Rejestr zmian w biuletynie

01.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja po aukcji Cz I.doc"
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja po aukcji Cz II.doc"
Dotyczy dokumentu:
Odbudowa Teatru im Andreasa Gryphiusa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Geodezyjnej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Akacjowej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. B. Głowackiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

30.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku MORIUS -część II
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na opracowanie koncepcji plastyczno-architektonicznej witaczy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana ogłoszenia.doc"
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na opracowanie koncepcji plastyczno-architektonicznej witaczy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyjasnienie Regulaminu Konkursu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXV/357/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia i wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXV/356/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXV/355/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 23 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/205/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, położonych na terenie Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXV/354/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia w zarządzanie przez Gminę Miejską Głogów, przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXV/353/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 23 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/223/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli „Górka” – „Piastów Śląskich” w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXV/352/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klas VI szkół podstawowych w latach szkolnych 2017/2018 - 2018/2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXV/351/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXV/350/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXV/349/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
U C H W A Ł A NR XXXV/348/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE Z DNIA 23 MAJA 2017 R. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
U C H W A Ł A NR XXXV/347/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXV/345/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 23 maja 2017 r. zmieniającą uchwałę Nr XXX/269/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXV/346/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Głogowskie Obiekty Usługowe na dopłatę do utrzymania parku linowego w 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXV/345/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 23 maja 2017 r. zmieniającą uchwałę Nr XXX/269/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXV/344/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 23 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr II/7/14 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Społeczno-Samorządowej, Polityki Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXV/342/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 23 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr II/3/14 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXV/343/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXV/343/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXV/342/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 23 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr II/3/14 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIV/331/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/222/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Piastów Śląskich - jednostki C1, C2, E1, E2 w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIV/331/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/222/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Piastów Śląskich - jednostki C1, C2, E1, E2 w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIV/333/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Hutnik I” – „Hutnik II” – „Słoneczne” – „Sportowe” w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIV/333/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Hutnik I” – „Hutnik II” – „Słoneczne” – „Sportowe” w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIV/335/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu galerii handlowo - usługowej w rejonie ulic Wojska Polskiego i Gen. Wł. Sikorskiego oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIV/333/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Hutnik I” – „Hutnik II” – „Słoneczne” – „Sportowe” w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIV/333/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Hutnik I” – „Hutnik II” – „Słoneczne” – „Sportowe” w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIV/335/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu galerii handlowo - usługowej w rejonie ulic Wojska Polskiego i Gen. Wł. Sikorskiego oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIV/335/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu galerii handlowo - usługowej w rejonie ulic Wojska Polskiego i Gen. Wł. Sikorskiego oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIV/336/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Piastów Śląskich - jednostki C1, C2, E1, E2 w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIV/327/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Głogowa”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXXV/2017 z sesji Rady Miejskiej w Głogowie w dniu 23 maja 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
informacja o terminach i tematach posiedzeń Komisji w miesiącu październiku 2017 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED) wraz z przeszkoleniem mieszkańców Głogowa w zakresie użytkowania oraz defibrylatora transportowego z teletransmisją danych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED) wraz z przeszkoleniem mieszkańców Głogowa w zakresie użytkowania oraz defibrylatora transportowego z teletransmisją danych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert.docx"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 103/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Treść zmiany:
dodano zarządzenie nr 103.2017
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 101/2017 w sprawie: ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
dodano zarządzenie nr 101.2017
Dotyczy dokumentu:
Dobudowa dźwigu dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum Nr 3 II postępowanie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dobudowa dźwigu dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum Nr 3 II postępowanie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

26.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Miejskiego Ośrodka Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych oraz prac adaptacyjnych i zakup wyposażenia na potrzeby filii Miejskiego Żłobka Integracyjnego w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 r K. Chrabańska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 r K. Chrabańska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 r B. Markowska-Oling
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 r B. Markowska-Oling
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe za 2016 r B.Markowska-Oling"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 r B. Markowska-Oling
Treść zmiany:
Usunięto załącznik G4.pdf
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 r B. Markowska-Oling
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 r E. Kurzak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 r W. Wysocka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 r U. Rybakowska-Olszak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 r M. Cymbaluk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 r W. Paszek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 r I. Dudek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 r I. Żak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 r A. Baranowicz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 r I. Herba
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 r M. Kłósek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 r B. Markowska-Oling
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 r R. Grzywacz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 r J. Niewola
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 r M. Kokot
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 r A. Piotrowska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 r J. Wilczyńska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 r J. Sikora
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 r B. Suchocka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 r A.Zarzycka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 r K. Chrabańska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 r M. Groffik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 r M. Nowakowska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 r H. Dziadkowiec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 r B. Sobolewska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 r K. Rączka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... następna