Rejestr zmian w biuletynie

07.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie - Remont i przebudowa ul. Daszyńskiego wraz z budową ścieżki rowerowej w Głogowie w ramach zadania pn: Remont ul Daszyńskiego na odcinku od ul. Wita Stwosza do ul. Piastowskiej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Publiczny rejestr umów.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź wersja tekstowa"
Dotyczy dokumentu:
Publiczny rejestr umów.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa urządzeń i wyposażenia parku survivalowego (wraz z montażem i szkoleniem obsługi) zlokalizowanego przy ul. Rudnowskiejw Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa urządzeń i wyposażenia parku survivalowego (wraz z montażem i szkoleniem obsługi) zlokalizowanego przy ul. Rudnowskiejw Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert.docx"
Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert.docx"
Dotyczy dokumentu:
Budowa drogi łączącej ul.Sikorskiego z ul.Wojska Polskiego w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie - Przebudowa drogi wewnętrznej przy Gimnazjum nr 5 w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

06.04.2017

Dotyczy dokumentu:
U C H W A Ł A Nr XXXIV/ 341 /17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
U C H W A Ł A Nr XXXIV/ 340 /17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIV/339/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Głogowa konsultacji społecznych projektu Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIV/338/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Głogów i Gminą Kotla, dotyczącego budowy ścieżki rowerowej na trasie Głogów – Grodziec Mały – Zabiele - Ceber - Chociemyśl – Kotla – Krążkówko – Kulów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIV/337/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/114/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia i ustalenia zasad poboru opłaty targowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIV/336/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Piastów Śląskich - jednostki C1, C2, E1, E2 w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIV/335/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu galerii handlowo - usługowej w rejonie ulic Wojska Polskiego i Gen. Wł. Sikorskiego oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIV/334/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Kopernika” w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIV/333/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Hutnik I” – „Hutnik II” – „Słoneczne” – „Sportowe” w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIV/332/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla „Chrobry - T. Kościuszki” w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIV/331/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/222/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Piastów Śląskich - jednostki C1, C2, E1, E2 w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIV/330/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/219/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Kopernika” w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIV/329/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/224/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla „Hutnik I - Hutnik II – Słoneczne - Sportowe” w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIV/328/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/226/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla „Chrobry – T. Kościuszki” w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIV/328/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/226/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla „Chrobry – T. Kościuszki” w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "18. XXXIV 328 17 zm.uch. szmpzpChr.Kosci.30.03.17r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIV/328/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/226/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla „Chrobry – T. Kościuszki” w Głogowie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 17. XXXIV 327 17 uchw. zm. Studium. i kier. zagos.przest. m.Gl.30.03.17 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIV/328/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/226/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla „Chrobry – T. Kościuszki” w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIV/327/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Głogowa”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIV/326/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli Żarków – Piastów Śląskich (jednostka D) w Głogowie – część I
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIV/325/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIII/278/13 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi Integracyjnemu „Dom nad strumykiem” w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIV/324/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 - 2021
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIV/323/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXXII/292/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIV/322/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXXII/291/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIV/321/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIV/320/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień Miejskiego Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIV/319/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIV/318/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIV/317/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Głogów na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIV/310/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIV/316/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Jerzmanowa na pokrycie kosztów odszkodowania za nieruchomość przejętą do zasobów Gminy na podstawie ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIV/315/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Komunikacja Miejska Spółka z o.o. z siedzibą w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIV/310/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIV/310/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
U C H W A Ł A NR XXXIV/312/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE Z DNIA 30 MARCA 2017 R. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIV/313/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Chrobry Głogów S.A. z siedzibą w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIV/310/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIV/310/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
U C H W A Ł A NR XXXIV/311/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE Z DNIA 30 MARCA 2017 R. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2017 r
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
U C H W A Ł A NR XXXIV/312/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE Z DNIA 30 MARCA 2017 R. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIV/313/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Chrobry Głogów S.A. z siedzibą w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIV/314/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Chrobry Głogów S.A. z siedzibą w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIV/315/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Komunikacja Miejska Spółka z o.o. z siedzibą w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIV/313/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Chrobry Głogów S.A. z siedzibą w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIV/314/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Chrobry Głogów S.A. z siedzibą w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIV/313/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Chrobry Głogów S.A. z siedzibą w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
U C H W A Ł A NR XXXIV/312/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE Z DNIA 30 MARCA 2017 R. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
U C H W A Ł A NR XXXIV/311/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE Z DNIA 30 MARCA 2017 R. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2017 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIV/310/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa budynku sali gimnastycznej z budową instalacji wentylacji mechanicznej Gimnazjum Nr 4 w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa budynku sali gimnastycznej z budową instalacji wentylacji mechanicznej Gimnazjum Nr 4 w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "07_specyfikacje techniczne.zip"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa budynku sali gimnastycznej z budową instalacji wentylacji mechanicznej Gimnazjum Nr 4 w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "05_instalacje elektryczne.zip"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa budynku sali gimnastycznej z budową instalacji wentylacji mechanicznej Gimnazjum Nr 4 w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "04_instalacje sanitarne.zip"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa budynku sali gimnastycznej z budową instalacji wentylacji mechanicznej Gimnazjum Nr 4 w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "03_konstrukcja.zip"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa budynku sali gimnastycznej z budową instalacji wentylacji mechanicznej Gimnazjum Nr 4 w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "02_architektura.zip"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa budynku sali gimnastycznej z budową instalacji wentylacji mechanicznej Gimnazjum Nr 4 w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa budynku sali gimnastycznej z budową instalacji wentylacji mechanicznej Gimnazjum Nr 4 w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Keplera w Głogowie w ramach realizacji zadania pn.: „Budowa ciągów pieszo-rowerowych w Gminie Miejskiej Głogów w celu zmniejszenia ruchu zmotoryzowanego”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 63/2016 w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 63/2016 w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
interpelacje i wnioski zgłoszone przez radnych na sesji Rady Miejskiej w Głogowie w dniu 30 marca 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
P R O T O K Ó Ł Nr XXXIV/17 z sesji Rady Miejskiej w Głogowie w dniu 30 marca 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Działania promocyjne w ramach projektu ,,Prace adaptacyjne i zakup wyposażenia na potrzeby filii Miejskiego Żłobka Integracyjnego w Głogowie” – ogłoszenie radiowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki zapytania ofertowego z dnia 22.03.2017 dotyczącego promocji projektu ,,Prace adaptacyjne i zakup wyposażenia na potrzeby filii Miejskiego Żłobka Integracyjnego w Głogowie”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 22.03.2017 r. w części C dotyczącego promocji projektu ,,Prace adaptacyjne i zakup wyposażenia na potrzeby filii Miejskiego Żłobka Integracyjnego w Głogowie”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Remont i przebudowa ul. Daszyńskiego wraz z budową ścieżki rowerowej w Głogowie w ramach zadania pn: „Remont ul. Daszyńskiego na odcinku od ul. Wita Stwosza do ul. Piastowskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Remont i przebudowa ul. Daszyńskiego wraz z budową ścieżki rowerowej w Głogowie w ramach zadania pn: „Remont ul. Daszyńskiego na odcinku od ul. Wita Stwosza do ul. Piastowskiej”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja po aukcji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie PB i PW adaptacji budynku koszarowego na budynek mieszkalny przy ul.Wojska Polskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyjasnienie SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnego Marka Sienkiewicza
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
informacja o terminach i tematach posiedzeń Komisji w miesiącu lipcu 2017 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzernie Nr 026/2017 w sprawie: zrzeczenia się odszkodowania przysługującego Gminie Miejskiej Głogów w związku z utratą prawa własności
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 025/2017 w sprawie: zrzeczenia się odszkodowania przysługującego Gminie Miejskiej Głogów w związku z utratą prawa własności
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

poprzednia ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... następna