Rejestr zmian w biuletynie

30.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 060/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego
Treść zmiany:
dodano zarządzenie nr 60.2017
Dotyczy dokumentu:
Letnie utrzymanie jezdni i chodników powiatowych i gminnych położonych w granicach administracyjnych miasta Głogowa w latach 2017 – 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa drogi-ul. Stanisława Moniuszki wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia przejść NN 0,4 kV
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa drogi gminnej, łącznika pomiędzy ul. Perseusza i ul. Oriona w Głogowie w ramach realizacji zadania pn.: „Budowa miejsc postojowych i remont ul. Perseusza”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie PB i PW adaptacji budynku koszarowego na budynek mieszkalny przy ul.Wojska Polskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Remont jezdni drogi dojazdowej ul. Wąska w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Remont jezdni drogi dojazdowej ul. Wąska w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dobudowa dźwigu dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum Nr 3
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa drzew, krzewów oraz sadzonek kwiatów i bylin wraz z wykonaniem obsady kwietników, gazonów i ich utrzymaniem w sezonie wegetacyjnym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dobudowa dźwigu dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum Nr 3-informacja po aukcji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ul.Moniuszki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa drogi gminnej, łącznika pomiędzy ul. Perseusza i ul. Oriona w Głogowie - informacja po aukcji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Keplera w Głogowie w ramach realizacji zadania pn.: Budowa ciągów pieszo-rowerowych w Gminie Miejskiej Głogów w celu zmniejszenia ruchu zmotoryzowanego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa urządzeń i wyposażenia parku survivalowego (wraz z montażem i szkoleniem obsługi) zlokalizowanego przy ul. Rudnowskiejw Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2016 rok
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "zał. nr 5 do Zarządzenia - wykonanieplanów finansowych Muzeum za 2016 rok" na "zał. nr 4 do Zarządzenia -wykonanie planów finansowych Muzeum za 2016 rok"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2016 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał. nr 5 do zarządzenia - informacja o staniemienia GMG na 31.12.2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2016 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał. nr 5 do Zarządzenia - wykonanie planówfinansowych Muzeum za 2016 rok"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2016 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał. nr 3 do Zarządzenia - wykonanie planówfinansowych MBP za 2016 rok"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2016 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał. nr 2 do Zarządzenia - wykonanie planówfinansowych MOK za 2016 rok"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2016 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał. nr 1.13 - Wykonanie dochodów z tytułu opłati kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane na31.12.2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2016 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał. nr 1.12 - Wykonanie przychodów i rozchodówbudżetu Gminy Miejskiej Głogów na 31.12.2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2016 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał. nr 1.11 - Wykonanie dochodów gromadzonychprzez placówki oświatowe na wydzielonym rachunku oraz wydatki nimifinansowane na 31.12.2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2016 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał. nr 1.10 - Realizacja wydatków majątkowych nadzień 31.12.2016r."
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2016 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Prezydenta Miasta w spr. podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów na terenie miasta Głogowa.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 059/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
dodano zarządzenie nr 59.2017
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Prezydenta Miasta w spr. podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów na terenie miasta Głogowa.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Stypendia dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Stypendia dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX.168.16 NOWA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Stypendia dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX.168.16 NOWA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Stypendia dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX.168.16 NOWA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Stypendia dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX.168.16 NOWA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Stypendia dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX.168.16 NOWA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Stypendia dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała.XIX.168.16.2016-02-23 NOWA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Stypendia dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej w Głogowie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik 5
Dotyczy dokumentu:
Stypendia dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej w Głogowie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik 4
Dotyczy dokumentu:
Stypendia dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej w Głogowie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik 2
Dotyczy dokumentu:
Stypendia dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej w Głogowie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik 1
Dotyczy dokumentu:
Stypendia dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej w Głogowie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała NR LXI/405/14 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE
Dotyczy dokumentu:
Stypendia dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej w Głogowie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta usługi
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. budowa hali produkcyjnej mebli tapicerowanych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, drogami wewnętrznymi, ogrodzeniem zewnętrznym, wjazdem na działkę oraz parkingiem - dz. o nr geod. 3,4,5,6 i 7 położone w obrębie IV Chrobry w Głogowie
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Osadników 2B/1
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

27.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 58/2017 Prezydenta Miasta z dnia 27 marca 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 58/2017 Prezydenta Miasta z dnia 27 marca 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dyżury Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dyżury Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dyzur Przewod. Wicep. RM 2017 r.doc"
Dotyczy dokumentu:
Dyżury Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Dyzur Przewod. Wicep. RM 2016 r.doc
Dotyczy dokumentu:
Dyżury Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dyżury Radnych w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dyżury Radnych w 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DYŻUR Radnych 2017.doc"
Dotyczy dokumentu:
Dyżury Radnych w 2017 roku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik DYŻUR Radnych 2016.doc
Dotyczy dokumentu:
Dyżury Radnych w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "opublikowane sprostowanie ogł..docx"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 018/2017 w sprawie: zmiany miesięcznego czynszu z tytułu dzierżawy gruntu gminnego
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 014/2017 w sprawie: zmiany miesięcznego czynszu z tytułu dzierżawy gruntu gminnego
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

24.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Budowa drogi łączącej ul.Sikorskiego z ul.Wojska Polskiego w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa drogi łączącej ul.Sikorskiego z ul.Wojska Polskiego w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert.docx"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 016/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 015/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

poprzednia ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... następna