Rejestr zmian w biuletynie

25.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Muzeum Archeologiczno - Historyczne w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Głogowskie Obiekty Usługowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Miejskiej w Głogowie Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komunikacja Miejska w Głogowie Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Chrobry Głogów S.A.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Gimnazjum nr 5
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Gimnazjum nr 4
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Gimnazjum nr 3
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Gimnazjum nr 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Gimnazjum nr 1
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa nr 14
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa nr 13
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa nr 12
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa nr 10
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa nr 6
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa nr 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Publiczne nr 21
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Publiczne nr 20
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Publiczne nr 19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Publiczne nr 10
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Publiczne nr 9
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Publiczne nr 7
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Publiczne nr 5
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Publiczne nr 3
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Publiczne nr 17
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Publiczne nr 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Publiczne nr 1
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
IV i V przetarg ustny nieograniczony ul. Akacjowa
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

24.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia komisji konkursowej - Pomoc Społeczna 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia komisji konkursowej - Pomoc Społeczna 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z posiedzenia komisji konkursowej - PomocSpołeczna 2018"
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia komisji konkursowej - Pomoc Społeczna 2018
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Protokół z posiedzenia komisji konkursowej -Pomoc Społeczna 2018
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia komisji konkursowej - Pomoc Społeczna 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, tablic z nazwami ulic oraz wykonanie aktywnych przejść dla pieszych na drogach gminnych i powiatowych w granicach administracyjnych miasta Głogowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usługi całodobowej obsługi monitoringu wizyjnego miasta Głogowa w roku 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
„Letnie utrzymanie jezdni i chodników powiatowych i gminnych położonych w granicach administracyjnych miasta Głogowa w latach 2018 – 2020”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia komisji konkursowej - Profilaktyka uzależnień i Promocji Zdrowia 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa nr 7
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa nr 3
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Miejska Biblioteka Publiczna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości składania uwag na realizację zadnia pn "Narty i łyżwy moją nową używką"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie-obwieszczenie
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

23.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru - Wydział Komunalny Dział Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru - Wydział Komunalny Dział Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru - Wydział KomunalnyDział Ochrony Środowiska"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru - Wydział Komunalny Dział Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru - Wydział KomunalnyDział Ochrony Środowiska
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru - Wydział Komunalny Dział Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
P R O T O K Ó Ł Nr XLV/18 z sesji Rady Miejskiej w dniu 16 stycznia 2018 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLV/464/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2018 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLV/463/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała XLV/462/18 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów Na
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLV/461/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Głogowskie Obiekty Usługowe na dopłatę do utrzymania parku linowego w 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLV/460/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Głogowskie Obiekty Usługowe na dopłatę do utrzymania przystani na rzece Odrze w 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLV/459/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Głogowskie Obiekty Usługowe na utrzymanie części placu targowego przy ul. Armii Krajowej w 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLV/458/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Głogowskie Obiekty Usługowe na utrzymanie Strefy Płatnego Parkowania w 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLV/457/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kotla
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLV/456/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLV/455/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Letnie utrzymanie jezdni i chodników powiatowych i gminnych położonych w granicach administracyjnych miasta Głogowa w latach 2018 – 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLV/454/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLV/453/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla „Chrobry – T. Kościuszki” w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLV/452/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla „Hutnik I” – „Hutnik II” – „Słoneczne” – „Sportowe” w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLV/451/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli mieszkaniowych Żarków – Piastów Śląskich (jednostka D) w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLV/447/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Piastów Śląskich – jednostki C1, C2, E1, E2 w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLV/450/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLV/449/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Kopernika w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLV/448/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLV/447/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Piastów Śląskich – jednostki C1, C2, E1, E2 w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLV/446/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego wezwania do usunięcia naruszenia prawa poprzez uchylenie uchwały Nr XLI/359/2009 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych, zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Miejskie Centrum Wspierania Rodziny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. "Zabudowa dwóch kotłów wodnych, gazowych o mocy cieplnej 30MWt każdy" działki 18/14, 33/1, 33/2, 679/1, 679/2, 736/7, 743/2, 793/13, 794, 806/2, 839/8, 850, 871 i 872 położone w obrębie XVI Huta w Głogowie
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna