Rejestr zmian w biuletynie

17.05.2017

Dotyczy dokumentu:
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Akacjowej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 054/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "projekt zmiana planu pracy Kom. Rewizy..doc"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik projkt uchwały plan pracy Kom. Rewizyjnej.pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "projekt odowałanie Kom. Rewi..doc"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik projekt zmiana planu pracy Kom. Rewizy..doc
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "projekt powołanie Kom S-S.doc"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "projekt zmiana planu pracy Kom. Rewizy..doc"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik projekt powołanie Kom S-S.doc
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik projekt odowałanie Kom. Rewi..doc

16.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 091/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, przezaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkowanika wieczystego
Treść zmiany:
dodano zarządzenie nr 91.2017
Dotyczy dokumentu:
Dostawa automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED) wraz z przeszkoleniem mieszkańców Głogowa w zakresie użytkowania oraz defibrylatora transportowego z teletransmisją danych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie badań mieszkńców Głogowa pod kątem obecności arsenu i opracowanie raportu z badań
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgromadzenie publiczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgromadzenie publiczne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I przeatrgi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych
Treść zmiany:
dodano ogłoszenie o przetargu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 050/2017 w sprawie: rozłożenia na raty zaległości z tytyłu zobowiązań za dzierżawę gruntu pod pawilonem handlowym
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

15.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Dostawa sprzętu i oprogramowania do Urzędu Miejskiego w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa sprzętu i oprogramowania do Urzędu Miejskiego w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zm uchw XXVI-223-16.G-P.Śl..doc"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pr. uchw. w spr. remo. ul. Rudnowskiej -H.Glogowskiego.doc"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "projekt powołanie Kom S-S.doc"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "projekt odowałanie Kom. Rewi..doc"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały stawka dotacji przedm. - parklinowy 2017.doc"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PROJEKTuchwały ul. K.Wielk..docx"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie wskazania realizacji obowiązkuszkolnego uczniom klasy VI.docx"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "działki.docx"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwala stawkowa 2017.docx"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DSDIK - przystanki.docx"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wybór wiceprzew. .05.17.doc"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "projekt uchwały deklaracje.zip"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "projkt uchwały plan pracy Kom. Rewizyjnej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała WPF maj.zip"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała budżet maj 2017.zip"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zaproszenie sesja maj 2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała w sprawie ustalenia planu sieciprzedszkoli publicznych w Głogowie.docx
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała w sprawie dostosowania sieci szkółpodstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.docx
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała budżetowa marzec.zip
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik WPF marzec.zip
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zm uchwały Piastów C i E.zip
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt uchwały KM Sp. z o.o.zgoda napodwyższenie kapitału - zamiana wierzytelności.doc
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik uchwała w sprawie konsultacji społecznych - BOna 2018 r..docx
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik opłata targowa - zmiana uchwały III.2017.doc
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt uchwały zgoda na podwyższenie kapitałuzakładowego Chrobry SA.doc
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt uchwały zgoda na podwyższenie kapitału- zamiana wierzytelności.doc
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik UCHWAŁA Nr ścieżka rowerowa.docx
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zmiana uchwały nr 292 zwrot wydatków15.03.2017.doc
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zmiana uchwały nr 291 usługiopiekuńcze15.03.2017.doc
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała opłata IW 9.03.2017.doc
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik uchwała MOPS stypendia 15.03.2017.doc
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik05_ProjpomocfinGmJerzmanowaodszkodowaniedz777_9.doc
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik UCHWAŁA-PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI na2017.doc
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt udzielenie odpowiedzi na skarge m.doc
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt udzielenie odpowiedzi na skargę D.doc
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik projekt gminny program przeciwdziałaniaprzemocy.zip
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zaproszenie.doc
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
informacja o terminach i tematach posiedzeń Komisji w miesiącu listopada 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "harmonogram posiedzeń komisji maj 2017.doc"
Dotyczy dokumentu:
informacja o terminach i tematach posiedzeń Komisji w miesiącu listopada 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik harmonogram posiedzeń komisji marzec 2017.doc
Dotyczy dokumentu:
informacja o terminach i tematach posiedzeń Komisji w miesiącu listopada 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
informacja o terminach i tematach posiedzeń Komisji w miesiącu listopada 2017 r.
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Informacja roczna z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2016 rok wraz z wykazem osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2016 roku udzielono pomocy publicznej i wykazem ulg
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja roczna z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2016 rok wraz z wykazem osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2016 roku udzielono pomocy publicznej i wykazem ulg
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... następna