Rejestr zmian w biuletynie

07.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Budowa ul. Książąt Oleśnickich i ul. Książąt Żagańskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa ul. Książąt Oleśnickich i ul. Książąt Żagańskich
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyjaśnienie SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ul. Wita Stwosza i ul. Zielonej w zakresie budowy chodników i ścieżki rowerowej, budowy i przebudowy zjazdów wraz z budową linii kablowej oświetlenia drogowego NN 0,4kV
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ul. Wita Stwosza i ul. Zielonej w zakresie budowy chodników i ścieżki rowerowej, budowy i przebudowy zjazdów wraz z budową linii kablowej oświetlenia drogowego NN 0,4kV
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyjaśnienie SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ul. Wita Stwosza i ul. Zielonej w zakresie budowy chodników i ścieżki rowerowej, budowy i przebudowy zjazdów wraz z budową linii kablowej oświetlenia drogowego NN 0,4kV
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wita Stwosza - uzgodnienia i przedmiar.zip"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ul. Wita Stwosza i ul. Zielonej w zakresie budowy chodników i ścieżki rowerowej, budowy i przebudowy zjazdów wraz z budową linii kablowej oświetlenia drogowego NN 0,4kV
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ul. Morcinka – etap I
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje o kontroli nr 4.2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje o kontroli nr 5.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje o kontroli nr 4.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje o kontroli nr 3.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje o kontroli nr 2.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje o kontroli nr 1.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa ul. Książąt Oleśnickich i ul. Książąt Żagańskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa ul. Książąt Oleśnickich i ul. Książąt Żagańskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

06.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Budowa ul. Książąt Oleśnickich i ul. Książąt Żagańskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa ul. Książąt Oleśnickich i ul. Książąt Żagańskich
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dokumentacja.zip"
Dotyczy dokumentu:
Budowa ul. Książąt Oleśnickich i ul. Książąt Żagańskich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku MORiUS oraz prace adaptacujne filii Miejskiego Żłobka Integracyjnego w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyjasnienie SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 3/2016 z 7 stycznia 2016 w sprawie umorzenia Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie raty kapitałowej wraz z odsetkami od pożyczki udzielonej w 2014.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 4/2016 z 7 stycznia 2016 r w sprawie: rozpisania dochodów i wydatków Gminy Miejskiej Głogów na 2016 rok w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji budżetowej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 27/2016 z 25 stycznia 2016 w sprawie umorzenia Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie raty kapitałowej wraz z odsetkami od pożyczki udzielonej w 2013.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 28/2016 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie zmian budżetu GMG na 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr45/2016 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zmian budżetu GMG na 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 49/2016 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 7 marca 2016r. w sprawie zmian budżetu GMG na 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 59/2016 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 21 marca 2016r. w sprawie zmian budżetu GMG na 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 69/2016 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian budżetu GMG na 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZPM 72/2016 w sprawie zmian budżetu GMG na 2016 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 84/2016 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie zmian budżetu GMG na 2016 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WO.DOK.0050.98.2016 ZPM 98/2016 w sprawie zmian budżetu GMG w 2016r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WO.DOK.0050.125.2016 ZPM 125/2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2016 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WO.DOK.0050.129.2016 ZPM 129/2016 w sprawie zmian budżetu GMG na 2016r
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZPM Nr 167/2016 z dn. 20.07.16r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Głogów w 2016r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZPM Nr 176/2016 z dn. 08.08.16r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów w 2016r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZPM Nr 190/2016 z dn. 26.08.16r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów w 2016r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZPM Nr 211/2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów z dnia 10.10.2016r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZPM Nr 218/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Głogów w 2016 r. z dnia 21.10.16r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZPM Nr 223/2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów w 2016 r. z dn. 31.10.2016r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 264/2016 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 19.12.2016r. w spr. zmian budżetu GMG w 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Archiwum zarządzeń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

04.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ul. Wita Stwosza i ul. Zielonej w zakresie budowy chodników i ścieżki rowerowej, budowy i przebudowy zjazdów wraz z budową linii kablowej oświetlenia drogowego NN 0,4kV
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ul. Wita Stwosza i ul. Zielonej w zakresie budowy chodników i ścieżki rowerowej, budowy i przebudowy zjazdów wraz z budową linii kablowej oświetlenia drogowego NN 0,4kV
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ Wita Stwosza.docx"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ul. Wita Stwosza i ul. Zielonej w zakresie budowy chodników i ścieżki rowerowej, budowy i przebudowy zjazdów wraz z budową linii kablowej oświetlenia drogowego NN 0,4kV
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ Wita Stwosza.docx
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ul. Wita Stwosza i ul. Zielonej w zakresie budowy chodników i ścieżki rowerowej, budowy i przebudowy zjazdów wraz z budową linii kablowej oświetlenia drogowego NN 0,4kV
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ul. Wita Stwosza i ul. Zielonej w zakresie budowy chodników i ścieżki rowerowej, budowy i przebudowy zjazdów wraz z budową linii kablowej oświetlenia drogowego NN 0,4kV
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załączniki.zip"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ul. Wita Stwosza i ul. Zielonej w zakresie budowy chodników i ścieżki rowerowej, budowy i przebudowy zjazdów wraz z budową linii kablowej oświetlenia drogowego NN 0,4kV
Treść zmiany:
Usunięto załącznik załączniki.zip
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ul. Wita Stwosza i ul. Zielonej w zakresie budowy chodników i ścieżki rowerowej, budowy i przebudowy zjazdów wraz z budową linii kablowej oświetlenia drogowego NN 0,4kV
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ul. Wita Stwosza i ul. Zielonej w zakresie budowy chodników i ścieżki rowerowej, budowy i przebudowy zjazdów wraz z budową linii kablowej oświetlenia drogowego NN 0,4kV
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o mozliwości składania uwag na realizację zadania publicznego pn. "Lekkaatletyka" złożonej w trybie poza konkursowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

03.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż działek gruntu nr 16/6 i 16/7 w obrębie 14 "Nosocice"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie nw. zadań inwestycyjnych: 1/ „Remont drogi pieszo-jezdnej przy ul. Plac Mieszka 5-9 oraz remont chodnika przy ul. Plac Mieszka 1-3” 2/ „Remont u. Budziszyńskiej wraz z budową miejsc postojowych”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z sesji otwarcia ofert - Remont ul. PlacMieszka oraz ul. Budziszyńskiej.doc"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty pozakonkursowej Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna