Rejestr zmian w biuletynie

02.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Remont jezdni, chodnika oraz ciągów pieszo-jezdnych przy ul. Neptuna w ramach zadania pn.: ”Ul. Neptuna II etap i III etap”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Remont jezdni, chodnika oraz ciągów pieszo-jezdnych przy ul. Neptuna w ramach zadania pn.: ”Ul. Neptuna II etap i III etap”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z sesji otwarcia ofert - Remont jezdni ,chodnika i ciągów pieszo-rowerowych ul. Neptuna.doc"
Dotyczy dokumentu:
Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2016 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2017 r.
Treść zmiany:
dodano informację o stanie mienia

01.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 23/2018 w sprawie rozłożenia na raty zadłużenia podstawowego Gminy Pęcław należnego względem Gminy Miejskiej Głogów w wysokości 32.493,02zł powstałego z tytułu zobowiązań za pobyt
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Piastów Śląskich - jednostki C1, C2, E1, E2 w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwala_PS_CE_180220a.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Piastów Śląskich - jednostki C1, C2, E1, E2 w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zal1_PS_1_171127.tif"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Piastów Śląskich - jednostki C1, C2, E1, E2 w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uzasadnienie_PS_CE_171127a.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Piastów Śląskich - jednostki C1, C2, E1, E2 w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "prognoza_ons_PS_CE_171127c.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Piastów Śląskich - jednostki C1, C2, E1, E2 w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "rys_pro_PS_1_171127.tif"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie zadania pn. "Przebudowa ul. Morcinka etap I i II"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie zadania pn.: „Przebudowa ul. Morcinka I i II etap”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie zadania pn.: „Przebudowa ul. Morcinka I i II etap”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o unieważnieniu postępowania -Przebudowa ul. Morcinka etap I i II.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku nabor na podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich - Dział Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

28.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Wykonanie prac remontowych w ramach projektu „Pracownie przyrodnicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana ogłoszenia BZP.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie prac remontowych w ramach projektu „Pracownie przyrodnicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnego Pawła Chruszcza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnego Pawła Chruszcza
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź na wnioski randego P. Chruszcza.pdf"
Dotyczy dokumentu:
odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnego Pawła Chruszcza
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpowiedź na wniosek rednego. P. Chruszczaprezentacja arsen.pdf"
Dotyczy dokumentu:
odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnego Pawła Chruszcza
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnego Leszka Drankiewicza
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnego Kazimierza Boreckiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnej Elżbiety Rybak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, schroniska dla bezdomnych zwierząt, Grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych ich części na terenie Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "karta usług - zezwolenie na prowadzeniedziałalności.zip"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, schroniska dla bezdomnych zwierząt, Grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych ich części na terenie Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, schroniska dla bezdomnych zwierząt, Grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych ich części na terenie Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta -Wniosek o udzielenie zezwolenia naprowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymizwierzętami, schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarnizwłok zwierzęcych ich części na terenie Gminy Miejski.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, schroniska dla bezdomnych zwierząt, Grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych ich części na terenie Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie.....doc
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie zadania pn.: „Przebudowa ul. Morcinka I i II etap”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie zadania pn.: „Przebudowa ul. Morcinka I i II etap”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z sesji otwarcia ofert - Przebudowa ul.Morcinka.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zgromadzenie publiczne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

27.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Remont jezdni, chodnika oraz ciągów pieszo-jezdnych przy ul. Neptuna w ramach zadania pn.: ”Ul. Neptuna II etap i III etap”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Remont jezdni, chodnika oraz ciągów pieszo-jezdnych przy ul. Neptuna w ramach zadania pn.: ”Ul. Neptuna II etap i III etap”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500042770.docx"
Dotyczy dokumentu:
Remont jezdni, chodnika oraz ciągów pieszo-jezdnych przy ul. Neptuna w ramach zadania pn.: ”Ul. Neptuna II etap i III etap”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiana SIWZ -Remont jezdni i chodnika oraz ciągówpieszo -jezdnych ul. Neptuna.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała RIO w spr.opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu GMG przedstawionej w uchwale Rady Miejskiej w Głogowie XLV/462/18 z 16.01.18r. w spr. przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej GMG w 2018r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała RIO w spr. opinii o mozliwości sfinansowania deficytu budżetu GMG przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej w Głogowie XLV/463/18 z 16.01.18r. w spr. uchwalenia budżetu GMG na 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania z zamówień publicznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dofinansowanie dożywiania osób ubogich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zamówienia do 30 tys. euro w GOU w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zamówienia do 30 tys. euro w GOU w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Prawidlowość naliczania i poboru czynszu w lokalach użytkowych administrowanych przez ZGM w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Polityka remontowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Prawidłowość stosowania ufp i pzp przy wydatkowaniu środków publicznych w MA-H w Głlogowie oraz kształtowanie się wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach w MA-H w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udzielanie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów i zasiłków skzolnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zimowe utrzymanie dróg
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Prawidlowość naliczania i poboru czynszu w lokalach użytkowych administrowanych przez ZGM w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ochrona zabytków wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków prowadzonej GMG
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
U C H W A Ł A NR XLVI/476/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE Z DNIA 20 LUTEGO 2018 R. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
U C H W A Ł A NR XLVI/475/2018 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE Z DNIA 20 LUTEGO 2018 R. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2018 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLVI/474/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Głogów na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLVI/473/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Chrobry Głogów S.A. z siedzibą w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLVI/472/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany nazwy stacji kolejowej na terenie Miasta Głogowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLVI/471/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie wzniesienia pomnika Joachima Pastoriusa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLVI/470/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 20 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr X/76/2015 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Głogowskiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLVI/469/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów do I klas publicznych szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLVI/468/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLVI/467/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLVI/466/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Publicznego nr 21 w Głogowie, ul. Ziemowita 2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLVI/465/18 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do przystąpienia Gminy Miejskiej Głogów do realizacji Programu „Mieszkanie plus”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
przekazuje interpelacje i wnioski zgłoszone na sesji Rady Miejskiej w Głogowie w dniu 20 lutego 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
informacja o terminach i tematach posiedzeń Komisji w miesiącu czerwcu 2018 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na sesję Nr LI w dniu 18 czerwca 2018 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XLVI/2018 z sesji Rady Miejskiej w Głogowie w dniu 20 lutego 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIV/326/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli Żarków – Piastów Śląskich (jednostka D) w Głogowie – część I
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIV/326/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli Żarków – Piastów Śląskich (jednostka D) w Głogowie – część I
Treść zmiany:
Dodano załącznik "prawomocny wyrok w sprawie uchwały.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszcznie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wojska Polskiego – dz. 274/1, obr. 4 „Chrobry”
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

26.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartych konkursów ofert na rok 2018 w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa drogi dojazdowej, chodnika i miejsc postojowych wraz z budową odwodnienia i oświetlenia w ramach realizacji zadania pn.: „Budowa drogi wewnętrznej ul. Brzeska – I etap”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa drogi dojazdowej, chodnika i miejsc postojowych wraz z budową odwodnienia i oświetlenia w ramach realizacji zadania pn.: „Budowa drogi wewnętrznej ul. Brzeska – I etap”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z sesji otwarcia ofert - Budowa drogidojazdowej ul. Brzeska - etap I.doc"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości składania uwag na realizację zadania pn. Szlakiem Adama Mickiewicza" złożonej w trybie poza konkursowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pn. "Zabudowa dwóch kotłów wodnych, gazowych o mocy cieplnej 30MWt każdy" - działki o nr geod. 18/14, 33/1, 33/2, 679/1, 679/2, 736/7, 743/2, 793/13, 794, 806/2, 839/8, 850, 871 i 872 położonych w obrębie XVI Huta w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pn. "Zabudowa dwóch kotłów wodnych, gazowych o mocy cieplnej 30MWt każdy" - działki o nr geod. 18/14, 33/1, 33/2, 679/1, 679/2, 736/7, 743/2, 793/13, 794, 806/2, 839/8, 850, 871 i 872 położonych w obrębie XVI Huta w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora - Wydział Inwestycji i Dróg
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwala_plan_zachodnia_glogow_2018_01_16.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "rysunek_plan_zachodnia_glogow_2018_01_08.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "rysunek_plan_zachodnia_glogow_2018_01_08.jpg"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Dodano załącznik"uchwala_uzasadnienie_plan_zachodnia_glogow_2018_01_16.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Dodano załącznik"prognoza_srodowisko_plan_zachodnia_glogow_2018_01_08.pdf"

poprzednia ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... następna