Rejestr zmian w biuletynie

19.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 096/2017 sprawie: nabycia do zasobu Gminy Miejskiej Głogów nieruchomości gruntowej
Treść zmiany:
dodano zarządzenie nr 96.2017
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmiejskich Terenów Nadodrzańskich w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulic Lipowej i Działkowej w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "170426a_ZDP_rys1_pro_2000.tif"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulic Lipowej i Działkowej w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "170426a_ZDP_rys2_pro_2000.tif"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulic Lipowej i Działkowej w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "170505a_uchwala_ZPD.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulic Lipowej i Działkowej w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "170505a_prognoza_ons_ZDP.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulic Lipowej i Działkowej w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "170505c_ZDP_uzasadnienie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulic Lipowej i Działkowej w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "170426a_ZDP_zal1_1000.tif"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulic Lipowej i Działkowej w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "170426a_ZDP_zal2_1000.tif"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli „Hutnik I”- „Hutnik II” - „Słoneczne” - „Sportowe” w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "170512a_uchwala_HS.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli „Hutnik I”- „Hutnik II” - „Słoneczne” - „Sportowe” w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zal1_HS_170427a.tif"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli „Hutnik I”- „Hutnik II” - „Słoneczne” - „Sportowe” w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zal2_HS_170427a.tif"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli „Hutnik I”- „Hutnik II” - „Słoneczne” - „Sportowe” w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zal3_HS_170427a.tif"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli „Hutnik I”- „Hutnik II” - „Słoneczne” - „Sportowe” w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zal4_HS_170427a.tif"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli „Hutnik I”- „Hutnik II” - „Słoneczne” - „Sportowe” w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zal5_HS_170427a.tif"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli „Hutnik I”- „Hutnik II” - „Słoneczne” - „Sportowe” w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "170509a_HS_uzasadnienie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli „Hutnik I”- „Hutnik II” - „Słoneczne” - „Sportowe” w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "170509a_prognoza_ons_HS.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli „Hutnik I”- „Hutnik II” - „Słoneczne” - „Sportowe” w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "rys1_prognozy_1_170427a.tif"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli „Hutnik I”- „Hutnik II” - „Słoneczne” - „Sportowe” w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "rys2_prognozy_1_170427a.tif"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli „Hutnik I”- „Hutnik II” - „Słoneczne” - „Sportowe” w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "rys3_prognozy_1_170427a.tif"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli „Hutnik I”- „Hutnik II” - „Słoneczne” - „Sportowe” w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "rys4_prognozy_1_170427a.tif"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli „Hutnik I”- „Hutnik II” - „Słoneczne” - „Sportowe” w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "rys5_prognozy_1_170427a.tif"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli „Górka” – „Piastów Śląskich” w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "prognoza_GPS_1_170428.tif"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli „Górka” – „Piastów Śląskich” w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zal1_GPS_1_170428.tif"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli „Górka” – „Piastów Śląskich” w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "170509a_prognoza_ons_GPS.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli „Górka” – „Piastów Śląskich” w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "170509c_GPS_uzasadnienie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli „Górka” – „Piastów Śląskich” w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "170509a_uchwala_GPS.pdf"

18.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Dostawa automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED) wraz z przeszkoleniem mieszkańców Głogowa w zakresie użytkowania oraz defibrylatora transportowego z teletransmisją danych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zal. A do czesci I -( nowy).doc"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED) wraz z przeszkoleniem mieszkańców Głogowa w zakresie użytkowania oraz defibrylatora transportowego z teletransmisją danych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zal. A do czesci I -( nowy).doc
Dotyczy dokumentu:
Dostawa automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED) wraz z przeszkoleniem mieszkańców Głogowa w zakresie użytkowania oraz defibrylatora transportowego z teletransmisją danych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zal. A do czesci I -( nowy).doc"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED) wraz z przeszkoleniem mieszkańców Głogowa w zakresie użytkowania oraz defibrylatora transportowego z teletransmisją danych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 r Z. Rybka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 W. Stanicki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 S. Pańczyk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 r. Musiał
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe początkowe R. Grzywacz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 P. Miselis
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 M. Procanyn
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 M. Krasicka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 M. Hawro
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 L. Lenarczyk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 r. K. Taudul
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 J. Sztangret
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 I. Owczarek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe początkowe I. Dudek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 E. Szajowska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 E. Ruszkowska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 E. Czyż
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 D. Stawecki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 B. Mareńczak-Piechocka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 A. Zawadzka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 A. Kupczyńska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 A. Krzemień
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 A. Butyński
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 A. Bryl
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 R. Rokaszewicz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 Katarzyna Brasse-Juźwiak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 A. Malica
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 B. Kowalczykowska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 P. Poznański
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 A. Szymański
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 A. Śliwińska-Calów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 A. Perucki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 E. Szałachanowicz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 R. Myśków
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 R. Kapela
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 D. Grzybowska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 D. Twardy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dobudowa dźwigu dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum Nr 3-informacja po 2 aukcji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dobudowa dźwigu dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum Nr 3 II postępowanie- informacja po aukcji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 r. P. Kukła
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 r. T. Długosz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 r. B. Zimny
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 r. B. Wańkowicz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 r. B. Stachak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 r. B. Gornostaj
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 r. B. Tórz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Akacjowej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 054/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

17.05.2017

Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "projekt zmiana planu pracy Kom. Rewizy..doc"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik projkt uchwały plan pracy Kom. Rewizyjnej.pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "projekt odowałanie Kom. Rewi..doc"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik projekt zmiana planu pracy Kom. Rewizy..doc
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "projekt powołanie Kom S-S.doc"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "projekt zmiana planu pracy Kom. Rewizy..doc"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik projekt powołanie Kom S-S.doc
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik projekt odowałanie Kom. Rewi..doc
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 053/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 052/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

16.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 091/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, przezaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkowanika wieczystego
Treść zmiany:
dodano zarządzenie nr 91.2017
Dotyczy dokumentu:
Dostawa automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED) wraz z przeszkoleniem mieszkańców Głogowa w zakresie użytkowania oraz defibrylatora transportowego z teletransmisją danych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie badań mieszkńców Głogowa pod kątem obecności arsenu i opracowanie raportu z badań
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgromadzenie publiczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgromadzenie publiczne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I przeatrgi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych
Treść zmiany:
dodano ogłoszenie o przetargu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 050/2017 w sprawie: rozłożenia na raty zaległości z tytyłu zobowiązań za dzierżawę gruntu pod pawilonem handlowym
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

15.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Dostawa sprzętu i oprogramowania do Urzędu Miejskiego w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa sprzętu i oprogramowania do Urzędu Miejskiego w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zm uchw XXVI-223-16.G-P.Śl..doc"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pr. uchw. w spr. remo. ul. Rudnowskiej -H.Glogowskiego.doc"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "projekt powołanie Kom S-S.doc"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "projekt odowałanie Kom. Rewi..doc"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały stawka dotacji przedm. - parklinowy 2017.doc"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PROJEKTuchwały ul. K.Wielk..docx"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie wskazania realizacji obowiązkuszkolnego uczniom klasy VI.docx"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "działki.docx"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwala stawkowa 2017.docx"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DSDIK - przystanki.docx"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wybór wiceprzew. .05.17.doc"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "projekt uchwały deklaracje.zip"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "projkt uchwały plan pracy Kom. Rewizyjnej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała WPF maj.zip"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała budżet maj 2017.zip"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zaproszenie sesja maj 2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała w sprawie ustalenia planu sieciprzedszkoli publicznych w Głogowie.docx
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała w sprawie dostosowania sieci szkółpodstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.docx
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała budżetowa marzec.zip
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik WPF marzec.zip
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zm uchwały Piastów C i E.zip
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt uchwały KM Sp. z o.o.zgoda napodwyższenie kapitału - zamiana wierzytelności.doc
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik uchwała w sprawie konsultacji społecznych - BOna 2018 r..docx
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik opłata targowa - zmiana uchwały III.2017.doc
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt uchwały zgoda na podwyższenie kapitałuzakładowego Chrobry SA.doc
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt uchwały zgoda na podwyższenie kapitału- zamiana wierzytelności.doc
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik UCHWAŁA Nr ścieżka rowerowa.docx
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zmiana uchwały nr 292 zwrot wydatków15.03.2017.doc
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zmiana uchwały nr 291 usługiopiekuńcze15.03.2017.doc
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała opłata IW 9.03.2017.doc
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik uchwała MOPS stypendia 15.03.2017.doc
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik05_ProjpomocfinGmJerzmanowaodszkodowaniedz777_9.doc
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik UCHWAŁA-PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI na2017.doc
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt udzielenie odpowiedzi na skarge m.doc
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt udzielenie odpowiedzi na skargę D.doc
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik projekt gminny program przeciwdziałaniaprzemocy.zip
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zaproszenie.doc
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję w dniu 13 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
informacja o terminach i tematach posiedzeń Komisji w miesiącu lipcu 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "harmonogram posiedzeń komisji maj 2017.doc"
Dotyczy dokumentu:
informacja o terminach i tematach posiedzeń Komisji w miesiącu lipcu 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik harmonogram posiedzeń komisji marzec 2017.doc
Dotyczy dokumentu:
informacja o terminach i tematach posiedzeń Komisji w miesiącu lipcu 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
informacja o terminach i tematach posiedzeń Komisji w miesiącu lipcu 2017 r.
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Informacja roczna z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2016 rok wraz z wykazem osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2016 roku udzielono pomocy publicznej i wykazem ulg
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja roczna z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2016 rok wraz z wykazem osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2016 roku udzielono pomocy publicznej i wykazem ulg
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... następna