Rejestr zmian w biuletynie

20.10.2017

Dotyczy dokumentu:
A. Butyński oświadczenie końcowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Regina Grzywacz oświadczenie końcowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich - Dział Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZPM Nr 174.2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Instytucjonalnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje o kontroli nr 9.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje o kontroli nr 8.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje o kontroli nr 7.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje o kontroli nr 6.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na promocję projektu pn.:,,Remont budynku na ul. Końcowej 3 w Głogowie na potrzeby utworzenia mieszkań socjalnych"
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

19.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości składania uwag na realizację zadania pn. Koszykówka dla każdego złożonego przez MKS Głogowski Klub Koszykówki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 203/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Treść zmiany:
dodano zarządzenie nr 203.2017
Dotyczy dokumentu:
I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

18.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Kozak Anna - oświadczenie początkowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kurzak Ewa - oświadczenie końcowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Grzywacz Regina - oświadczenie końcowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 160/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 159/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 158/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

17.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki zapytania oferowego na dzialania promocyjne w ramach projektu "Remont budynku na ul. Końcowej 3 w Głogowie na potrzeby utworzenia mieszkań socjalnych"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandydatów z organizacji pozarządowych do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki zapytania oferowego na dzialania promocyjne w ramach projektu "Termomodrnizacja przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów"
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

poprzednia ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... następna