Rejestr zmian w biuletynie

03.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Dostawa urządzeń TIK dla potrzeb szkół podstawowych nr 2, 3, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 14 w Głogowie w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych -„Aktywna tablica".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości zabudowanej przy ul. P.Skargi 31A
Treść zmiany:
dodano ogłoszenie o przetargu
Dotyczy dokumentu:
I przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 23/29 obr. 1
Treść zmiany:
dodano ogłoszenie o przetargu
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usługi całodobowej obsługi monitoringu wizyjnego miasta Głogowa w roku 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usługi całodobowej obsługi monitoringu wizyjnego miasta Głogowa w roku 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert.docx"
Dotyczy dokumentu:
„Budowę drogi - łącznika ul. Elektrycznej z ul. A. Mickiewicza z uwzględnieniem ul. J. Słowackiego w ramach realizacji zadania pn.: „Łącznik ul. Elektrycznej i Mickiewicza z uwzględnieniem ul. J. Słowackiego"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
„Budowę drogi - łącznika ul. Elektrycznej z ul. A. Mickiewicza z uwzględnieniem ul. J. Słowackiego w ramach realizacji zadania pn.: „Łącznik ul. Elektrycznej i Mickiewicza z uwzględnieniem ul. J. Słowackiego"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "rozstrzygnięcie Budowa drogi łacznika ul.Elektrycznej z A.Mickiewicza z uwzgl. Słowackiego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
„Budowę drogi - łącznika ul. Elektrycznej z ul. A. Mickiewicza z uwzględnieniem ul. J. Słowackiego w ramach realizacji zadania pn.: „Łącznik ul. Elektrycznej i Mickiewicza z uwzględnieniem ul. J. Słowackiego"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik rozstrzygnięcie Budowa drogi łącznika ul.Elektrycznej z ul. Mickiewicza z uwzgl. Słowackiego.pdf
Dotyczy dokumentu:
„Budowę drogi - łącznika ul. Elektrycznej z ul. A. Mickiewicza z uwzględnieniem ul. J. Słowackiego w ramach realizacji zadania pn.: „Łącznik ul. Elektrycznej i Mickiewicza z uwzględnieniem ul. J. Słowackiego"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na podinspektora w Wydziale Promocji - Centrum Informacji Turystycznej
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

01.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 3
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kulturyi dziedzictwa narodowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 w zakresie profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 w zakresie pomocy społecznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wydanej decyzji
Treść zmiany:
Dodano obwieszczenie.
Dotyczy dokumentu:
Zgromadzenie publiczne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 231/2017 w sprawie: oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej
Treść zmiany:
dodano zarządzenie nr 231.2017
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 232/2017 w sprawie: nabycia do zasobu Gminy Miejskiej Głogów nieruchomości gruntowej
Treść zmiany:
dodano zarządzenie nr 232.2017

30.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Zagospodarowanie terenu Bulwaru Nadodrzańskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o utracie/ uszkodzeniu dowodu osobistego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowoduosobistego w wersji elektronicznej"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o utracie/ uszkodzeniu dowodu osobistego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowoduosobistego"
Dotyczy dokumentu:
Letnie utrzymanie jezdni i chodników powiatowych i gminnych położonych w granicach administracyjnych miasta Głogowa w latach 2018-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Letnie utrzymanie jezdni i chodników powiatowych i gminnych położonych w granicach administracyjnych miasta Głogowa w latach 2018-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o utracie/ uszkodzeniu dowodu osobistego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzeniadowodu osobistego
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o utracie/ uszkodzeniu dowodu osobistego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzeniadowodu osobistego w wersji elektronicznej
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie dowodu osobistego.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o wyadnie dowodu osobistego w formieelektronicznej"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie dowodu osobistego.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o wydanie dowodu osobistego"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie dowodu osobistego.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Formularz wniosku o wydanie dowodu osobistego wwersji elektronicznej.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie dowodu osobistego.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Formularz wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Dotyczy dokumentu:
Kontakt
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontakt
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
II przetargi na sprzedaż nieruchomości gruntowych przy ul. Akacjowej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
II przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Okrężnej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek w obr. 9 Żarków
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

27.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku nabor na podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich - Dział Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Skład Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na Inspektora w Dziale Polityki Gospodarczej
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

poprzednia ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... następna