Rejestr zmian w biuletynie

27.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Głogów za 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Głogów za 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
M. Kędziora korekta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
A. Koliński oświadczenie majątkowe 04.2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
E. Rybak korekta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa i montaz wyposażenia w ramach projektu Pracownie przyrodnicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wysłana zmiana ogłoszenia II.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa i montaz wyposażenia w ramach projektu Pracownie przyrodnicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyjasnienie,zmiana SIWZ IV.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacje i wnioski zgłoszone na sesji Rady Miejskiej w Głogowie w dniu 24 kwiecień 2018 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacje i wnioski zgłoszone na sesji Rady Miejskiej w Głogowie w dniu 24 kwiecień 2018 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XLIX/2018 z sesji Rady Miejskiej w Głogowie w dniu 24 kwietnia 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIX/384/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/296/13 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia programu wspierania rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Głogów „Trzy plus”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIX/384/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/296/13 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia programu wspierania rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Głogów „Trzy plus”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "XXXIX 384 17 zm. uchw. w sp. prog. wsp. rodz.wielo.19.09.17.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIX/384/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/296/13 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia programu wspierania rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Głogów „Trzy plus”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik XXXIX 385 17 likw. i nad. naz.ulic i ron.19.09.17.pdf
Dotyczy dokumentu:
Budowa ścieżek i alejek na cmentarzu przy ul. Świerkowej w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa ścieżek i alejek na cmentarzu przy ul. Świerkowej w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjasnienie SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zgromadzenie publiczne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe urzędników
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe urzędników
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE szablon.doc"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe urzędników
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe urzędników
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE szablon.doc"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe kadry zarządzającej w Urzędzie Miejskim
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE szablon.doc"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 kwietnia 2018 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - szablon
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Czysty druk oświadczenia majątkowego.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe urzędników
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Czysty druk oświadczenia majatkowego.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - szablon
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Czysty druk oświadczenia majątkowego radnegogminy
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - szablon
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe kadry zarządzającej w Urzędzie Miejskim
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Czysty druk oświadczenia majatkowego.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - szablon
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - szablon
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - szablon
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - szablon
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - szablon
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - szablon
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 82/2018 w sprawie Zatwierdzenia Regulaminu dokonywania zamian lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Głogów pomiędzy Gminą Miejską Głogów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 78/2018 w sprawie powołania składu Komisji oceniającej wnioski o zamianę lokali wchodzących
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na wybór wspólnika i inwestora finansowego do spółki celowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o spotkaniu w/s urządzenia na działce gruntu nr 45/6 obr. 8 "Fabryczna" strzelnicy sportowej i skansenu militarnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla rozbudowy i przebudowy istniejącej stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z zewnętrzną infrastrukturą techniczną – dz. 22/15 i 22/17, obr.1 „Nadodrze”
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

24.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości składania uwag na realizację zadania pn. XXVI Festiwal Piosenki Religijnej z okazji Dnia Matki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 75/2018 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 101/2016 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 65/2018 w sprawie zmiany sposobu użytkowania lokalu socjalnego z zasobu mieszkaniowego Gminy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
odwołanie przetargu dz. nr 45/6, w obr. 8
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 032/2-018 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

23.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji technicznej na budynek Hospicjum
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna