Rejestr zmian w biuletynie

24.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku MORIUS - część I
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na opracowanie koncepcji plastyczno-architektonicznej witaczy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie ścieżek w parku przy ul. Rudnowskiej w ramach zadania "Park survivalowy"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "przetarg ścieżki.zip"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie ścieżek w parku przy ul. Rudnowskiej w ramach zadania "Park survivalowy"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED) wraz z przeszkoleniem mieszkańców Głogowa w zakresie użytkowania oraz defibrylatora transportowego z teletransmisją danych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED) wraz z przeszkoleniem mieszkańców Głogowa w zakresie użytkowania oraz defibrylatora transportowego z teletransmisją danych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana SIWZ 4.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED) wraz z przeszkoleniem mieszkańców Głogowa w zakresie użytkowania oraz defibrylatora transportowego z teletransmisją danych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogł. o zmianie ogł.2.docx"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa budynku sali gimnastycznej z budową instalacji wentylacji mechanicznej Gimnazjum Nr 4 w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa budynku sali gimnastycznej z budową instalacji wentylacji mechanicznej Gimnazjum Nr 4 w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 099/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 100/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
dodano zarządzenie nr 100.2017
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 099/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
dodano zarządzenie nr 99.2017

23.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2016 r.
Treść zmiany:
dodano informację o stanie mienia
Dotyczy dokumentu:
Dostawa automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED) wraz z przeszkoleniem mieszkańców Głogowa w zakresie użytkowania oraz defibrylatora transportowego z teletransmisją danych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED) wraz z przeszkoleniem mieszkańców Głogowa w zakresie użytkowania oraz defibrylatora transportowego z teletransmisją danych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana SIWZ 3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 097/2017 w sprawie: przekazania Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w zarządzanie i administrowanie nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Głogowie przy ul. Mickiewicza 67
Treść zmiany:
dodano zarządzenie nr 97.2017
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Miejskiego Ośrodka Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych oraz prac adaptacyjnych i zakup wyposażenia na potrzeby filii Miejskiego Żłobka Integracyjnego w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja po aukcji.doc"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 (ul. Rudnowska) w zakresie budowy jezdni, zatok autobusowych, miejsc postojowych, chodników wraz z odwodnieniem i oświetleniem - dz. o nr geod. 201/2, 241/1, 241/2 i 209/2 położone w obrębie 7 Stare Miasto w Głogowie"
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 055/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

19.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 096/2017 sprawie: nabycia do zasobu Gminy Miejskiej Głogów nieruchomości gruntowej
Treść zmiany:
dodano zarządzenie nr 96.2017
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmiejskich Terenów Nadodrzańskich w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulic Lipowej i Działkowej w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "170426a_ZDP_rys1_pro_2000.tif"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulic Lipowej i Działkowej w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "170426a_ZDP_rys2_pro_2000.tif"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulic Lipowej i Działkowej w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "170505a_uchwala_ZPD.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulic Lipowej i Działkowej w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "170505a_prognoza_ons_ZDP.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulic Lipowej i Działkowej w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "170505c_ZDP_uzasadnienie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulic Lipowej i Działkowej w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "170426a_ZDP_zal1_1000.tif"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulic Lipowej i Działkowej w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "170426a_ZDP_zal2_1000.tif"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli „Hutnik I”- „Hutnik II” - „Słoneczne” - „Sportowe” w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "170512a_uchwala_HS.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli „Hutnik I”- „Hutnik II” - „Słoneczne” - „Sportowe” w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zal1_HS_170427a.tif"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli „Hutnik I”- „Hutnik II” - „Słoneczne” - „Sportowe” w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zal2_HS_170427a.tif"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli „Hutnik I”- „Hutnik II” - „Słoneczne” - „Sportowe” w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zal3_HS_170427a.tif"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli „Hutnik I”- „Hutnik II” - „Słoneczne” - „Sportowe” w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zal4_HS_170427a.tif"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli „Hutnik I”- „Hutnik II” - „Słoneczne” - „Sportowe” w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zal5_HS_170427a.tif"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli „Hutnik I”- „Hutnik II” - „Słoneczne” - „Sportowe” w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "170509a_HS_uzasadnienie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli „Hutnik I”- „Hutnik II” - „Słoneczne” - „Sportowe” w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "170509a_prognoza_ons_HS.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli „Hutnik I”- „Hutnik II” - „Słoneczne” - „Sportowe” w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "rys1_prognozy_1_170427a.tif"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli „Hutnik I”- „Hutnik II” - „Słoneczne” - „Sportowe” w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "rys2_prognozy_1_170427a.tif"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli „Hutnik I”- „Hutnik II” - „Słoneczne” - „Sportowe” w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "rys3_prognozy_1_170427a.tif"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli „Hutnik I”- „Hutnik II” - „Słoneczne” - „Sportowe” w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "rys4_prognozy_1_170427a.tif"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli „Hutnik I”- „Hutnik II” - „Słoneczne” - „Sportowe” w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "rys5_prognozy_1_170427a.tif"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli „Górka” – „Piastów Śląskich” w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "prognoza_GPS_1_170428.tif"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli „Górka” – „Piastów Śląskich” w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zal1_GPS_1_170428.tif"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli „Górka” – „Piastów Śląskich” w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "170509a_prognoza_ons_GPS.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli „Górka” – „Piastów Śląskich” w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "170509c_GPS_uzasadnienie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli „Górka” – „Piastów Śląskich” w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "170509a_uchwala_GPS.pdf"

18.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Dostawa automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED) wraz z przeszkoleniem mieszkańców Głogowa w zakresie użytkowania oraz defibrylatora transportowego z teletransmisją danych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zal. A do czesci I -( nowy).doc"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED) wraz z przeszkoleniem mieszkańców Głogowa w zakresie użytkowania oraz defibrylatora transportowego z teletransmisją danych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zal. A do czesci I -( nowy).doc
Dotyczy dokumentu:
Dostawa automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED) wraz z przeszkoleniem mieszkańców Głogowa w zakresie użytkowania oraz defibrylatora transportowego z teletransmisją danych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zal. A do czesci I -( nowy).doc"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED) wraz z przeszkoleniem mieszkańców Głogowa w zakresie użytkowania oraz defibrylatora transportowego z teletransmisją danych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 r Z. Rybka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 W. Stanicki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 S. Pańczyk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 r. Musiał
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe początkowe R. Grzywacz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 P. Miselis
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 M. Procanyn
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 M. Krasicka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 M. Hawro
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 L. Lenarczyk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 r. K. Taudul
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 J. Sztangret
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 I. Owczarek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe początkowe I. Dudek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 E. Szajowska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 E. Ruszkowska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 E. Czyż
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 D. Stawecki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 B. Mareńczak-Piechocka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 A. Zawadzka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 A. Kupczyńska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 A. Krzemień
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 A. Butyński
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 A. Bryl
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 R. Rokaszewicz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 Katarzyna Brasse-Juźwiak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 A. Malica
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 B. Kowalczykowska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 P. Poznański
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 A. Szymański
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 A. Śliwińska-Calów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 A. Perucki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 E. Szałachanowicz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 R. Myśków
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 R. Kapela
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 D. Grzybowska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 D. Twardy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dobudowa dźwigu dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum Nr 3-informacja po 2 aukcji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dobudowa dźwigu dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum Nr 3 II postępowanie- informacja po aukcji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 r. P. Kukła
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 r. T. Długosz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 r. B. Zimny
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 r. B. Wańkowicz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 r. B. Stachak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 r. B. Gornostaj
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 r. B. Tórz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Akacjowej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 054/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

poprzednia ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... następna