Rejestr zmian w biuletynie

08.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Miejskiego Ośrodka Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych oraz prac adaptacyjnych i zakup wyposażenia na potrzeby filii Miejskiego Żłobka Integracyjnego w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyjasnienie siwz.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Miejskiego Ośrodka Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych oraz prac adaptacyjnych i zakup wyposażenia na potrzeby filii Miejskiego Żłobka Integracyjnego w Głogowie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wyjasnienie SIWZ.doc
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Miejskiego Ośrodka Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych oraz prac adaptacyjnych i zakup wyposażenia na potrzeby filii Miejskiego Żłobka Integracyjnego w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyjasnienie SIWZ.doc"
Dotyczy dokumentu:
Skład komisji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Skład Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnego Sławomira Majewskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnego Norberta Penzy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnego Janusza Szmołdy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnego Pawła Chruszcza
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnego Ryszarda Goli-Sienkiewicza
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnego Ryszarda Sapruna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZPM Nr 18/2017 z dn. 24.05.2017r. ws. zmiany Regulaminu Organizacyjnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnego Mariusza Kędziory
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja z dnia 13.11.2015 r. w sprawie nie wynajmowania terenów należących do gminy cyrkom wykorzystującym zwierzęta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja z dnia 10.03.2016r. w sprawie "Naprawiajmy i usprawniajmy Administrację Publiczną - Informatyzacja"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
obwieszczenie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o dokonanie analizy i ocenę stanu faktycznego w zakresie publikowanych danych w BIP jednostki - pod kątem zachowania standardów otwartości danych - scilicet - "danych otwartych".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnego Mariusza Kędziory
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnej Elżbiety Rybak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Petycja z dnia 13.11.2015 r. w sprawie nie wynajmowania terenów należących do gminy cyrkom wykorzystującym zwierzęta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o dokonanie analizy i ocenę stanu faktycznego w zakresie publikowanych danych w BIP jednostki - pod kątem zachowania standardów otwartości danych - scilicet - "danych otwartych".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnego Krzysztofa Sarzyńskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnego Marka Sienkiewicza
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
interpelacje i wnioski zgłoszone na sesji Rady Miejskiej w Głogowie w dniu 23 maja 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PROJEKT uchwały w spr zmiany uchwały.docx"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "budżet czerwiec.zip"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WPF czerwiec.zip"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Statut SP 11.docx"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SP 9 statut Załącznik do UchwałyNr-ostateczny.docx"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SP 8 Załącznik do Uchwały Nr-ostateczny.docx"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie nadania statutu SzkolePodstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana z Głogowa wGłogowie.docx"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie nadania statutu SzkolePodstawowej nr 9 im. Polskich Odkrywców w Głogowie.docx"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie nadania statutu SzkolePodstawowej nr 11 im. Polskich Olimpijczyków w Głogowie.docx"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał zm.mpzp Śródmieścia 2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchw. wst. zm. mpzp Śródmieścia 2017.doc"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pr. uchw. gmin. progr. profilak. 06.17r..doc"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwał zatwierdzenie sprawozdania 2016.doc"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt udzielenie Prezydentowi absolutorium.doc"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wniosek i opinia Kom. Rewizyjnej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "opinia RIO.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zaproszenie na sesję 13.06.2017 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zaproszenie sesja maj 2017.pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała budżet maj 2017.zip
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała WPF maj.zip
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik projekt uchwały deklaracje.zip
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wybór wiceprzew. .05.17.doc
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik DSDIK - przystanki.docx
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik uchwala stawkowa 2017.docx
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik działki.docx
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała w sprawie wskazania realizacji obowiązkuszkolnego uczniom klasy VI.docx
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik PROJEKTuchwały ul. K.Wielk..docx
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt uchwały stawka dotacji przedm. - parklinowy 2017.doc
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pr. uchw. w spr. remo. ul. Rudnowskiej -H.Glogowskiego.doc
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zm uchw XXVI-223-16.G-P.Śl..doc
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik projekt powołanie Kom S-S.doc
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik projekt odowałanie Kom. Rewi..doc
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik projekt zmiana planu pracy Kom. Rewizy..doc
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.

07.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Wykonanie ścieżek w parku przy ul. Rudnowskiej w ramach zadania "Park survivalowy"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie ścieżek w parku przy ul. Rudnowskiej w ramach zadania "Park survivalowy"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyjaśnienie SIWZ.pdf"

06.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Odbudowa Teatru im Andreasa Gryphiusa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Odbudowa Teatru im Andreasa Gryphiusa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głogów przedmiar Kamienica .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Odbudowa Teatru im Andreasa Gryphiusa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głogów przedmiar Teatr .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Odbudowa Teatru im Andreasa Gryphiusa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyjaśnienie i zmiana SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Odbudowa Teatru im Andreasa Gryphiusa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogł. o zmianie ogł..docx"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie PB i PW adaptacji budynku koszarowego na budynek mieszkalny przy ul.Wojska Polskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa budynku sali gimnastycznej z budową instalacji wentylacji mechanicznej Gimnazjum Nr 4 w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

05.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 107/2017 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego
Treść zmiany:
dodano zarządzenie nr 107.2017
Dotyczy dokumentu:
II przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego ul. Osadników 2B/1
Treść zmiany:
dodano ogłoszenie o przetargu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa segmentu klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 3 na potrzeby oddziałów przedszkolnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa segmentu klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 3 na potrzeby oddziałów przedszkolnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załączniki.zip"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa segmentu klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 3 na potrzeby oddziałów przedszkolnych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik załączniki.zip
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie ścieżek w parku przy ul. Rudnowskiej w ramach zadania "Park survivalowy"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie ścieżek w parku przy ul. Rudnowskiej w ramach zadania "Park survivalowy"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie ścieżek w parku przy ul. Rudnowskiej w ramach zadania "Park survivalowy"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogł. o zmianie ogł..docx"
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na opracowanie koncepcji plastyczno-architektonicznej witaczy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na opracowanie koncepcji plastyczno-architektonicznej witaczy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia wniosków.docx"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa segmentu klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 3 na potrzeby oddziałów przedszkolnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa segmentu klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 3 na potrzeby oddziałów przedszkolnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dokumentacja SP3.zip"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa segmentu klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 3 na potrzeby oddziałów przedszkolnych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Dokumentacja SP3.zip
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa segmentu klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 3 na potrzeby oddziałów przedszkolnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 98/2017 w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów pomieszczenia tymczasowego, lokali socjalnych oraz zmiany kwalifikacji lokalu socjalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Głogów.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja po aukcji Cz III.doc"
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja po aukcji Cz IV.doc"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli mieszkaniowych Żarków – Piastów Śląskich (jednostka D) w Głogowie – część II, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "170523a_uchwala_Z_cz_II.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli mieszkaniowych Żarków – Piastów Śląskich (jednostka D) w Głogowie – część II, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "170504_Z_czesc_II_1.tif"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli mieszkaniowych Żarków – Piastów Śląskich (jednostka D) w Głogowie – część II, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "170524a_Z_uzasadnienie_czesc_II.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli mieszkaniowych Żarków – Piastów Śląskich (jednostka D) w Głogowie – część II, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "170505b_prognoza_ons_Z_czII.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli mieszkaniowych Żarków – Piastów Śląskich (jednostka D) w Głogowie – część II, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "170504_rysunek_prognozy_Zarkow_II_2.tif"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości składania uwag na realizację zadania publicznego pn. " Sport drogą do usprawnienia"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... następna