Rejestr zmian w biuletynie

30.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Wykonanie ścieżek w parku przy ul. Rudnowskiej w ramach zadania "Park survivalowy" III
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie ścieżek w parku przy ul. Rudnowskiej w ramach zadania "Park survivalowy" III
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyjaśnienie SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ul. Morcinka - etap I - II postępowanie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ul. Morcinka - etap I - II postępowanie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. Nr 2 do SIWZ Nowy.doc"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ul. Morcinka - etap I - II postępowanie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. Nr 1 do SIWZ Nowy.doc"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ul. Morcinka - etap I - II postępowanie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienie SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na podinspektora w Wydziale Promocji - Centrum Informacji Turystycznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na podinspektora w Wydziale Promocji - Centrum Informacji Turystycznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

29.08.2017

Dotyczy dokumentu:
TBS Sp. z o.o. - zasady wynagradzania Zarządu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
TBS Sp. z o.o. - zasady wynagradzania Rady Nadzorczej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PWiK Sp. z o.o. - zasady wynagradzania Zarządu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PWiK Sp. z o.o. - zasady wynagradzania Rady Nadzorczej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komunikacja Miejska Sp. z o.o. - zasady wynagradzania Zarządu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komunikacja Miejska Sp. z o.o. - zasady wynagradzania Rady Nadzorczej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
GPK - SUEZ Sp. z o.o. - zasady wynagradzania Zarządu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
GPK - SUEZ Sp. z o.o. - zasady wynagradzania Rady Nadzorczej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Chrobry Głogów S.A. - zasady wynagradzania Zarządu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Chrobry Głogów S.A. - zasady wynagradzania Rady Nadzorczej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Chrobry Głogów S.A. - zasady wynagradzania Rady Nadzorczej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki zapytania oferowego na dzialania promocyjne w ramach projektu ,,Głogowieskie przedszkola równych szans" - ogłoszenie radiowe
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZPM nr 84/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr 74/2017 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, postępowaniu uzupełniającym, kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w roku szkolnym 2017/2018 do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miejska Głogów jest organem prowadzącym.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

26.08.2017

Dotyczy dokumentu:
WO.DOK.0050.140.2017 ZARZĄDZENIE NR 140/2017 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 24.07 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi, 67-200 Głogów, ul. Herkulesa 4.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

25.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Przebudowa segmentu klas I-III SP 3
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa ul. Książąt Oleśnickich i ul. Książąt Żagańskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa ul. Książąt Oleśnickich i ul. Książąt Żagańskich w ramach zadania pn. „Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi komunalnymi”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja z otwarcia ofert.doc"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na Inspektora w Dziale Polityki Gospodarczej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na Inspektora w Dziale Polityki Gospodarczej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru WRM-ZPZ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru WK-DOŚ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna