Rejestr zmian w biuletynie

16.03.2017

Dotyczy dokumentu:
informacja o terminach i tematach posiedzeń Komisji w miesiącu lipcu 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
informacja o terminach i tematach posiedzeń Komisji w miesiącu lipcu 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "harmonogram posiedzeń komisji marzec 2017.doc"
Dotyczy dokumentu:
informacja o terminach i tematach posiedzeń Komisji w miesiącu lipcu 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik harmonogram posiedzeń komisji styczeń 2017.doc
Dotyczy dokumentu:
informacja o terminach i tematach posiedzeń Komisji w miesiącu lipcu 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
informacja o terminach i tematach posiedzeń Komisji w miesiącu lipcu 2017 r.
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "projekt gminny program przeciwdziałaniaprzemocy.zip"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt udzielenie odpowiedzi na skargę D.doc"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt udzielenie odpowiedzi na skarge m.doc"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "UCHWAŁA-PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI na2017.doc"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "05_ProjpomocfinGmJerzmanowaodszkodowaniedz777_9.doc"
Dotyczy dokumentu:
Budowa drogi łączącej ul.Sikorskiego z ul.Wojska Polskiego w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana ogloszenia BZP II.doc"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała MOPS stypendia 15.03.2017.doc"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała opłata IW 9.03.2017.doc"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana uchwały nr 291 usługiopiekuńcze15.03.2017.doc"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana uchwały nr 292 zwrot wydatków15.03.2017.doc"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "UCHWAŁA Nr ścieżka rowerowa.docx"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały zgoda na podwyższenie kapitału -zamiana wierzytelności.doc"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały zgoda na podwyższenie kapitałuzakładowego Chrobry SA.doc"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "opłata targowa - zmiana uchwały III.2017.doc"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała w sprawie konsultacji społecznych - BO na2018 r..docx"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały KM Sp. z o.o.zgoda na podwyższeniekapitału - zamiana wierzytelności.doc"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zm uchwały Piastów C i E.zip"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WPF marzec.zip"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała budżetowa marzec.zip"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie dostosowania sieci szkółpodstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.docx"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci przedszkolipublicznych w Głogowie.docx"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zaproszenie.doc"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ws. uchwalenia Starego Miasta.zip
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zm. mpzp Starego Miasta 2017.zip
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zm. uchwały Stare Miasto wody opadowe.zip
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zm. mpzp Złota Podkowa 2017.zip
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik projekt reforma.zip
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt uchwały przystanki.zip
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik uchwały odpady komunalne.zip
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik projekt zasady zwrotu.doc
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik projekt kwota kryterium.doc
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik projekt statut MOPS.doc
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik projekt odplatnosci za usługi.doc
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała udzielanych dotacji dla niepublicznychplacówek oświatowych GMG(Cała).docx
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 02_Proj pomoc finansowa Powiat Głogowskiodszkodowanie ul Moniuszki.doc
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 03_Proj pomoc fin Powiat Gł odszkodowaniełącznik Woj Pol Sikorskiego.doc
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 01_Projekt Uchwała aport dz 429_20 obr 9 GPKSita.doc
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik projekt zmiany Stattut.doc
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zaproszenie na sesję w dniu 7 lutego 2017 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zaproszenie.doc
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Budowa drogi łączącej ul.Sikorskiego z ul.Wojska Polskiego w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa drogi łączącej ul.Sikorskiego z ul.Wojska Polskiego w Głogowie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zmiana SIWZ II.doc
Dotyczy dokumentu:
Budowa drogi łączącej ul.Sikorskiego z ul.Wojska Polskiego w Głogowie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik przedmiary ath NOWE.zip
Dotyczy dokumentu:
Budowa drogi łączącej ul.Sikorskiego z ul.Wojska Polskiego w Głogowie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Przedmiary NOWE .zip
Dotyczy dokumentu:
Budowa drogi łączącej ul.Sikorskiego z ul.Wojska Polskiego w Głogowie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW - ETAP 1 -BRANŻA ELEKTRYCZNA.pdf
Dotyczy dokumentu:
Budowa drogi łączącej ul.Sikorskiego z ul.Wojska Polskiego w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW - ETAP 1 -BRANŻA ELEKTRYCZNA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa drogi łączącej ul.Sikorskiego z ul.Wojska Polskiego w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ETAP 1 - TELETECHNIKA.zip"
Dotyczy dokumentu:
Budowa drogi łączącej ul.Sikorskiego z ul.Wojska Polskiego w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedmiary NOWE .zip"
Dotyczy dokumentu:
Budowa drogi łączącej ul.Sikorskiego z ul.Wojska Polskiego w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "przedmiary ath NOWE.zip"
Dotyczy dokumentu:
Budowa drogi łączącej ul.Sikorskiego z ul.Wojska Polskiego w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana SIWZ II.doc"
Dotyczy dokumentu:
Budowa drogi łączącej ul.Sikorskiego z ul.Wojska Polskiego w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa drogi łączącej ul.Sikorskiego z ul.Wojska Polskiego w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW - ETAP 1 -BRANŻA ELEKTRYCZNA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa drogi łączącej ul.Sikorskiego z ul.Wojska Polskiego w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedmiary NOWE .zip"
Dotyczy dokumentu:
Budowa drogi łączącej ul.Sikorskiego z ul.Wojska Polskiego w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "przedmiary ath NOWE.zip"
Dotyczy dokumentu:
Budowa drogi łączącej ul.Sikorskiego z ul.Wojska Polskiego w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana SIWZ II.doc"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa pakietów dydaktycznych i sprzętu w ramach projektu Głogowskie przedszkola równych szans d
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Prowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu Głogowskie przedszkola równych szans-II postępowanie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie PB i PW adaptacji budynku koszarowego na budynek mieszkalny przy ul.Wojska Polskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Letnie utrzymanie dróg i chodników powiatowych i gminnych położonych w granicach administracyjnych miasta Głogowa w roku 2017.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dobudowa dźwigu dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum Nr 3
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi wewnętrznej przy Gimnazjum nr 5
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa drogi-ul. Stanisława Moniuszki wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia przejść NN 0,4 kV
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa drogi gminnej, łącznika pomiędzy ul. Perseusza i ul. Oriona w Głogowie w ramach realizacji zadania pn.: „Budowa miejsc postojowych i remont ul. Perseusza”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 054/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Treść zmiany:
dodano zarządzenie nr 54.2017

15.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. budowa hali produkcyjnej mebli tapicerowanych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, drogami wewnętrznymi, ogrodzeniem zewnętrznym, wjazdem na działkę oraz parkingiem - dz. o nr geod. 3,4,5,6 i 7 położone w obrębie IV Chrobry w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenia wymagane przepisami odrębnymi lub wydawane ze względu na interes prawny wnioskodawcy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek_Zaswiadczenie_brak_planu_rewitalizacja.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenia wymagane przepisami odrębnymi lub wydawane ze względu na interes prawny wnioskodawcy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek_Zaświadczenie_mpzp_rewitalizacja.doc
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenia wymagane przepisami odrębnymi lub wydawane ze względu na interes prawny wnioskodawcy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek_Zaświadczenie_mpzp_rewitalizacja.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenia wymagane przepisami odrębnymi lub wydawane ze względu na interes prawny wnioskodawcy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek_Zaświadczenie_mpzp_rewitalizacja.doc"
Dotyczy dokumentu:
Dobudowa dźwigu dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum Nr 3-informacja po aukcji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających naprzebudowie drogi wojewódzkiej nr 292 na odcinku od ul. Ułanów Polskich do ul. Transportowej w m. Głogów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających naprzebudowie drogi wojewódzkiej nr 292 na odcinku od ul. Ułanów Polskich do ul. Transportowej w m. Głogów - informacja po aukcji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Publiczny rejestr umów.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Publiczny rejestr umów.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 050/2017 w sprawie: rozłożenia na raty zaległości z tytyłu zobowiązań za dzierżawę gruntu pod pawilonem handlowym
Treść zmiany:
dodano zarządzenie nr 50.2017

14.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Letnie utrzymanie dróg i chodników powiatowych i gminnych położonych w granicach administracyjnych miasta Głogowa w roku 2017.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Letnie utrzymanie dróg i chodników powiatowych i gminnych położonych w granicach administracyjnych miasta Głogowa w roku 2017.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "inf. po aukcji elektroniczej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
WYKAZ PRAWA MIEJSCOWEGO 2015
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
WYKAZ AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO 2015 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie PB i PW adaptacji budynku koszarowego na budynek mieszkalny przy ul.Wojska Polskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie PB i PW adaptacji budynku koszarowego na budynek mieszkalny przy ul.Wojska Polskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja po otwarciu ofert Opracowanie PB i PWbudynek koszarowy Woj. Pol..docx"

10.03.2017

Dotyczy dokumentu:
ZP Nr 42/2017 z d. 28.02.2017 r. w spr. zmian w budżecie GMG w 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ul.Moniuszki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 048/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 049/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznacvzonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
dodano zarządzenie nr 49.2017
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 048/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
dodano zarządzenie nr 48.2017
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji prokektowo-kosztorysowej wielobranżowej na budowę budynku mieszkalnego, wielorodzinnego na osiedlu Piastów Śląskich w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert.docx"
Dotyczy dokumentu:
Remont i przebudowa ul. Daszyńskiego wraz z budową ścieżki rowerowej w Głogowie w ramach zadania pn: „Remont ul. Daszyńskiego na odcinku od ul. Wita Stwosza do ul. Piastowskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Remont i przebudowa ul. Daszyńskiego wraz z budową ścieżki rowerowej w Głogowie w ramach zadania pn: „Remont ul. Daszyńskiego na odcinku od ul. Wita Stwosza do ul. Piastowskiej”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.docx"
Dotyczy dokumentu:
Remont i przebudowa ul. Daszyńskiego wraz z budową ścieżki rowerowej w Głogowie w ramach zadania pn: „Remont ul. Daszyńskiego na odcinku od ul. Wita Stwosza do ul. Piastowskiej”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjasnienie SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zgromadzenie publiczne
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... następna