Rejestr zmian w biuletynie

14.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na rzecznika prasowego - Rzecznika Prezydenta Głogowa
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku MORIUS
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

13.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Odbudowa Teatru im Andreasa Gryphiusa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "NOWY załacznik nr 2.doc"
Dotyczy dokumentu:
Odbudowa Teatru im Andreasa Gryphiusa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana ogłoszenia III.doc"
Dotyczy dokumentu:
Odbudowa Teatru im Andreasa Gryphiusa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana siwz III.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED) wraz z przeszkoleniem mieszkańców Głogowa w zakresie użytkowania oraz defibrylatora transportowego z teletransmisją danych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku MORIUS -część II
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dobudowa dźwigu dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum Nr 3 II postępowanie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku MORIUS - część I
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dobudowa dźwigu dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum Nr 3-informacja po 2 aukcji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Miejskiego Ośrodka Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych oraz prac adaptacyjnych i zakup wyposażenia na potrzeby filii Miejskiego Żłobka Integracyjnego w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED) wraz z przeszkoleniem mieszkańców Głogowa w zakresie użytkowania oraz defibrylatora transportowego z teletransmisją danych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 069/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

12.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Odbudowa Teatru im Andreasa Gryphiusa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana ogłoszenia II .doc"
Dotyczy dokumentu:
Odbudowa Teatru im Andreasa Gryphiusa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana siwz II.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie ścieżek w parku przy ul. Rudnowskiej w ramach zadania "Park survivalowy"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie ścieżek w parku przy ul. Rudnowskiej w ramach zadania "Park survivalowy"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert.docx"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Miejskiego Ośrodka Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych oraz prac adaptacyjnych i zakup wyposażenia na potrzeby filii Miejskiego Żłobka Integracyjnego w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 116/2017 w sprawie: oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres do 3 miesięcy części nieruchomości gruntowej niezabudowanej
Treść zmiany:
dodano zarządzenie nr 116.2017
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w obr. 18 "Kopernik"
Treść zmiany:
dodano ogłoszenie o przetargu

08.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Miejskiego Ośrodka Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych oraz prac adaptacyjnych i zakup wyposażenia na potrzeby filii Miejskiego Żłobka Integracyjnego w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyjasnienie siwz.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Miejskiego Ośrodka Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych oraz prac adaptacyjnych i zakup wyposażenia na potrzeby filii Miejskiego Żłobka Integracyjnego w Głogowie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wyjasnienie SIWZ.doc
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Miejskiego Ośrodka Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych oraz prac adaptacyjnych i zakup wyposażenia na potrzeby filii Miejskiego Żłobka Integracyjnego w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyjasnienie SIWZ.doc"
Dotyczy dokumentu:
Skład komisji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Skład Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnego Sławomira Majewskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnego Norberta Penzy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnego Janusza Szmołdy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnego Pawła Chruszcza
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnego Ryszarda Goli-Sienkiewicza
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnego Ryszarda Sapruna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZPM Nr 18/2017 z dn. 24.05.2017r. ws. zmiany Regulaminu Organizacyjnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnego Mariusza Kędziory
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja z dnia 13.11.2015 r. w sprawie nie wynajmowania terenów należących do gminy cyrkom wykorzystującym zwierzęta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja z dnia 10.03.2016r. w sprawie "Naprawiajmy i usprawniajmy Administrację Publiczną - Informatyzacja"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
obwieszczenie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o dokonanie analizy i ocenę stanu faktycznego w zakresie publikowanych danych w BIP jednostki - pod kątem zachowania standardów otwartości danych - scilicet - "danych otwartych".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnego Mariusza Kędziory
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnej Elżbiety Rybak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Petycja z dnia 13.11.2015 r. w sprawie nie wynajmowania terenów należących do gminy cyrkom wykorzystującym zwierzęta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o dokonanie analizy i ocenę stanu faktycznego w zakresie publikowanych danych w BIP jednostki - pod kątem zachowania standardów otwartości danych - scilicet - "danych otwartych".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnego Krzysztofa Sarzyńskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnego Marka Sienkiewicza
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
interpelacje i wnioski zgłoszone na sesji Rady Miejskiej w Głogowie w dniu 23 maja 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PROJEKT uchwały w spr zmiany uchwały.docx"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "budżet czerwiec.zip"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WPF czerwiec.zip"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Statut SP 11.docx"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SP 9 statut Załącznik do UchwałyNr-ostateczny.docx"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SP 8 Załącznik do Uchwały Nr-ostateczny.docx"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie nadania statutu SzkolePodstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana z Głogowa wGłogowie.docx"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie nadania statutu SzkolePodstawowej nr 9 im. Polskich Odkrywców w Głogowie.docx"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie nadania statutu SzkolePodstawowej nr 11 im. Polskich Olimpijczyków w Głogowie.docx"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał zm.mpzp Śródmieścia 2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchw. wst. zm. mpzp Śródmieścia 2017.doc"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pr. uchw. gmin. progr. profilak. 06.17r..doc"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwał zatwierdzenie sprawozdania 2016.doc"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt udzielenie Prezydentowi absolutorium.doc"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wniosek i opinia Kom. Rewizyjnej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "opinia RIO.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zaproszenie na sesję 13.06.2017 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zaproszenie sesja maj 2017.pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała budżet maj 2017.zip
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała WPF maj.zip
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik projekt uchwały deklaracje.zip
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wybór wiceprzew. .05.17.doc
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik DSDIK - przystanki.docx
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik uchwala stawkowa 2017.docx
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik działki.docx
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała w sprawie wskazania realizacji obowiązkuszkolnego uczniom klasy VI.docx
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik PROJEKTuchwały ul. K.Wielk..docx
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt uchwały stawka dotacji przedm. - parklinowy 2017.doc
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pr. uchw. w spr. remo. ul. Rudnowskiej -H.Glogowskiego.doc
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zm uchw XXVI-223-16.G-P.Śl..doc
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik projekt powołanie Kom S-S.doc
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik projekt odowałanie Kom. Rewi..doc
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik projekt zmiana planu pracy Kom. Rewizy..doc
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.

poprzednia ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... następna