Rejestr zmian w biuletynie

23.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Budowa drogi łączącej ul.Sikorskiego z ul.Wojska Polskiego w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa drogi łączącej ul.Sikorskiego z ul.Wojska Polskiego w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert.docx"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 016/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 015/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

22.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 055/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 055/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Treść zmiany:
dodano zarządzenie nr 55.2017
Dotyczy dokumentu:
WYKAZ PRAWA MIEJSCOWEGO 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
WYKAZ PRAWA MIEJSCOWEGO 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

21.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa drogi-ul. Stanisława Moniuszki wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia przejść NN 0,4 kV
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "popr. wzór umowy.docx"
Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik 3 i 4.doc"
Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 2 JEDZ.doc"
Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wysłane ogł o zmianie ogł.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa drogi gminnej, łącznika pomiędzy ul. Perseusza i ul. Oriona w Głogowie w ramach realizacji zadania pn.: „Budowa miejsc postojowych i remont ul. Perseusza”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Keplera w Głogowie w ramach realizacji zadania pn.: „Budowa ciągów pieszo-rowerowych w Gminie Miejskiej Głogów w celu zmniejszenia ruchu zmotoryzowanego”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Keplera w Głogowie w ramach realizacji zadania pn.: „Budowa ciągów pieszo-rowerowych w Gminie Miejskiej Głogów w celu zmniejszenia ruchu zmotoryzowanego”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja po aukcji.docx"
Dotyczy dokumentu:
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Keplera w Głogowie w ramach realizacji zadania pn.: „Budowa ciągów pieszo-rowerowych w Gminie Miejskiej Głogów w celu zmniejszenia ruchu zmotoryzowanego”.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja po aukcji.docx
Dotyczy dokumentu:
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Keplera w Głogowie w ramach realizacji zadania pn.: „Budowa ciągów pieszo-rowerowych w Gminie Miejskiej Głogów w celu zmniejszenia ruchu zmotoryzowanego”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Keplera w Głogowie w ramach realizacji zadania pn.: „Budowa ciągów pieszo-rowerowych w Gminie Miejskiej Głogów w celu zmniejszenia ruchu zmotoryzowanego”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja po aukcji.docx"
Dotyczy dokumentu:
Budowa drogi łączącej ul.Sikorskiego z ul.Wojska Polskiego w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa drogi łączącej ul.Sikorskiego z ul.Wojska Polskiego w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana SIWZ III.pdf"
Dotyczy dokumentu:
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. B. Głowackiego
Treść zmiany:
dodano ogłoszenie o przetargu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 013/2017 w sprawie: przeniesienia prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynku na rzecz Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

20.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Remont jezdni drogi dojazdowej ul. Wąska w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Remont jezdni drogi dojazdowej ul. Wąska w Głogowie - informacja po aukcji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Remont jezdni drogi dojazdowej ul. Wąska w Głogowie - informacja po aukcji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia komisji konkursowej - Trener osiedlowy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dobudowa dźwigu dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum Nr 3
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

17.03.2017

Dotyczy dokumentu:
informacja o terminach i tematach posiedzeń Komisji w miesiącu lipcu 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
informacja o terminach i tematach posiedzeń Komisji w miesiącu lipcu 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "harmonogram posiedzeń komisji marzec 2017.doc"
Dotyczy dokumentu:
informacja o terminach i tematach posiedzeń Komisji w miesiącu lipcu 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik harmonogram posiedzeń komisji styczeń 2017.doc
Dotyczy dokumentu:
informacja o terminach i tematach posiedzeń Komisji w miesiącu lipcu 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
informacja o terminach i tematach posiedzeń Komisji w miesiącu lipcu 2017 r.
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "projekt gminny program przeciwdziałaniaprzemocy.zip"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt udzielenie odpowiedzi na skargę D.doc"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt udzielenie odpowiedzi na skarge m.doc"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "UCHWAŁA-PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI na2017.doc"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "05_ProjpomocfinGmJerzmanowaodszkodowaniedz777_9.doc"
Dotyczy dokumentu:
Budowa drogi łączącej ul.Sikorskiego z ul.Wojska Polskiego w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana ogloszenia BZP II.doc"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała MOPS stypendia 15.03.2017.doc"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała opłata IW 9.03.2017.doc"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana uchwały nr 291 usługiopiekuńcze15.03.2017.doc"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana uchwały nr 292 zwrot wydatków15.03.2017.doc"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "UCHWAŁA Nr ścieżka rowerowa.docx"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały zgoda na podwyższenie kapitału -zamiana wierzytelności.doc"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały zgoda na podwyższenie kapitałuzakładowego Chrobry SA.doc"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "opłata targowa - zmiana uchwały III.2017.doc"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała w sprawie konsultacji społecznych - BO na2018 r..docx"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały KM Sp. z o.o.zgoda na podwyższeniekapitału - zamiana wierzytelności.doc"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zm uchwały Piastów C i E.zip"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WPF marzec.zip"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała budżetowa marzec.zip"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie dostosowania sieci szkółpodstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.docx"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci przedszkolipublicznych w Głogowie.docx"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zaproszenie.doc"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ws. uchwalenia Starego Miasta.zip
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zm. mpzp Starego Miasta 2017.zip
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zm. uchwały Stare Miasto wody opadowe.zip
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zm. mpzp Złota Podkowa 2017.zip
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik projekt reforma.zip
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt uchwały przystanki.zip
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik uchwały odpady komunalne.zip
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik projekt zasady zwrotu.doc
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik projekt kwota kryterium.doc
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik projekt statut MOPS.doc
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik projekt odplatnosci za usługi.doc
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała udzielanych dotacji dla niepublicznychplacówek oświatowych GMG(Cała).docx
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 02_Proj pomoc finansowa Powiat Głogowskiodszkodowanie ul Moniuszki.doc
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 03_Proj pomoc fin Powiat Gł odszkodowaniełącznik Woj Pol Sikorskiego.doc
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 01_Projekt Uchwała aport dz 429_20 obr 9 GPKSita.doc
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik projekt zmiany Stattut.doc
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zaproszenie na sesję w dniu 7 lutego 2017 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zaproszenie.doc
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Budowa drogi łączącej ul.Sikorskiego z ul.Wojska Polskiego w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa drogi łączącej ul.Sikorskiego z ul.Wojska Polskiego w Głogowie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zmiana SIWZ II.doc
Dotyczy dokumentu:
Budowa drogi łączącej ul.Sikorskiego z ul.Wojska Polskiego w Głogowie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik przedmiary ath NOWE.zip
Dotyczy dokumentu:
Budowa drogi łączącej ul.Sikorskiego z ul.Wojska Polskiego w Głogowie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Przedmiary NOWE .zip
Dotyczy dokumentu:
Budowa drogi łączącej ul.Sikorskiego z ul.Wojska Polskiego w Głogowie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW - ETAP 1 -BRANŻA ELEKTRYCZNA.pdf
Dotyczy dokumentu:
Budowa drogi łączącej ul.Sikorskiego z ul.Wojska Polskiego w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW - ETAP 1 -BRANŻA ELEKTRYCZNA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa drogi łączącej ul.Sikorskiego z ul.Wojska Polskiego w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ETAP 1 - TELETECHNIKA.zip"
Dotyczy dokumentu:
Budowa drogi łączącej ul.Sikorskiego z ul.Wojska Polskiego w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedmiary NOWE .zip"
Dotyczy dokumentu:
Budowa drogi łączącej ul.Sikorskiego z ul.Wojska Polskiego w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "przedmiary ath NOWE.zip"
Dotyczy dokumentu:
Budowa drogi łączącej ul.Sikorskiego z ul.Wojska Polskiego w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana SIWZ II.doc"
Dotyczy dokumentu:
Budowa drogi łączącej ul.Sikorskiego z ul.Wojska Polskiego w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa drogi łączącej ul.Sikorskiego z ul.Wojska Polskiego w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW - ETAP 1 -BRANŻA ELEKTRYCZNA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa drogi łączącej ul.Sikorskiego z ul.Wojska Polskiego w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedmiary NOWE .zip"
Dotyczy dokumentu:
Budowa drogi łączącej ul.Sikorskiego z ul.Wojska Polskiego w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "przedmiary ath NOWE.zip"
Dotyczy dokumentu:
Budowa drogi łączącej ul.Sikorskiego z ul.Wojska Polskiego w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana SIWZ II.doc"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa pakietów dydaktycznych i sprzętu w ramach projektu Głogowskie przedszkola równych szans d
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Prowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu Głogowskie przedszkola równych szans-II postępowanie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie PB i PW adaptacji budynku koszarowego na budynek mieszkalny przy ul.Wojska Polskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Letnie utrzymanie dróg i chodników powiatowych i gminnych położonych w granicach administracyjnych miasta Głogowa w roku 2017.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dobudowa dźwigu dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum Nr 3
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi wewnętrznej przy Gimnazjum nr 5
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa drogi-ul. Stanisława Moniuszki wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia przejść NN 0,4 kV
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa drogi gminnej, łącznika pomiędzy ul. Perseusza i ul. Oriona w Głogowie w ramach realizacji zadania pn.: „Budowa miejsc postojowych i remont ul. Perseusza”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 054/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Treść zmiany:
dodano zarządzenie nr 54.2017

poprzednia ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... następna