąt Żagańskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa ul. Książąt Oleśnickich i ul. Książąt Żagańskich
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Info na BIP po aukcji Budowa ul. KsiążątOleśnickich i Zaganskich.doc"
Dotyczy dokumentu:
Budowa ul. Książąt Oleśnickich i ul. Książąt Żagańskich
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Info na BIP po aukcji Budowa ul. KsiążątOleśnickich i Zaganskich.doc
Dotyczy dokumentu:
Budowa ul. Książąt Oleśnickich i ul. Książąt Żagańskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa ul. Książąt Oleśnickich i ul. Książąt Żagańskich
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Info na BIP po aukcji Budowa ul. KsiążątOleśnickich i Zaganskich.doc"
Dotyczy dokumentu:
ZPM Nr 141/2017 z dn. 26.07.1r. w spr. zmian budżetu GMG w 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa segmentu klas I-III SP 3
Treść zmiany:
Dodano załącznik "kosztorys3_slepy.zip"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa segmentu klas I-III SP 3
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pismo.doc"

poprzednia ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... następna