Rejestr zmian w biuletynie

09.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 195/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
dodano zarządzenie nr 195.2017
Dotyczy dokumentu:
I przetargi ustne nieograniczone na oddanie w dzierżawę stanowisk sprzedaży chryzantem
Treść zmiany:
dodano ogłoszenie
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na XLVI sesję w dniu 20 lutego 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na XLVI sesję w dniu 20 lutego 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WPF październik nadzwyczajna.zip"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na XLVI sesję w dniu 20 lutego 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Budżet październik nadzwyczajna.zip"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na XLVI sesję w dniu 20 lutego 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PROJEKT uchwały w spr zmiany uchwały.docx"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na XLVI sesję w dniu 20 lutego 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchw. ul.K.Wielk..doc"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na XLVI sesję w dniu 20 lutego 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zaproszenie na nadzwyczajna sesję w dniu11.10.2017r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na XLVI sesję w dniu 20 lutego 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wniosek o zwołanie sesji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na XLVI sesję w dniu 20 lutego 2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zaproszenie.pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na XLVI sesję w dniu 20 lutego 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na XLVI sesję w dniu 20 lutego 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie zadania pn.: ”Remont odcinka drogi i chodnika przy budynkach ul. Konrada I nr 1-3, 5-9, 11-13 - działka nr 102/7”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie zadania pn.: ”Remont odcinka drogi i chodnika przy budynkach ul. Konrada I nr 1-3, 5-9, 11-13 - działka nr 102/7”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z sesji otwarcia ofert - Remont drogi ichodnika ul. Konrada I.doc"

06.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Przebudowa segmentu kuchennego w Przedszkolu Publicznym nr 9 w Głogowie przy ul. Perseusza 3 w ramach realizacji zadania pn.: „Przebudowa systemu kuchennego i inst.wod.-kan. i c.o. w PP Nr 9”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa segmentu kuchennego w Przedszkolu Publicznym nr 9 w Głogowie przy ul. Perseusza 3 w ramach realizacji zadania pn.: „Przebudowa systemu kuchennego i inst.wod.-kan. i c.o. w PP Nr 9”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z sesji otwarcia ofert - Przebudowasegmentu kuchennego w PP nr 9 w Głogowie.doc"
Dotyczy dokumentu:
Konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego, parkowego oraz sygnalizacji świetlnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Anna Keep Oświadczenie majątkowe: początkowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgromadzenie publiczne
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

05.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na promocję projektu pn.:,,Remont budynku na ul. Końcowej 3 w Głogowie na potrzeby utworzenia mieszkań socjalnych"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulic Lipowej i Działkowej w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli „Hutnik I”- „Hutnik II” - „Słoneczne” - „Sportowe” w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli „Górka” – „Piastów Śląskich” w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

03.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 191/2017 w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej do zasobów Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
dodano zarządzenie nr 191.2017
Dotyczy dokumentu:
Jolanta Wilczyńska - oświadczenie końcowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wiesława Wysocka - oświadczenie końcowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bogusława Sobolewska - oświadczenie końcowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Danuta Kubiak - oświadczenie początkowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Remont ul. Niedziałkowskiego wrazz miejscami postojowymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Remont ul. Niedziałkowskiego wrazz miejscami postojowymi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert.docx"
Dotyczy dokumentu:
przekazuje interpelacje i wnioski zgłoszone na sesji Rady Miejskiej w Głogowie w dniu 19 września 2017 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIX/395/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Głogowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIX/394/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 19 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Hutnik I” – „Hutnik II” – „Słoneczne” – „Sportowe” w Głogowie – część I
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIX/393/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 19 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli Żarków – Piastów Śląskich (jednostka D) w Głogowie – część II
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIX/392/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 19 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów, położonych w rejonie ulic Lipowej i Działkowej w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIX/391/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 19 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli „Górka” – „Piastów Śląskich” w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIX/390/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Głogowie Nr XXXII/299/17 z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Złota Podkowa w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIX/389/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 19 września 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/220/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIX/388/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 19 września 2017 r. w sprawie nabycia do zasobów Gminy Miejskiej Głogów nieruchomości gruntowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIX/387/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 19 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIX/386/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 19 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIX385/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 19 września 2017 r. w sprawie likwidacji i nadania nazw ulicom i rondom w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIX/384/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/296/13 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia programu wspierania rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Głogów „Trzy plus”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIX/383/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 19 września 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIX/382/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 19 września 2017 r. w sprawie określenia trybu powołania członków oraz organizacji działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
U C H W A Ł A NR XXXIX/381/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE Z DNIA 19 WRZEŚNIA 2017 R. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
U C H W A Ł A NR XXXIX/380/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE Z DNIA 19 WRZEŚNIA 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2017 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIX/379/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 19 września 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/214/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 września 2016 r. zmienionej uchwałą Nr XXXIII/307/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
W. Paszek - oświadczenie majątkowe (korekta)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIX/378/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 19 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sierakowice w Powiecie Kartuskim
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIX/377/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 19 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chojnickiemu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
J. Wilczyńska - oświadczenie majątkowe (korekta)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I. Dudek - oświadczenie majątkowe (korekta)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
M. Cymbaluk - oświadczenie majątkowe (korekta)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXXIX/2017 z sesji Rady Miejskiej w Głogowie w dniu 19 września 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/17 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Głogowie w dniu 23 sierpnia 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... następna