Rejestr zmian w biuletynie

13.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 134/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 133/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 172/2017 w sprawie: ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
dodano zarządzenie nr 172.2017
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej przez LIONS Głogów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Program „Wzorowa Łazienka”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 178/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej oraz ustalenia stawki czynszu
Treść zmiany:
dodano zarządzenie nr 178.2017
Dotyczy dokumentu:
Zarządzneie Nr 177/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych przeznaczonych do oddania w użyczenie w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
dodano zarządzenie nr 177.2017
Dotyczy dokumentu:
Wynagradzanie pracowników dokonywanie okresowych ocen pracowników, polityka kadrowa, zgodność przepisów wewnetrznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w MOK w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zimowe utrzymanie dróg
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zimowe utrzymanie dróg
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ochrona zabytków wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków prowadzonej GMG
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Udzielanie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów i zasiłków skzolnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Polityka remontowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Prawidłowość stosowania ufp i pzp przy wydatkowaniu środków publicznych w MA-H w Głlogowie oraz kształtowanie się wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach w MA-H w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Polityka remontowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Prawidlowość naliczania i poboru czynszu w lokalach użytkowych administrowanych przez ZGM w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

12.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Zamówienia do 30 tys. euro w GOU w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zamówienia do 30 tys. euro w GOU w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Świadczenia rodzinne 500+
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Polityka Bezpieczeństwa Informacji- Kopie zapasowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa drogi wewnętrznej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej - Remont drogi dojazdowej do garaży przy ul. 1 Maja od nr 4-20
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 292 ul. Kazimierza Wielkiego na odcinku od ul. Rudnowskiej do ul. Henryka Głogowskiego w m. Głogów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 292 ul. Kazimierza Wielkiego na odcinku od ul. Rudnowskiej do ul. Henryka Głogowskiego w m. Głogów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z sesji otwarcia ofert - Przebudowa drogi nr 292 ul. K.Wielkiego.doc"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na XLIII sesję w dniu 28 listopada 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zaproszenie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na XLIII sesję w dniu 28 listopada 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wniosek o zwołanie sesji.pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na XLIII sesję w dniu 28 listopada 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zaproszenie na nadzwyczajną sesję.pdf
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na XLIII sesję w dniu 28 listopada 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała budżet sierpień.zip
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na XLIII sesję w dniu 28 listopada 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik WPF sierpień.zip
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na XLIII sesję w dniu 28 listopada 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała Dotacje żlobki 9.08.2017.doc
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na XLIII sesję w dniu 28 listopada 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zm. uchwały utworzenie wydzielonego rachunkudarowizn.docx
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na XLIII sesję w dniu 28 listopada 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na XLIII sesję w dniu 28 listopada 2017 r.
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXVIII/374/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 23 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr LIV/451/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXVIII/375/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennego opiekuna na terenie Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXVIII/376/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Nr XXXIV/326/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli Żarków – Piastów Śląskich (jednostka D) w Głogowie – część I
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXVIII/375/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennego opiekuna na terenie Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXVIII/374/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 23 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr LIV/451/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 176/2017 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
Treść zmiany:
dodano zarządzenie nr 176.2017
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 175/2017 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej w III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego
Treść zmiany:
dodano zarządzenie nr 175.2017
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 173/2017 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej w III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
Treść zmiany:
dodano zarządzenie nr 173.2017
Dotyczy dokumentu:
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Osadników 2B/1
Treść zmiany:
dodano ogłoszenie o przetargu
Dotyczy dokumentu:
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w obr. 18"Kopernik"
Treść zmiany:
dodano ogłoszenie o przetargu
Dotyczy dokumentu:
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. B. Głowackiego
Treść zmiany:
dodano ogłoszenie o przetargu
Dotyczy dokumentu:
Inicjatywa - Zdrowie Najmłodszych - Zmieniajmy Gminy i Samorządy na Lepsze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Inicjatywa - Zdrowie Najmłodszych - Zmieniajmy Gminy i Samorządy na Lepsze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zaproszenie na XLIII sesję w dniu 28 listopada 2017 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Petycja dot. budowy brakującej części ulicy Świętej Jadwigi Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja dot. budowy brakującej części ulicy Świętej Jadwigi Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść petycji dot. budowy brakującej częściulicy Świętej Jadwigi Śląskiej "
Dotyczy dokumentu:
Petycja dot. budowy brakującej części ulicy Świętej Jadwigi Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja dot. budowy brakującej części ulicy Świętej Jadwigi Śląskiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Treść petycji dot. budowy brakującej częściulicy Świętej Jadwigi Śląskiej

11.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Petycja dot. budowy brakującej części ulicy Świętej Jadwigi Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja dot. budowy brakującej części ulicy Świętej Jadwigi Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja dot. budowy brakującej części ulicy Świętej Jadwigi Śląskiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Petycja dot. budowy brakującej części ulicy Świętej Jadwigi Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja dot. budowy brakującej części ulicy Świętej Jadwigi Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 292 w zakresie budowy chodnika w m. Głogów przy ul. K. Wielkiego”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 292 w zakresie budowy chodnika w m. Głogów przy ul. K. Wielkiego”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z sesji otwarcia ofert - Przebudowa drogi nr 292 w zakresie budowy chodnika ul. K.Wielkiego.doc"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie poza konkursowym.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

08.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 173/2017 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej w III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
Treść zmiany:
dodano zarządzenie nr 173.2017
Dotyczy dokumentu:
I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną
Treść zmiany:
dodano ogłoszenie o przetargach
Dotyczy dokumentu:
ZPM Nr 170/2017 z dn. 31.08.17 r. w spr. zmian budżetu GMG w 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZPM Nr 170/2017 z dn. 31.08.17 r. w spr. zmian budżetu GMG w 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZPM Nr 163/2017 z dn. 24.08.17r. w spr. zmian budżetu GMG w 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie poza konkursowym.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Głogowie w pasie drogowym ulicy krajowej nr 12
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

07.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ul. Morcinka - etap I - II postępowanie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ul. Morcinka - etap I - II postępowanie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z sesji otwarcia ofert - Przebudowa ul.Morcinka - etap I.doc"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna