Rejestr zmian w biuletynie

09.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Połączenie napowietrznych linii 110kV od ist. S-458 od słupa nr 101 do słupa nr 1 linii S-485a" - dz. nr 1 obr. XIII Brzostów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Prace porządkowe wynajętym transportem na terenie miasta Głogowa - część I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyjasnienie SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa i montaz wyposażenia w ramach projektu Pracownie przyrodnicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana ogłoszenia w DZUUE III.docx"
Dotyczy dokumentu:
M. Śliwiński - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnego A. Kolińskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnego M. Kędziory
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnego R.Goli-Sienkiewicza
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnego Norberta Penzy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnego Zbigniewa Sienkiewicza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnego Zbigniewa Sienkiewicza
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
P. Chruszcz - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
P. Chruszcz - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "P. Chruszcz - ośw. majątkowe za 2017 r."

08.05.2018

Dotyczy dokumentu:
J. Żołnierczyk - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
J. Szmołda - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
K. Sarzyński - oświadczenie majatkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Z. Sienkiewicz - oświadczenie majatkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
M. Sienkiewicz - oświadczenie majatkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Cz. Sawicki - oświadczenie majatkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
R. Saprun - oświadczenie majatkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
E. Rybak - oświadczenie majatkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
E. Rosińska - oświadczenie majatkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
J. Marcinów - oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
S. Majewski - oświadczenie majatkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Z. Prejs - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
N. Penza - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
E. Patyk - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
M. Kumor - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
A. Krechowiec oświadczenie majątkowe 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
M. Kędziora - ośw. majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
R. Gola - Sienkiewicz - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
L. Drankiewicz - ośw. majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
P. Chruszcz - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
K. Borecki - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
R. Saprun - oświadczenie majatkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
E. Rybak - oświadczenie majatkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
E. Rosińska - oświadczenie majatkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
J. Marcinów - oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
L. Drankiewicz - ośw. majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
R. Gola - Sienkiewicz - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
M. Kędziora - ośw. majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Z. Prejs - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
L. Drankiewicz - ośw. majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
R. Gola - Sienkiewicz - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
M. Kędziora - ośw. majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Z. Prejs - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Z. Prejs - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
M. Kędziora - ośw. majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
R. Gola - Sienkiewicz - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
L. Drankiewicz - ośw. majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 045/2018 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

07.05.2018

Dotyczy dokumentu:
S. Majewski - oświadczenie majatkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa i montaz wyposażenia w ramach projektu Pracownie przyrodnicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wysłana zmiana ogłoszenia III.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa i montaz wyposażenia w ramach projektu Pracownie przyrodnicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyjasnienie,zmiana SIWZ V.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Z. Prejs - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
N. Penza - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
E. Patyk - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
M. Kumor - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
A. Krechowiec oświadczenie majątkowe 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
M. Kędziora - ośw. majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
R. Gola - Sienkiewicz - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
L. Drankiewicz - ośw. majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
U C H W A Ł A NR XLIX/501/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE Z DNIA 24 KWIETNIA 2018 R. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
U C H W A Ł A NR XLIX/500/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE Z DNIA 24 KWIETNIA 2018 R. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2018 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLIX/499/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Miejskiej Głogów instrumentem płatniczym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLIX/498/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miejskiej Głogów i jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
P. Chruszcz - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLIX/497/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Piastów Śląskich – jednostki C1, C2, E1, E2 w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLIX/496/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLIX/495/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 24 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/484/18 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach podstawowych oraz przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską w Głogowie, szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz ustalenia wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLIX/494/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia Przedszkola Publicznego Nr 15 w Głogowie, Plac Mieszka I 11 oraz nadania mu statutu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLIX/493/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie przekształcenia Przedszkola Publicznego nr 21 w Głogowie, ul. Ziemowita 2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
K. Borecki - oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 044/2018 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej w szóstym przetargu ustnym nieograniczonym
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarxządzenie Nr 043/2018 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej w piątym przetargu ustnym nieograniczonym
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 040/2018 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przteargu ustnego ograniczonego
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

06.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 041/2018 w sprawie: zmiany miesięcznego czynszu z tytułu dzierżawy gruntu gminnego
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

04.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Budowa ścieżek i alejek na cmentarzu przy ul. Świerkowej w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert.docx"
Dotyczy dokumentu:
Prace porządkowe wynajętym transportem na terenie miasta Głogowa - część I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... następna