Rejestr zmian w biuletynie

20.09.2017

Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Bol. Śmiałego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż działek gruntu nr 16/6 i 16/7 w obrębie 14 "Nosocice"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Termomodernizacje przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów obejmująca wykonanie termomodernizacji przedszkoli publicznych nr 17 i Nr 21- część I Termomodernizacja PP Nr 17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości składania uwag na realizację zadania pn. " Siatkówka-sposób na życie młodych"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ul. Morcinka etap I - II postępowanie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ul. Morcinka etap I - II postępowanie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Unieważnienie postępowania - Przebudowa ul.Morcinka etap I - II postepowanie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zagospodarowanie terenu Bulwaru Nadodrzańskiego - etap I
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zagospodarowanie terenu Bulwaru Nadodrzańskiego - etap I
Treść zmiany:
Dodano załącznik "unieważnienie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zagospodarowanie terenu Bulwaru Nadodrzańskiego - etap I
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zagospodarowanie terenu Bulwaru Nadodrzańskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ul. Wita Stwosza i ul. Zielonej w zakresie budowy chodników i ścieżki rowerowej, budowy i przebudowy zjazdów wraz z budową linii kablowej oświetlenia drogowego NN 0,4kV
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ul. Wita Stwosza i ul. Zielonej w zakresie budowy chodników i ścieżki rowerowej, budowy i przebudowy zjazdów wraz z budową linii kablowej oświetlenia drogowego NN 0,4kV
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Unieważnienie Wita Stwosza II postepowanie.pdf"

19.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ul. Morcinka - etap I - II postępowanie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ul. Morcinka - etap I - II postępowanie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja po aukcji Przebudowa ul. Morcinka etap I- II postępowanie.doc"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ul. Morcinka etap I - II postępowanie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 180/2017 w sprawie: nabycia do zasobów Gminy Miejskiej Głogów nieruchomości będącej własnością Gminy Jerzmanowa
Treść zmiany:
dodano zarządzenie nr 180.2017
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 179/2017 w sprawie: ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Głogów
Treść zmiany:
dodano zarządzenie nr 179.2017
Dotyczy dokumentu:
Informacja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

18.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Gimnazjum nr 5
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Publiczne nr 10
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 131/2017 w sprawie: zmiany miesięcznego czynszu z tytułu dzierżawy gruntu gminnego pod pawilonem handlowym
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

16.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie poza konkursowym.
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na promocję projektu pn. „Termomodernizacja przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów”
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

15.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ul. Wita Stwosza i ul. Zielonej w zakresie budowy chodników i ścieżki rowerowej, budowy i przebudowy zjazdów wraz z budową linii kablowej oświetlenia drogowego NN 0,4kV
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE STAROSTY GŁOGOWSKIEGO
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki zapytania oferowego na dzialania promocyjne w ramach projektu "Termomodrnizacja przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zagospodarowanie terenu Bulwaru Nadodrzańskiego - etap I
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej południowo -wschodniej części miasta Głogów- Etap II
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie zadania pn.: Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe położonych pomiędzy ulicami Henryka Głogowskiego a Bolesława Śmiałego w Głogowie - etap 2A
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

14.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Remont ul. Niedziałkowskiego wrazz miejscami postojowymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Remont ul. Niedziałkowskiego wrazz miejscami postojowymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Remont ul. Niedziałkowskiego wrazz miejscami postojowymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek w obr. 9 Żarków
Treść zmiany:
dodano ogłoszenie o przetargu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 134/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 133/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna