Rejestr zmian w biuletynie

27.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana ogłoszenia BZP II.doc"
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana II SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA ROK 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA ROK 2016
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMIKOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ GtOGOW ZA ROK 2016" na "ANALIZASTANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJGŁOGÓW ZA ROK 2016"
Dotyczy dokumentu:
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA ROK 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA ROK 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA ROK 2016
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMIKOMUNALNYMI NATERENIE GMINY MIEJSKIEJ GtOGOW ZA ROK 2016" na "ANALIZASTANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ GtOGOWZA ROK 2016"
Dotyczy dokumentu:
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW ZA ROK 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 081/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
dodano zarządzenie nr 81.2017
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 080/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
dodano zarządzenie nr 80.2017
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Starosty Głogowskiego
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

26.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyjasnienie siwz.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa sprzętu i oprogramowania do Urzędu Miejskiego w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa sprzętu i oprogramowania do Urzędu Miejskiego w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert.docx"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa sprzętu i oprogramowania do Urzędu Miejskiego w Głogowie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert.docx
Dotyczy dokumentu:
Dostawa sprzętu i oprogramowania do Urzędu Miejskiego w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa sprzętu i oprogramowania do Urzędu Miejskiego w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert.docx"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wsparcia wkładów własnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - 4
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie określenia wysokości stawek czynszowych przyjmowanych dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego dla lokali niewychodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

25.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Wykonanie badań mieszkńców Głogowa pod kątem obecności arsenu i opracowanie raportu z badań
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana ogłoszenia II.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za I kwartał 2017 r. oraz o udzielonych umorzeniach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 76/2017 w sprawie: zasad i wysokości opłat za zajęcie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
dodano zarządzenie nr 76.2017
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 73/2017 w sprawie: ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
dodano zarządzenie nr 73.2017
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Geodezyjnej
Treść zmiany:
dodano ogłoszenie o przetargu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 077/2017 w sprawie: rozłożenia na raty zaległości z tytułu zobowiązań za dzierżawę gruntu pod pawilonem handlowym
Treść zmiany:
dodano zarządzenie nr 77.2017
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 029/2017 w sprawie: wniesienia aportu do spółki prawa handlowego
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 038/2017 w sprawie: rozłożenia na raty należności pieniężnej z tytułu zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

24.04.2017

Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Akacjowej
Treść zmiany:
dodano ogłoszenie o przetargu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa budynku sali gimnastycznej z budową instalacji wentylacji mechanicznej Gimnazjum Nr 4 w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa budynku sali gimnastycznej z budową instalacji wentylacji mechanicznej Gimnazjum Nr 4 w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert.docx"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 71/2017 Prezydenta Miasta Głogowa w spr.zmian budżetu GMG w 2017 r. z dn. 11.04.17r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 66/2017 Prezydenta Miasta Głogowa w spr. zmian budżetu GMG w 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Nr 57/2017 Prezydenta Miasta Głogowa w spr.zmian w budżecie GMG w 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Świadczenia rodzinne 500+
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Polityka Bezpieczeństwa Informacji- Kopie zapasowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Polityka Bezpieczeństwa Informacji- Kopie zapasowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakładowy Fundsz Świadczeń Socjalnych dla pracowników i osób uprawnionych w wybranych "jednostkach oświatowych" Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Polityka ochrony danych osobowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna