Rejestr zmian w biuletynie

04.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulic Lipowej i Działkowej w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli „Hutnik I”- „Hutnik II” - „Słoneczne” - „Sportowe” w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli „Górka” – „Piastów Śląskich” w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie w przebiegu konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Głogowie w sprawie Programu Współpracy na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli „Górka” – „Piastów Śląskich” w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli „Hutnik I”- „Hutnik II” - „Słoneczne” - „Sportowe” w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulic Lipowej i Działkowej w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 194/2017 w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego części nieruchomości gruntowej
Treść zmiany:
dodano zarządzenie nr 194.2017

03.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 191/2017 w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej do zasobów Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
dodano zarządzenie nr 191.2017
Dotyczy dokumentu:
Jolanta Wilczyńska - oświadczenie końcowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wiesława Wysocka - oświadczenie końcowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bogusława Sobolewska - oświadczenie końcowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Danuta Kubiak - oświadczenie początkowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Remont ul. Niedziałkowskiego wrazz miejscami postojowymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Remont ul. Niedziałkowskiego wrazz miejscami postojowymi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert.docx"
Dotyczy dokumentu:
przekazuje interpelacje i wnioski zgłoszone na sesji Rady Miejskiej w Głogowie w dniu 19 września 2017 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIX/395/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Głogowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIX/394/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 19 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Hutnik I” – „Hutnik II” – „Słoneczne” – „Sportowe” w Głogowie – część I
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIX/393/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 19 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli Żarków – Piastów Śląskich (jednostka D) w Głogowie – część II
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIX/392/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 19 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów, położonych w rejonie ulic Lipowej i Działkowej w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIX/391/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 19 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli „Górka” – „Piastów Śląskich” w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIX/390/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Głogowie Nr XXXII/299/17 z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Złota Podkowa w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIX/389/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 19 września 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/220/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIX/388/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 19 września 2017 r. w sprawie nabycia do zasobów Gminy Miejskiej Głogów nieruchomości gruntowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIX/387/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 19 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIX/386/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 19 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIX385/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 19 września 2017 r. w sprawie likwidacji i nadania nazw ulicom i rondom w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIX/384/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/296/13 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia programu wspierania rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Głogów „Trzy plus”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIX/383/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 19 września 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIX/382/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 19 września 2017 r. w sprawie określenia trybu powołania członków oraz organizacji działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Głogowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
U C H W A Ł A NR XXXIX/381/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE Z DNIA 19 WRZEŚNIA 2017 R. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
U C H W A Ł A NR XXXIX/380/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE Z DNIA 19 WRZEŚNIA 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2017 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIX/379/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 19 września 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/214/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 września 2016 r. zmienionej uchwałą Nr XXXIII/307/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
W. Paszek - oświadczenie majątkowe (korekta)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIX/378/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 19 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sierakowice w Powiecie Kartuskim
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XXXIX/377/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 19 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chojnickiemu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
J. Wilczyńska - oświadczenie majątkowe (korekta)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I. Dudek - oświadczenie majątkowe (korekta)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
M. Cymbaluk - oświadczenie majątkowe (korekta)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXXIX/2017 z sesji Rady Miejskiej w Głogowie w dniu 19 września 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/17 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Głogowie w dniu 23 sierpnia 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wydanej decyzji
Treść zmiany:
Dodano obwieszczenie.

01.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

30.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Zgromadzenie publiczne
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE STAROSTY GŁOGOWSKIEGO
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

29.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Odwołanie przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Osadników 2B/1
Treść zmiany:
dodano ogłoszenie
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 292 w zakresie budowy chodnika w m. Głogów przy ul. K. Wielkiego”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie kredytu długoterminowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Remont ul. Niedziałkowskiego wrazz miejscami postojowymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Remont ul. Niedziałkowskiego wrazz miejscami postojowymi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PR_ZRID_br.elektroenergetyczna_PD.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Remont ul. Niedziałkowskiego wrazz miejscami postojowymi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PR_PW_b.sanitarna.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Remont ul. Niedziałkowskiego wrazz miejscami postojowymi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyjaśnienie SIWZ.pdf"

28.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na podinspektora w Wydziale Komunalnym - Dział Gospodarki Miejskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Północnej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Okrężnej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna