Rejestr zmian w biuletynie

02.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan postepowań o udzielenie zamówień publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
III przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych w obr. 14
Treść zmiany:
dodano ogłoszenie.
Dotyczy dokumentu:
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w obr.13
Treść zmiany:
dodano ogłoszenie.
Dotyczy dokumentu:
Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, tablic z nazwami ulic oraz wykonanie aktywnych przejść dla pieszych na drogach gminnych i powiatowych w granicach administracyjnych miasta Głogowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, tablic z nazwami ulic oraz wykonanie aktywnych przejść dla pieszych na drogach gminnych i powiatowych w granicach administracyjnych miasta Głogowa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyjaśnienie2 SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ZPM Nr 4/2018 z dn. 24.01.2018r. w/s nadania Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Głogowie oraz na stanowiska kierowników gminnych jednostek i zakładów budżetowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZPM Nr 4/2018 z dn. 24.01.2018r. w/s nadania Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Głogowie oraz na stanowiska kierowników gminnych jednostek i zakładów budżetowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZPM Nr 4/2018 z dn. 24.01.2018r. w/s nadania Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Głogowie oraz na stanowiska kierowników gminnych jednostek i zakładów budżetowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZPM Nr 4/2018 z dn. 24.01.2018r. w/s nadania Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Głogowie oraz na stanowiska kierowników gminnych jednostek i zakładów budżetowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu galerii handlowo – usługowej w rejonie ulic Wojska Polskiego i Gen. Wł. Sikorskiego oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 231/2017 w sprawie: oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 232/2017 w sprawie: nabycia do zasobu Gminy Miejskiej Głogów nieruchomości gruntowej
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

01.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Wykonanie termomodernizacji PP17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZPM Nr 2/2018 z dn. 5.01.2018r. w/s zmiany Regulaminu Wynagradzania Urzędu Miejskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Druk 7.WSO.DELiDO.1. Zgłoszenie powrotu z wyjazdupoza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwajacej dłużej niż 6miesięcy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Druk. 7.WSO.DELiDO.1 Zgłoszenie wymeldowania zmiejsca pobytu czasowego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik DRUK 7.WSO.DELiDO.1 ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA ZMIEJSCA POBYTU CZASOWEGO - w.papierowa.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Druk. 7.WSO.DELiDO.1. Zgłoszenie wymeldowania zmiejsca pobytu stałego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik DRUK 7.WSO.DELiDO.1 ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA ZMIEJSCA POBYTU STAŁEGO - w.papierowa.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Druk. 7.WSO.DELiDO.1. Zgłoszenie wyjazdu pozagranice Rzeczypospolitej Polskiej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik DRUK 7.WSO.DELiDO.1 ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZAGRANICE RP- w.papierowa.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik DRUK 7.WSO.DELiDO.1ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDUPOZA GRANICE RP TRWAJĄCEGO DŁUŻEJ NIŻ 6 MIESIĘCY - w.papierowa.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie obywatela polskiego na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Druk. Pełnomocnictwo.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie obywatela polskiego na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Druk 6.WSO.DELiDO.1. Zgłoszenie pobytuczasowego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie obywatela polskiego na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące
Treść zmiany:
Usunięto załącznik DRUK. 6.WSO.DELiDO.1 ZGŁOSZENIE POBYTUCZASOWEGO.pdf
Dotyczy dokumentu:
WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW, UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW W 2018 ROKU
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie obywatela polskiego na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Druk. Pełnomocnictwo.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy"
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pełnomocnictwo.doc
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pełnomocnictwo.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy"
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik DRUK. 9.WSO.DELIDO.1 ZGŁOSZENIE POBYTUCZASOWEGO.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik KARTA USŁUGI. 9.WSO.DELiDO.1 ZAMELDOWANIECUDZOZIEMCÓW NA POBYT CZASOWY.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt stały obywateli polskich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt stały obywateli polskich
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, tablic z nazwami ulic oraz wykonanie aktywnych przejść dla pieszych na drogach gminnych i powiatowych w granicach administracyjnych miasta Głogowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, tablic z nazwami ulic oraz wykonanie aktywnych przejść dla pieszych na drogach gminnych i powiatowych w granicach administracyjnych miasta Głogowa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyjaśnienie SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Letnie utrzymanie jezdni i chodników powiatowych i gminnych położonych w granicach administracyjnych miasta Głogowa w latach 2018 – 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bieżące utrzymanie zieleni
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Bieżące utrzymanie zieleni
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyjaśnienie i zmiana SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Bieżące utrzymanie zieleni
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wysłane sprostowanie ogłoszenia 4.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów na terenie miasta Głogowa.
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów na terenie miasta Głogowa.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, postępowaniu uzupełniającym, kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w roku szkolnym 2018/2019 do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miejska Głogów jest organem prowadzącym.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, postępowaniu uzupełniającym, kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w roku szkolnym 2018/2019 do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miejska Głogów jest organem prowadzącym.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, postępowaniu uzupełniającym, kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w roku szkolnym 2018/2019 do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miejska Głogów jest organem prowadzącym.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, postępowaniu uzupełniającym, kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w roku szkolnym 2018/2019 do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miejska Głogów jest organem prowadzącym.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów na terenie miasta Głogowa.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
II przetarg ustny nieograniczony - pawilon ul. Saturna 5D/14
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

31.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 022/2018 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
dodano zarządzenie nr 22.2018
Dotyczy dokumentu:
Informacja z wykonania budżetu GMG za IV kwartały 2017r. oraz o umorzeniu należności GMG
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z wykonania budżetu GMG za IV kwartały 2017r. oraz o umorzeniu należności GMG
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, postępowaniu uzupełniającym, kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w roku szkolnym 2018/2019 do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miejska Głogów jest organem prowadzącym.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, postępowaniu uzupełniającym, kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w roku szkolnym 2018/2019 do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Miejska Głogów jest organem prowadzącym.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów na terenie miasta Głogowa.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

30.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 w zakresie pomocy społecznej 3
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru na stanowiskoPodinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru na stanowiskoPodinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 018/2018 w sprawie: rozłożenia na raty zaległości z tytułu zobowiązań za dzierżawę gruntu
Treść zmiany:
dodano zarządzenie nr 18.2018
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 017/2018 w sprawie: rozłożenia na raty zaległości z tytułu zobowiązań za dzierżawę gruntu
Treść zmiany:
dodano zarządzenie nr 17.2018
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 16/2018 w sprawie: rozłożenia na raty zaległości z tytułu zobowiazań za dzierżawę gruntu
Treść zmiany:
dodano zarządzenie nr 16.2018
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 015/2018 w sprawie: rozłożenia na raty zaległości z tytułu zobowiązań za dzierżawę gruntu
Treść zmiany:
dodano zarządzenie nr 15.2018
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji: Budowa sieci wod.-kan. w tamach inwestycji "Budowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z wydzieloną częścią dla odpadów niebezpiecznych Biechów III ..."
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 229/2017 w sprawie: rozłożenia na raty należności pieniężnej z tytułu zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

29.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "przedmiary pdf.zip"
Dotyczy dokumentu:
Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyjasnienie SIWZ.pdf"

poprzednia ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... następna