Rejestr zmian w biuletynie

01.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Struktura Organizacyjna Urzędu Miejskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Struktura organizacyjna - zał. nr 1 doZarządzenia Prezydenta Miasta Głogowa Nr 11/2018 z dnia 23 lutego2018r.
Dotyczy dokumentu:
Struktura Organizacyjna Urzędu Miejskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Struktura organizacyjna - załącznik nr 1 doZarządzenia Prezydenta Miasta Głogowa Nr 28/2018 z dnia 24 maja2018r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 113/2018 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
dodano zarządzenie nr 113.2018
Dotyczy dokumentu:
Budowa przestrzeni miejskich - Bulwar nadodrzański- II postępowanie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa przestrzeni miejskich - Bulwar nadodrzański- II postępowanie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. Nr 12 NOWY.doc"
Dotyczy dokumentu:
Budowa przestrzeni miejskich - Bulwar nadodrzański- II postępowanie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał Nr 1 do SIWZ NOWY.docx"
Dotyczy dokumentu:
Budowa przestrzeni miejskich - Bulwar nadodrzański- II postępowanie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana SIWZ.pdf"

30.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Przystosowanie PP Nr 20 do przepisów ppoż - etap II
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przystosowanie PP Nr 20 do przepisów ppoż - etap II
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał nr 8 do SIWZ nowy.docx"
Dotyczy dokumentu:
Przystosowanie PP Nr 20 do przepisów ppoż - etap II
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał nr 8 do SIWZ nowy.docx
Dotyczy dokumentu:
Przystosowanie PP Nr 20 do przepisów ppoż - etap II
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przystosowanie PP Nr 20 do przepisów ppoż - etap II
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał nr 8 do SIWZ nowy.docx"
Dotyczy dokumentu:
Przystosowanie PP Nr 20 do przepisów ppoż - etap II
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał Nr 1 do SIWZ zmieniony.docx"
Dotyczy dokumentu:
Przystosowanie PP Nr 20 do przepisów ppoż - etap II
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana SIWZ Przystosowanie PP nr 20 do przepisówochrony ppoż.- II etap.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa przestrzeni miejskich - Bulwar nadodrzański- II postępowanie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa przestrzeni miejskich - Bulwar nadodrzański- II postępowanie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DECYZJA 614-2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa przestrzeni miejskich - Bulwar nadodrzański- II postępowanie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dokumentacja fontanna.zip"
Dotyczy dokumentu:
Budowa przestrzeni miejskich - Bulwar nadodrzański- II postępowanie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyjaśnienie SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 110/2018 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej w IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 110/2018 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej w IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej
Treść zmiany:
dodano zarządzenie nr 110/2018
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 109/2018 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej w IV przetargu ustnym niegraniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej
Treść zmiany:
dodano zarządzenie nr 109.2018
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna dotycząca spraw pracowniczych, organizacyjnych oraz wyborczych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór do Urzędu Miejskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie do naboru.doc"
Dotyczy dokumentu:
Nabór do Urzędu Miejskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie do naboru.doc
Dotyczy dokumentu:
Taryfy dla zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

29.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna - Dział Dróg
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z Programu Współpracy za rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartych konkursów ofert na rok 2018 w zakresie kultury
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 95/2018 w sprawie zmiany sposobu użytkowania lokalu socjalnego z zasobu mieszkaniowego Gminy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 98/2018 w sprawie zmiany sposobu użytkowania lokalu socjalnego z zasobu mieszkaniowego Gminy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 105/2018 w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 105/2018 w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawieranie umów najmu lokali mieszkalnych lub socjalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawieranie umów najmu lokali mieszkalnych lub socjalnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o przydział lokalu.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zawieranie umów najmu lokali mieszkalnych lub socjalnych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o przydział lokalu.doc
Dotyczy dokumentu:
Decyzja na czasowe odebranie zwierzęcia
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 060/2018 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

28.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna dotycząca spraw pracowniczych, organizacyjnych oraz wyborczych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 106/2018 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 83/2018 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie wydawania i sprzedaży materiałów promocyjnych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta MiastaGłogowa Nr 83/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 106/2018 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 83/2018 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie wydawania i sprzedaży materiałów promocyjnych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna dotycząca spraw pracowniczych, organizacyjnych oraz wyborczych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w związku z udostępnieniem informacji publicznej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dyżury Radnych w 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dyżury Radnych w 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DYŻUR Radnych 2018 doc.doc"
Dotyczy dokumentu:
Dyżury Radnych w 2018 roku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik DYŻUR Radnych 2017.doc
Dotyczy dokumentu:
Dyżury Radnych w 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dyżury Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dyżury Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dyzur Przewod. Wicep. RM 2018 r po zm..doc"
Dotyczy dokumentu:
Dyżury Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej 2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Dyzur Przewod. Wicep. RM 2017 r.doc
Dotyczy dokumentu:
Dyżury Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dyżury Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgromadzenie publiczne
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 058/2018 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

poprzednia ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... następna