Rejestr zmian w biuletynie

19.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości składania uwag na realizację zadania pn. Koszykówka dla każdego złożonego przez MKS Głogowski Klub Koszykówki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 203/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Treść zmiany:
dodano zarządzenie nr 203.2017
Dotyczy dokumentu:
I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

18.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Kozak Anna - oświadczenie początkowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kurzak Ewa - oświadczenie końcowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Grzywacz Regina - oświadczenie końcowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 160/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 159/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 158/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

17.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki zapytania oferowego na dzialania promocyjne w ramach projektu "Remont budynku na ul. Końcowej 3 w Głogowie na potrzeby utworzenia mieszkań socjalnych"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandydatów z organizacji pozarządowych do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki zapytania oferowego na dzialania promocyjne w ramach projektu "Termomodrnizacja przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów"
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

13.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Remont podwórzy w kwartale ulic Matejki – Sikorskiego w granicach działki o nr geod. 134/2 oraz 108/2 w ramach zadania pn: „Remont podwórzy w obrębie ulic: Przemysłowa, Adama Mickiewicza, Jana Matejki, Aleja Wolności , Marii Skłodowskiej – Curie (oświetlenie, chodnik, remont miejsc parkingowych, rewitalizacja zieleni)”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Remont podwórzy w kwartale ulic Matejki – Sikorskiego w granicach działki o nr geod. 134/2 oraz 108/2 w ramach zadania pn: „Remont podwórzy w obrębie ulic: Przemysłowa, Adama Mickiewicza, Jana Matejki, Aleja Wolności , Marii Skłodowskiej – Curie (oświetlenie, chodnik, remont miejsc parkingowych, rewitalizacja zieleni)”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "rys.E2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Remont podwórzy w kwartale ulic Matejki – Sikorskiego w granicach działki o nr geod. 134/2 oraz 108/2 w ramach zadania pn: „Remont podwórzy w obrębie ulic: Przemysłowa, Adama Mickiewicza, Jana Matejki, Aleja Wolności , Marii Skłodowskiej – Curie (oświetlenie, chodnik, remont miejsc parkingowych, rewitalizacja zieleni)”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "rys.E1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Remont podwórzy w kwartale ulic Matejki – Sikorskiego w granicach działki o nr geod. 134/2 oraz 108/2 w ramach zadania pn: „Remont podwórzy w obrębie ulic: Przemysłowa, Adama Mickiewicza, Jana Matejki, Aleja Wolności , Marii Skłodowskiej – Curie (oświetlenie, chodnik, remont miejsc parkingowych, rewitalizacja zieleni)”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienie treści SIWZ Remont podwórzy wkwartale Matejki- Sikorskiego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
P R O T O K Ó Ł Nr XL/17 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w dniu 11 października 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
U C H W A Ł A NR XL/399/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2017 R. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
U C H W A Ł A NR XL/398/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE Z DNIA11 PAŹDZIERNIKA 2017 R. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2017 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XL/397/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 11 października 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/351/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 23 maja 2017 r., zmienionej uchwałą Nr XXXVI/360/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XL/396/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 11 października 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/350/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
informacja o terminach i tematach posiedzeń Komisji w miesiącu marcu 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
informacja o terminach i tematach posiedzeń Komisji w miesiącu marcu 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "harmonogram posiedzeń komisji październik2017.doc"
Dotyczy dokumentu:
informacja o terminach i tematach posiedzeń Komisji w miesiącu marcu 2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zapr. Kom. ds. Budżetu.doc
Dotyczy dokumentu:
informacja o terminach i tematach posiedzeń Komisji w miesiącu marcu 2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zap na .Kom.Eduk.i Kult..doc
Dotyczy dokumentu:
informacja o terminach i tematach posiedzeń Komisji w miesiącu marcu 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
informacja o terminach i tematach posiedzeń Komisji w miesiącu marcu 2018 r.
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 kwietnia 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 kwietnia 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "projekt uchwały In-vitro.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 kwietnia 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "BR2-projekt regulaminu utrzym.czystości 2017-październik 2017.doc"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 kwietnia 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "BR1projekt uchwały szcz.x.2017 październik2017.doc"
Dotyczy dokumentu:
Ustanowienie służebności przesyłu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 kwietnia 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała powołania przedstawicieli RM.doc"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 kwietnia 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "projekt uchwały Obr. Pokoju- zmianauzasadnienia.docx"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 kwietnia 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WPF 24.10.17.zip"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 kwietnia 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "budżet 24.10.2017r.zip"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 kwietnia 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Info. Szpital.zip"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 kwietnia 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyniki egzaminu gimnazjalnego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 kwietnia 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o realizacji zadań oświatowych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 kwietnia 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zaproszenie na sesje XLI w dniu 24.10.2017 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 kwietnia 2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zaproszenie na sesję 13.06.2017 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 kwietnia 2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik opinia RIO.pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 kwietnia 2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wniosek i opinia Kom. Rewizyjnej.pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 kwietnia 2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt udzielenie Prezydentowi absolutorium.doc
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 kwietnia 2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt uchwał zatwierdzenie sprawozdania2016.doc
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 kwietnia 2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pr. uchw. gmin. progr. profilak. 06.17r..doc
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 kwietnia 2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchw. wst. zm. mpzp Śródmieścia 2017.doc
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 kwietnia 2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał zm.mpzp Śródmieścia 2017.pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 kwietnia 2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała w sprawie nadania statutu SzkolePodstawowej nr 11 im. Polskich Olimpijczyków w Głogowie.docx
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 kwietnia 2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała w sprawie nadania statutu SzkolePodstawowej nr 9 im. Polskich Odkrywców w Głogowie.docx
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 kwietnia 2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała w sprawie nadania statutu SzkolePodstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana z Głogowa wGłogowie.docx
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 kwietnia 2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SP 8 Załącznik do Uchwały Nr-ostateczny.docx
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 kwietnia 2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SP 9 statut Załącznik do UchwałyNr-ostateczny.docx
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 kwietnia 2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Statut SP 11.docx
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 kwietnia 2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik WPF czerwiec.zip
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 kwietnia 2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik budżet czerwiec.zip
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 kwietnia 2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik PROJEKT uchwały w spr zmiany uchwały.docx
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 kwietnia 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 kwietnia 2018 r.
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż pawilonu handlowo-usługowego przy ul. Saturna 5D
Treść zmiany:
dodano ogłoszenie o przetargu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. Modernizacja linii kablowych 20kV L-845 od słupa 7/845 do 8B/845- wymiana linii napowietrznej na kablową, wymiana istniejących kabli SN od słupa 8/845 do 8A/845, zabudowa ZR-20kV, wymiana kabli SN-205 do słupa 7/845 i do ST-207 w miejscowości Głogów”- dz.441/2, 441/19, 441/20, 440/2, 451, 527 i 531/1, obr. 9 „Żarków”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na podinspektora w Wydziale Komunalnym - Dział Gospodarki Miejskiej
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 292 ul. Kazimierza Wielkiego na odcinku od ul. Rudnowskiej do ul. Henryka Głogowskiego w m. Głogów
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

poprzednia ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... następna