Rejestr zmian w biuletynie

09.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 115/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana ogłoszenia BZP II.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana SIWZ III.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Docieplenie wraz z remontem i przebudową budynku przychodni lekarskiej w Głogowie przy ul. Sikorskiego 19 w ramach zadania pn. : „Termomodernizacja budynku przychodni przy ul. Sikorskiego 19 wraz z budową windy zewnętrznej oraz dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb osób niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Docieplenie wraz z remontem i przebudową budynku przychodni lekarskiej w Głogowie przy ul. Sikorskiego 19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Docieplenie wraz z remontem i przebudową budynku przychodni lekarskiej w Głogowie przy ul. Sikorskiego 19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Unieważnienie postepowania Docieplenie wraz zremontem i przebudową budynku przychodni przy ul. sikorskiego wGlogowie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż działek gruntu nr 16/6 i 16/7 w obrębie 14 "Nosocice"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
głoszenie o przetargach na sprzedaż działek gruntu nr 86/3 i nr 248 w obrębie 11 "Krzepów"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Bol. Śmiałego
Treść zmiany:
dodano ogłoszenie o przetargu
Dotyczy dokumentu:
Zagospodarowanie terenu Bulwaru Nadodrzańskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert.doc"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ul. Wita Stwosza i ul. Zielonej w zakresie budowy chodników i ścieżki rowerowej, budowy i przebudowy zjazdów wraz z budową linii kablowej oświetlenia drogowego NN 0,4kV
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ul. Wita Stwosza i ul. Zielonej w zakresie budowy chodników i ścieżki rowerowej, budowy i przebudowy zjazdów wraz z budową linii kablowej oświetlenia drogowego NN 0,4kV
Treść zmiany:
Dodano załącznik "unieważnienie postępowania Przebudowa Wita Stwoszai Zielonej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ul. Morcinka – etap I
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ul. Morcinka – etap I
Treść zmiany:
Dodano załącznik "unieważnienie postępowania Przebudowa ul. Morcinkaetap I.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie ścieżek w parku przy ul. Rudnowskiej w ramach zadania "Park survivalowy"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie ścieżek w parku przy ul. Rudnowskiej w ramach zadania "Park survivalowy"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "unieważnienie postępowania Ścieżki w parku przyul. Rudnowskiej.pdf"

08.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zakres.zip"
Dotyczy dokumentu:
Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "obowiązujące przedmiary.zip"
Dotyczy dokumentu:
Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana SIWZ II.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie remontu i zabezpieczeń Pomnika - Biblioteka Świętego Pielgrzyma, Brama Brzostowska w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana ogłoszenia BZP.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie remontu i zabezpieczeń Pomnika - Biblioteka Świętego Pielgrzyma, Brama Brzostowska w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyjasnienie SIWZ.doc"
Dotyczy dokumentu:
Budowa ul. Książąt Oleśnickich i ul. Książąt Żagańskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa ul. Książąt Oleśnickich i ul. Książąt Żagańskich
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Info na BIP po aukcji Budowa ul. KsiążątOleśnickich i Zaganskich.doc"
Dotyczy dokumentu:
Budowa ul. Książąt Oleśnickich i ul. Książąt Żagańskich
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Info na BIP po aukcji Budowa ul. KsiążątOleśnickich i Zaganskich.doc
Dotyczy dokumentu:
Budowa ul. Książąt Oleśnickich i ul. Książąt Żagańskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa ul. Książąt Oleśnickich i ul. Książąt Żagańskich
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Info na BIP po aukcji Budowa ul. KsiążątOleśnickich i Zaganskich.doc"
Dotyczy dokumentu:
ZPM Nr 141/2017 z dn. 26.07.1r. w spr. zmian budżetu GMG w 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa segmentu klas I-III SP 3
Treść zmiany:
Dodano załącznik "kosztorys3_slepy.zip"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa segmentu klas I-III SP 3
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pismo.doc"

07.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ul. Morcinka – etap I
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ul. Morcinka – etap I
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Info na BIP po aukcji Przebudowa ul. Morcinka - etapI.doc"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ul. Wita Stwosza i ul. Zielonej w zakresie budowy chodników i ścieżki rowerowej, budowy i przebudowy zjazdów wraz z budową linii kablowej oświetlenia drogowego NN 0,4kV
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ul. Wita Stwosza i ul. Zielonej w zakresie budowy chodników i ścieżki rowerowej, budowy i przebudowy zjazdów wraz z budową linii kablowej oświetlenia drogowego NN 0,4kV
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Info na BIP po aukcji Przebudowa ul. Wita Stwosza iul Zielonej.doc"
Dotyczy dokumentu:
Docieplenie wraz z remontem i przebudową budynku przychodni lekarskiej w Głogowie przy ul. Sikorskiego 19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert.doc"

04.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Zagospodarowanie terenu Bulwaru Nadodrzańskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyjasnienie SIWZ II.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zagospodarowanie terenu Bulwaru Nadodrzańskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wyjasnienie SIWZ II.doc
Dotyczy dokumentu:
Zagospodarowanie terenu Bulwaru Nadodrzańskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyjasnienie SIWZ II.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana ogłoszenia BZP.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa drogi wewnętrznej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej - Remont drogi dojazdowej do garaży przy ul. 1 Maja od nr 4-20
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert.doc"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania "Koszykówka dla Dzieci i Młodziezy"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

03.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Zagospodarowanie terenu Bulwaru Nadodrzańskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyjasnienie SIWZ .doc"
Dotyczy dokumentu:
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej - etap II
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Kopernika” w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla „Chrobry – T. Kościuszki” w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Hutnik I” – „Hutnik II” – „Słoneczne” – „Sportowe” w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Hutnik I” – „Hutnik II” – „Słoneczne” – „Sportowe” w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Kopernika” w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla „Chrobry – T. Kościuszki” w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Kopernika” w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Odbudowa Teatru im Andreasa Gryphiusa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "rozstrzygnięcie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Odbudowa Teatru im Andreasa Gryphiusa
Treść zmiany:
Usunięto załącznik rozstrzygnięcie.pdf
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp osiedli „Hutnik I”- „Hutnik II” - „Słoneczne” - „Sportowe” w Głogowie – część I, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Prognoza"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp osiedli „Hutnik I”- „Hutnik II” - „Słoneczne” - „Sportowe” w Głogowie – część I, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt zmiany mpzp Hutnik"

poprzednia ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... następna