Rejestr zmian w biuletynie

08.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji technicznej na budynek Hospicjum
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora - Wydział Inwestycji i Dróg
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora - Wydział Inwestycji i Dróg
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora - Wydział Inwestycji i Dróg
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora - Wydział Inwestycji i Dróg
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora - Wydział Inwestycji i Dróg
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na wybór wspólnika i inwestora finansowego do spółki celowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ul.Bolesława Śmiałego w Głogowie - II etap
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 047/2018 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
dodano zarządzenie nr 47.2018
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Przeniesienie do archiwum
Dotyczy dokumentu:
Zasrządzenie Nr 1/2018 w sprawie: przekazania do ZGM w zarzązanie i administrowanie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Paulinów 3
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla rozbudowy i przebudowy istniejącej stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z zewnętrzną infrastrukturą techniczną – dz. 22/15 i 22/17, obr.1 „Nadodrze”.
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

07.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Finansów Publicznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie prac remontowych w ramach projektu „Pracownie przyrodnicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 045/2018 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
dodano zarządzenie nr 45.2018
Dotyczy dokumentu:
Opodatkowanie budowli
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

06.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 044/2018 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej w szóstym przetargu ustnym nieograniczonym
Treść zmiany:
dodano zarządzenie nr 44.2018
Dotyczy dokumentu:
Zarxządzenie Nr 043/2018 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej w piątym przetargu ustnym nieograniczonym
Treść zmiany:
dodano zarządzenie nr 43.2018
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 040/2018 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przteargu ustnego ograniczonego
Treść zmiany:
dodano zarządzenie nr 40.2018
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ul.Bolesława Śmiałego w Głogowie - II etap
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zgromadzenie publiczne
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

02.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Remont jezdni, chodnika oraz ciągów pieszo-jezdnych przy ul. Neptuna w ramach zadania pn.: ”Ul. Neptuna II etap i III etap”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Remont jezdni, chodnika oraz ciągów pieszo-jezdnych przy ul. Neptuna w ramach zadania pn.: ”Ul. Neptuna II etap i III etap”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z sesji otwarcia ofert - Remont jezdni ,chodnika i ciągów pieszo-rowerowych ul. Neptuna.doc"
Dotyczy dokumentu:
Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2016 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2017 r.
Treść zmiany:
dodano informację o stanie mienia

poprzednia ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... następna