Rejestr zmian w biuletynie

09.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja z otwarcia ofert.doc"
Dotyczy dokumentu:
Opinia regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu GMG za 2016 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

08.05.2017

Dotyczy dokumentu:
J. Żołnierczyk oświadczenie majątkowe 04.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
M. Śliwiński oświadczenie majątkowe 04.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
J. Szmolda oświadczenie majatkowe 04.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Z. Sienkiewicz oświadczenie majątkowe 04.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
M. Sienkiewicz oświadczenie majątkowe 04.2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 (ul. Rudnowska) w zakresie budowy jezdni, zatok autobusowych, miejsc postojowych, chodników wraz z odwodnieniem i oświetleniem - dz. o nr geod. 201/2, 241/1, 241/2 i 209/2 położone w obrębie 7 Stare Miasto w Głogowie"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
M. Sienkiewicz oświadczenie majątkowe 04.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Cz. Sawicki oświadczenie majatkowe 04.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty pozakonkursowej Głogowskiego Stowarzyszenia "AGATA"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
K. Sarzyński oświadczenie majątkowe 04.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 087/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 087/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Treść zmiany:
dodano zarządzenie nr 87.2017
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Miejskiego Ośrodka Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych oraz prac adaptacyjnych i zakup wyposażenia na potrzeby filii Miejskiego Żłobka Integracyjnego w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert.doc"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości składania uwag na realizację zadania publicznego pt. III Runda Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Motocrossie"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
R. Saprun oświadczenie majatkowe 04.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
E. Rybak oświadczenie majątkowe 04.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
E. Rosińska oświadczenie majatkowe 04.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Z. Prejs oświadczenie majątkowe 04.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
N. Penza oświadczenuie majątkowe 04.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
E. Patyk oświadczenie majątkowe 04.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
J. Marcinów oświadczenie majatkowe 04.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
S. Majewski 04.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
A. Krechowiec - oświadczenie 04.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
A. Koliński oświadczenie majątkowe 04.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
M. Kędziora oświadczenie majątkowe 04.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
L. Drankiewicz oświadczenie majątkowe 04.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
P. Chruszcz oświadczebnie majątkowe 04.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
K. Borecki - oświadczenie majątkowe 04.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
R. Gola - Sienkiewicz - oświadczenie majątkowe 04.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
M. Kumor oświadczenie majątkowe 04.2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
M. Kumor oświadczenie majątkowe 04.2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
M. Kumor oświadczenie majątkowe 04.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

07.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 041/2017 w sprawie: nabycia do zasobu Gminy Miejskiej Głogów nieruchomości gruntowej
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

poprzednia ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... następna