Rejestr zmian w biuletynie

10.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacja przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PW_PRZEBUDOWA_SIECI_TELEKOMUNIKACYJNEJ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PR_TELEKOMUNIKACJA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana SIWZ IV.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie kredytu długoterminowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu 24.700.733zł.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie kredytu długoterminowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyjasnienie SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Docieplenie wraz z remontem i przebudową budynku przychodni lekarskiej w Głogowie przy ul. Sikorskiego 19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ul. Wita Stwosza i ul. Zielonej w zakresie budowy chodników i ścieżki rowerowej, budowy i przebudowy zjazdów wraz z budową linii kablowej oświetlenia drogowego NN 0,4kV
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ul. Morcinka – etap I
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie ścieżek w parku przy ul. Rudnowskiej w ramach zadania "Park survivalowy"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 115/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

09.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana ogłoszenia BZP II.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana SIWZ III.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Docieplenie wraz z remontem i przebudową budynku przychodni lekarskiej w Głogowie przy ul. Sikorskiego 19 w ramach zadania pn. : „Termomodernizacja budynku przychodni przy ul. Sikorskiego 19 wraz z budową windy zewnętrznej oraz dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb osób niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Docieplenie wraz z remontem i przebudową budynku przychodni lekarskiej w Głogowie przy ul. Sikorskiego 19
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Docieplenie wraz z remontem i przebudową budynku przychodni lekarskiej w Głogowie przy ul. Sikorskiego 19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Unieważnienie postepowania Docieplenie wraz zremontem i przebudową budynku przychodni przy ul. sikorskiego wGlogowie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż działek gruntu nr 16/6 i 16/7 w obrębie 14 "Nosocice"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
głoszenie o przetargach na sprzedaż działek gruntu nr 86/3 i nr 248 w obrębie 11 "Krzepów"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Bol. Śmiałego
Treść zmiany:
dodano ogłoszenie o przetargu
Dotyczy dokumentu:
Zagospodarowanie terenu Bulwaru Nadodrzańskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert.doc"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ul. Wita Stwosza i ul. Zielonej w zakresie budowy chodników i ścieżki rowerowej, budowy i przebudowy zjazdów wraz z budową linii kablowej oświetlenia drogowego NN 0,4kV
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ul. Wita Stwosza i ul. Zielonej w zakresie budowy chodników i ścieżki rowerowej, budowy i przebudowy zjazdów wraz z budową linii kablowej oświetlenia drogowego NN 0,4kV
Treść zmiany:
Dodano załącznik "unieważnienie postępowania Przebudowa Wita Stwoszai Zielonej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ul. Morcinka – etap I
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ul. Morcinka – etap I
Treść zmiany:
Dodano załącznik "unieważnienie postępowania Przebudowa ul. Morcinkaetap I.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie ścieżek w parku przy ul. Rudnowskiej w ramach zadania "Park survivalowy"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie ścieżek w parku przy ul. Rudnowskiej w ramach zadania "Park survivalowy"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "unieważnienie postępowania Ścieżki w parku przyul. Rudnowskiej.pdf"

08.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zakres.zip"
Dotyczy dokumentu:
Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "obowiązujące przedmiary.zip"
Dotyczy dokumentu:
Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana SIWZ II.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie remontu i zabezpieczeń Pomnika - Biblioteka Świętego Pielgrzyma, Brama Brzostowska w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana ogłoszenia BZP.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie remontu i zabezpieczeń Pomnika - Biblioteka Świętego Pielgrzyma, Brama Brzostowska w Głogowie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyjasnienie SIWZ.doc"
Dotyczy dokumentu:
Budowa ul. Książąt Oleśnickich i ul. Książąt Żagańskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa ul. Książąt Oleśnickich i ul. Książąt Żagańskich
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Info na BIP po aukcji Budowa ul. KsiążątOleśnickich i Zaganskich.doc"
Dotyczy dokumentu:
Budowa ul. Książąt Oleśnickich i ul. Książąt Żagańskich
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Info na BIP po aukcji Budowa ul. KsiążątOleśnickich i Zaganskich.doc
Dotyczy dokumentu:
Budowa ul. Książąt Oleśnickich i ul. Książąt Żagańskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa ul. Książąt Oleśnickich i ul. Książąt Żagańskich
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Info na BIP po aukcji Budowa ul. KsiążątOleśnickich i Zaganskich.doc"
Dotyczy dokumentu:
ZPM Nr 141/2017 z dn. 26.07.1r. w spr. zmian budżetu GMG w 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa segmentu klas I-III SP 3
Treść zmiany:
Dodano załącznik "kosztorys3_slepy.zip"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa segmentu klas I-III SP 3
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pismo.doc"

07.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ul. Morcinka – etap I
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ul. Morcinka – etap I
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Info na BIP po aukcji Przebudowa ul. Morcinka - etapI.doc"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ul. Wita Stwosza i ul. Zielonej w zakresie budowy chodników i ścieżki rowerowej, budowy i przebudowy zjazdów wraz z budową linii kablowej oświetlenia drogowego NN 0,4kV
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ul. Wita Stwosza i ul. Zielonej w zakresie budowy chodników i ścieżki rowerowej, budowy i przebudowy zjazdów wraz z budową linii kablowej oświetlenia drogowego NN 0,4kV
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Info na BIP po aukcji Przebudowa ul. Wita Stwosza iul Zielonej.doc"
Dotyczy dokumentu:
Docieplenie wraz z remontem i przebudową budynku przychodni lekarskiej w Głogowie przy ul. Sikorskiego 19
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert.doc"

04.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Zagospodarowanie terenu Bulwaru Nadodrzańskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyjasnienie SIWZ II.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zagospodarowanie terenu Bulwaru Nadodrzańskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wyjasnienie SIWZ II.doc
Dotyczy dokumentu:
Zagospodarowanie terenu Bulwaru Nadodrzańskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyjasnienie SIWZ II.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana ogłoszenia BZP.doc"
Dotyczy dokumentu:
Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana SIWZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa drogi wewnętrznej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej - Remont drogi dojazdowej do garaży przy ul. 1 Maja od nr 4-20
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert.doc"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania "Koszykówka dla Dzieci i Młodziezy"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna