Rejestr zmian w biuletynie

13.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Remont podwórzy w kwartale ulic Matejki – Sikorskiego w granicach działki o nr geod. 134/2 oraz 108/2 w ramach zadania pn: „Remont podwórzy w obrębie ulic: Przemysłowa, Adama Mickiewicza, Jana Matejki, Aleja Wolności , Marii Skłodowskiej – Curie (oświetlenie, chodnik, remont miejsc parkingowych, rewitalizacja zieleni)”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Remont podwórzy w kwartale ulic Matejki – Sikorskiego w granicach działki o nr geod. 134/2 oraz 108/2 w ramach zadania pn: „Remont podwórzy w obrębie ulic: Przemysłowa, Adama Mickiewicza, Jana Matejki, Aleja Wolności , Marii Skłodowskiej – Curie (oświetlenie, chodnik, remont miejsc parkingowych, rewitalizacja zieleni)”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "rys.E2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Remont podwórzy w kwartale ulic Matejki – Sikorskiego w granicach działki o nr geod. 134/2 oraz 108/2 w ramach zadania pn: „Remont podwórzy w obrębie ulic: Przemysłowa, Adama Mickiewicza, Jana Matejki, Aleja Wolności , Marii Skłodowskiej – Curie (oświetlenie, chodnik, remont miejsc parkingowych, rewitalizacja zieleni)”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "rys.E1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Remont podwórzy w kwartale ulic Matejki – Sikorskiego w granicach działki o nr geod. 134/2 oraz 108/2 w ramach zadania pn: „Remont podwórzy w obrębie ulic: Przemysłowa, Adama Mickiewicza, Jana Matejki, Aleja Wolności , Marii Skłodowskiej – Curie (oświetlenie, chodnik, remont miejsc parkingowych, rewitalizacja zieleni)”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienie treści SIWZ Remont podwórzy wkwartale Matejki- Sikorskiego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
P R O T O K Ó Ł Nr XL/17 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w dniu 11 października 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
U C H W A Ł A NR XL/399/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2017 R. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
U C H W A Ł A NR XL/398/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE Z DNIA11 PAŹDZIERNIKA 2017 R. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2017 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XL/397/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 11 października 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/351/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 23 maja 2017 r., zmienionej uchwałą Nr XXXVI/360/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XL/396/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 11 października 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/350/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
informacja o terminach i tematach posiedzeń Komisji w miesiącu lutym 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
informacja o terminach i tematach posiedzeń Komisji w miesiącu lutym 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "harmonogram posiedzeń komisji październik2017.doc"
Dotyczy dokumentu:
informacja o terminach i tematach posiedzeń Komisji w miesiącu lutym 2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zapr. Kom. ds. Budżetu.doc
Dotyczy dokumentu:
informacja o terminach i tematach posiedzeń Komisji w miesiącu lutym 2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zap na .Kom.Eduk.i Kult..doc
Dotyczy dokumentu:
informacja o terminach i tematach posiedzeń Komisji w miesiącu lutym 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
informacja o terminach i tematach posiedzeń Komisji w miesiącu lutym 2018 r.
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "projekt uchwały In-vitro.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "BR2-projekt regulaminu utrzym.czystości 2017-październik 2017.doc"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "BR1projekt uchwały szcz.x.2017 październik2017.doc"
Dotyczy dokumentu:
Ustanowienie służebności przesyłu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała powołania przedstawicieli RM.doc"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "projekt uchwały Obr. Pokoju- zmianauzasadnienia.docx"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WPF 24.10.17.zip"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "budżet 24.10.2017r.zip"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Info. Szpital.zip"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyniki egzaminu gimnazjalnego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o realizacji zadań oświatowych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zaproszenie na sesje XLI w dniu 24.10.2017 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zaproszenie na sesję 13.06.2017 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik opinia RIO.pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wniosek i opinia Kom. Rewizyjnej.pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt udzielenie Prezydentowi absolutorium.doc
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt uchwał zatwierdzenie sprawozdania2016.doc
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pr. uchw. gmin. progr. profilak. 06.17r..doc
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchw. wst. zm. mpzp Śródmieścia 2017.doc
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał zm.mpzp Śródmieścia 2017.pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała w sprawie nadania statutu SzkolePodstawowej nr 11 im. Polskich Olimpijczyków w Głogowie.docx
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała w sprawie nadania statutu SzkolePodstawowej nr 9 im. Polskich Odkrywców w Głogowie.docx
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała w sprawie nadania statutu SzkolePodstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana z Głogowa wGłogowie.docx
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SP 8 Załącznik do Uchwały Nr-ostateczny.docx
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SP 9 statut Załącznik do UchwałyNr-ostateczny.docx
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Statut SP 11.docx
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik WPF czerwiec.zip
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik budżet czerwiec.zip
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik PROJEKT uchwały w spr zmiany uchwały.docx
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż pawilonu handlowo-usługowego przy ul. Saturna 5D
Treść zmiany:
dodano ogłoszenie o przetargu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. Modernizacja linii kablowych 20kV L-845 od słupa 7/845 do 8B/845- wymiana linii napowietrznej na kablową, wymiana istniejących kabli SN od słupa 8/845 do 8A/845, zabudowa ZR-20kV, wymiana kabli SN-205 do słupa 7/845 i do ST-207 w miejscowości Głogów”- dz.441/2, 441/19, 441/20, 440/2, 451, 527 i 531/1, obr. 9 „Żarków”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na podinspektora w Wydziale Komunalnym - Dział Gospodarki Miejskiej
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 292 ul. Kazimierza Wielkiego na odcinku od ul. Rudnowskiej do ul. Henryka Głogowskiego w m. Głogów
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

12.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie ścieżek w parku przy ul. Rudnowskiej w ramach zadania "Park survivalowy" III
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa segmentu klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 3 na potrzeby oddziałów przedszkolnych -V
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Remonty cząstkowe dróg i chodników powiatowych i gminnych na terenie miasta Głogowa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert.doc"
Dotyczy dokumentu:
Dokument -dodatki energetyczne nowe zmiany 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na XLVI sesję w dniu 20 lutego 2018 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 292 ul. Kazimierza Wielkiego na odcinku od ul. Rudnowskiej do ul. Henryka Głogowskiego w m. Głogów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 ul. Kazimierza Wielkiego na odcinku od ul. Rudnowskiej do ul. Henryka Głogowskiego w m. Głogów”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZPM Nr 193/2017 z dn. 27.09.17r. w spr. zmian budżetu GMG w 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZPM Nr 181/2017 z dn. 15.09.17r. w spr. zmian w budżecie GMG w 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
III i IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych przy ul. Akacjowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
III i IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych przy ul. Akacjowej
Treść zmiany:
dodano ogłoszenie o przetargu

11.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ul. Wita Stwosza i ul. Zielonej w Głogowie w zakresie budowy chodników i ścieżki rowerowej, budowy i przebudowy zjazdów wraz z budową linii kablowej oświetlenia drogowego NN 0,4 kV w ramach realizacji zadania pn.: „Przebudowa ul. Wita Stwosza”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ul. Wita Stwosza i ul. Zielonej w Głogowie w zakresie budowy chodników i ścieżki rowerowej, budowy i przebudowy zjazdów wraz z budową linii kablowej oświetlenia drogowego NN 0,4 kV w ramach realizacji zadania pn.: „Przebudowa ul. Wita Stwosza”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Docelowa organizacja ruchu.zip"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ul. Wita Stwosza i ul. Zielonej w Głogowie w zakresie budowy chodników i ścieżki rowerowej, budowy i przebudowy zjazdów wraz z budową linii kablowej oświetlenia drogowego NN 0,4 kV w ramach realizacji zadania pn.: „Przebudowa ul. Wita Stwosza”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt wykonawczy.zip"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ul. Wita Stwosza i ul. Zielonej w Głogowie w zakresie budowy chodników i ścieżki rowerowej, budowy i przebudowy zjazdów wraz z budową linii kablowej oświetlenia drogowego NN 0,4 kV w ramach realizacji zadania pn.: „Przebudowa ul. Wita Stwosza”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 195/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 196/2017 w sprawie: przekazania ZGM w zarzązanie i administrowanie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Wojska Polskiego 38
Treść zmiany:
dodano zarządzenie nr 196.2017
Dotyczy dokumentu:
Remont podwórzy w kwartale ulic Matejki – Sikorskiego w granicach działki o nr geod. 134/2 oraz 108/2 w ramach zadania pn: „Remont podwórzy w obrębie ulic: Przemysłowa, Adama Mickiewicza, Jana Matejki, Aleja Wolności , Marii Skłodowskiej – Curie (oświetlenie, chodnik, remont miejsc parkingowych, rewitalizacja zieleni)”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Remont podwórzy w kwartale ulic Matejki – Sikorskiego w granicach działki o nr geod. 134/2 oraz 108/2 w ramach zadania pn: „Remont podwórzy w obrębie ulic: Przemysłowa, Adama Mickiewicza, Jana Matejki, Aleja Wolności , Marii Skłodowskiej – Curie (oświetlenie, chodnik, remont miejsc parkingowych, rewitalizacja zieleni)”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uzgodnienia.zip"
Dotyczy dokumentu:
Remont podwórzy w kwartale ulic Matejki – Sikorskiego w granicach działki o nr geod. 134/2 oraz 108/2 w ramach zadania pn: „Remont podwórzy w obrębie ulic: Przemysłowa, Adama Mickiewicza, Jana Matejki, Aleja Wolności , Marii Skłodowskiej – Curie (oświetlenie, chodnik, remont miejsc parkingowych, rewitalizacja zieleni)”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Remont podwórzy w kwartale ulic Matejki – Sikorskiego w granicach działki o nr geod. 134/2 oraz 108/2 w ramach zadania pn: „Remont podwórzy w obrębie ulic: Przemysłowa, Adama Mickiewicza, Jana Matejki, Aleja Wolności , Marii Skłodowskiej – Curie (oświetlenie, chodnik, remont miejsc parkingowych, rewitalizacja zieleni)”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zaświadczenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zaświadczenia
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wydanej decyzji
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulic Lipowej i Działkowej w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli „Hutnik I”- „Hutnik II” - „Słoneczne” - „Sportowe” w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli „Górka” – „Piastów Śląskich” w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulic Lipowej i Działkowej w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli „Hutnik I”- „Hutnik II” - „Słoneczne” - „Sportowe” w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli „Górka” – „Piastów Śląskich” w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Głogowa
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmiejskich Terenów Nadodrzańskich w Głogowie
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmiejskich Terenów Nadodrzańskich w Głogowie
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług i zieleni publicznej rejonu osiedla Paulinów w Głogowie
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla MPZP Śródmiejskich Terenów Nadodrzańskich w Głogowie
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

10.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług i zieleni publicznej rejonu osiedla Paulinów w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla MPZP Śródmiejskich Terenów Nadodrzańskich w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmiejskich Terenów Nadodrzańskich w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmiejskich Terenów Nadodrzańskich w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Głogowa
Treść zmiany:
Podłączenie do menu przedmiotowego.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli „Hutnik I”- „Hutnik II” - „Słoneczne” - „Sportowe” w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Podłączenie do menu przedmiotowego.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulic Lipowej i Działkowej w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Podłączenie do menu przedmiotowego.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli „Górka” – „Piastów Śląskich” w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Podłączenie do menu przedmiotowego.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulic Lipowej i Działkowej w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Podłączenie do menu przedmiotowego.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli „Hutnik I”- „Hutnik II” - „Słoneczne” - „Sportowe” w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Podłączenie do menu przedmiotowego.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Podłączenie do menu przedmiotowego.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmiejskich Terenów Nadodrzańskich w Głogowie
Treść zmiany:
Podłączenie do menu przedmiotowego.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli „Górka” – „Piastów Śląskich” w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Podłączenie do menu przedmiotowego.

09.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 195/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
dodano zarządzenie nr 195.2017
Dotyczy dokumentu:
I przetargi ustne nieograniczone na oddanie w dzierżawę stanowisk sprzedaży chryzantem
Treść zmiany:
dodano ogłoszenie
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na XLVI sesję w dniu 20 lutego 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na XLVI sesję w dniu 20 lutego 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WPF październik nadzwyczajna.zip"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na XLVI sesję w dniu 20 lutego 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Budżet październik nadzwyczajna.zip"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na XLVI sesję w dniu 20 lutego 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PROJEKT uchwały w spr zmiany uchwały.docx"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na XLVI sesję w dniu 20 lutego 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchw. ul.K.Wielk..doc"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na XLVI sesję w dniu 20 lutego 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zaproszenie na nadzwyczajna sesję w dniu11.10.2017r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na XLVI sesję w dniu 20 lutego 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wniosek o zwołanie sesji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na XLVI sesję w dniu 20 lutego 2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zaproszenie.pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na XLVI sesję w dniu 20 lutego 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na XLVI sesję w dniu 20 lutego 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie zadania pn.: ”Remont odcinka drogi i chodnika przy budynkach ul. Konrada I nr 1-3, 5-9, 11-13 - działka nr 102/7”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie zadania pn.: ”Remont odcinka drogi i chodnika przy budynkach ul. Konrada I nr 1-3, 5-9, 11-13 - działka nr 102/7”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z sesji otwarcia ofert - Remont drogi ichodnika ul. Konrada I.doc"

poprzednia ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... następna