Rejestr zmian w biuletynie

14.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Przebudowa budynku sali gimnastycznej z budową instalacji wentylacji mechanicznej Gimnazjum Nr 4 w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa budynku sali gimnastycznej z budową instalacji wentylacji mechanicznej Gimnazjum Nr 4 w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyjaśnienie SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa sprzętu i oprogramowania do Urzędu Miejskiego w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa sprzętu i oprogramowania do Urzędu Miejskiego w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "komp. stacjonarny opis.doc"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa sprzętu i oprogramowania do Urzędu Miejskiego w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana i wyjaśnienie SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa sprzętu i oprogramowania do Urzędu Miejskiego w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogł. o zmianie ogł..docx"
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dobudowa dźwigu dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum Nr 3 II postępowanie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dobudowa dźwigu dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum Nr 3 II postępowanie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert.docx"
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 72/2017 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów: Przedszkola Publicznego Nr 2 w Głogowie, Al. Wolności 17, 67-200 Głogów i Przedszkola Publicznego Nr 10 Sto Pociech w Głogowie, ul. Obrońców Pokoju 14, 67-200 Głogów.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 72/2017 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów: Przedszkola Publicznego Nr 2 w Głogowie, Al. Wolności 17, 67-200 Głogów i Przedszkola Publicznego Nr 10 Sto Pociech w Głogowie, ul. Obrońców Pokoju 14, 67-200 Głogów.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE NR 72/2017 Prezydenta Miasta Głogowa zdnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursów nakandydatów na stanowiska dyrektorów: Przedszkola Publicznego Nr 2 wGłogowie, Al. Wolności 17, 67-200 Głogów i Przedszkola PublicznegoNr 10 Sto Pociech w Głogowie, ul. Obrońców Pokoju 14, 67-200Głogów. "
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 72/2017 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów: Przedszkola Publicznego Nr 2 w Głogowie, Al. Wolności 17, 67-200 Głogów i Przedszkola Publicznego Nr 10 Sto Pociech w Głogowie, ul. Obrońców Pokoju 14, 67-200 Głogów.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ZARZĄDZENIE NR 72/2017 Prezydenta MiastaGłogowa z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursówna kandydatów na stanowiska dyrektorów: Przedszkola Publicznego Nr 2w Głogowie, Al. Wolności 17, 67-200 Głogów i Przedszkola PublicznegoNr 10 Sto Pociech w Głogowie, ul. Obrońców Pokoju 14, 67-200Głogów.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 74/2017 Prezydenta Miasta z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, postępowaniu uzupełniającym, kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w roku szkolnym 2017/2018 do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miejska Głogów jest organem prowadzącym.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 72/2017 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów: Przedszkola Publicznego Nr 2 w Głogowie, Al. Wolności 17, 67-200 Głogów i Przedszkola Publicznego Nr 10 Sto Pociech w Głogowie, ul. Obrońców Pokoju 14, 67-200 Głogów.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

13.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Budowa drogi łączącej ul.Sikorskiego z ul.Wojska Polskiego w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn.: "Budowa hali produkcyjnej mebli tapicerowanych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, drogami wewnętrznymi, ogrodzeniem zewnętrznym, wjazdem na działkę oraz parkingiem"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 27.02.2017 r. w części A dotyczącego promocji projektu pn "Budowa ciągów pieszo-rowerowych w Gminie Miejskiej Głogów w celu zmniejszenia ruchu zmotoryzowanego"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 27.02.2017 r. w części A dotyczącego promocji projektu pn "Budowa ciągów pieszo-rowerowych w Gminie Miejskiej Głogów w celu zmniejszenia ruchu zmotoryzowanego"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa pakietów dydaktycznych i sprzętu w ramach projektu Głogowskie przedszkola równych szans d
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Prowadzenie szkolen dla nauczycieli w ramach projektu Głogowskie przedszkola równych szans
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Prowadzenie zajęć w przedszkolach w ramach projektu"Głogowskie przedszkola równych szans"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa pakietów dydaktycznych i sprzętu w ramach projektu Głogowskie przedszkola równych szans d
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Prowadzenie szkolen dla nauczycieli w ramach projektu Głogowskie przedszkola równych szans
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie - Przebudowa drogi wewnętrznej przy Gimnazjum nr 5 w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji prokektowo-kosztorysowej wielobranżowej na budowę budynku mieszkalnego, wielorodzinnego na osiedlu Piastów Śląskich w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Remont jezdni drogi dojazdowej ul. Wąska w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Keplera w Głogowie w ramach realizacji zadania pn.: Budowa ciągów pieszo-rowerowych w Gminie Miejskiej Głogów w celu zmniejszenia ruchu zmotoryzowanego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Remont jezdni drogi dojazdowej ul. Wąska w Głogowie - informacja po aukcji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

12.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 069/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Treść zmiany:
dodano zarządzenie nr 69.2017
Dotyczy dokumentu:
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Akacjowej
Treść zmiany:
dodano ogłoszenie o przetargu.

11.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Dobudowa dźwigu dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum Nr 3 II postępowanie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dobudowa dźwigu dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum Nr 3 II postępowanie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyjaśnienie SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dobudowa dźwigu dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum Nr 3 II postępowanie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wyjaśnienie SIWZ
Dotyczy dokumentu:
Dobudowa dźwigu dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum Nr 3 II postępowanie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dobudowa dźwigu dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum Nr 3 II postępowanie
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "2017-04-11-14-04-46-01.pdf" na"wyjaśnienie SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
Dobudowa dźwigu dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum Nr 3 II postępowanie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2017-04-11-14-04-46-01.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie badań mieszkńców Głogowa pod kątem obecności arsenu i opracowanie raportu z badań
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgromadzenie publiczne
Treść zmiany:
Zgromadzenie publiczne
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie PB i PW adaptacji budynku koszarowego na budynek mieszkalny przy ul.Wojska Polskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert.doc"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wydanej decyzji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.Dodano obwieszczenie.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Starosty Głogowskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa sprzętu i oprogramowania do Urzędu Miejskiego w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

10.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 068/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zobacz pełną treść zarządzenia"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 068/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 068/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
dodano zarządzenie nr 68.2017
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 061/2017 w sprawie: ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
dodano zarządzenie nr 61.2017
Dotyczy dokumentu:
Remont i przebudowa ul. Daszyńskiego wraz z budową ścieżki rowerowej w Głogowie w ramach zadania pn: „Remont ul. Daszyńskiego na odcinku od ul. Wita Stwosza do ul. Piastowskiej”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa budynku sali gimnastycznej z budową instalacji wentylacji mechanicznej Gimnazjum Nr 4 w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa budynku sali gimnastycznej z budową instalacji wentylacji mechanicznej Gimnazjum Nr 4 w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "przedmiar elektryczny.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa budynku sali gimnastycznej z budową instalacji wentylacji mechanicznej Gimnazjum Nr 4 w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "przedmiar co.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa budynku sali gimnastycznej z budową instalacji wentylacji mechanicznej Gimnazjum Nr 4 w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "przedmiar budowlany 2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa budynku sali gimnastycznej z budową instalacji wentylacji mechanicznej Gimnazjum Nr 4 w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "przedmiar budowlany.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa budynku sali gimnastycznej z budową instalacji wentylacji mechanicznej Gimnazjum Nr 4 w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana SIWZ.pdf"

08.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Działania promocyjne w ramach projektu ,,Prace adaptacyjne i zakup wyposażenia na potrzeby filii Miejskiego Żłobka Integracyjnego w Głogowie"
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Promocja Projektu pn. "Budowa ciągów pieszo-rowerowych w Gminie Miejskiej Głogów w celu zmniejszenia ruchu zmotoryzowanego"
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 024/2017 w sprawie: zrzeczenia się odszkodowania przysługującego Gminie Miejskiej Głogów w związku z utratą prawa własności do nieruchomości
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

poprzednia ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... następna