Bożena Stanicka

Stanowisko
Inspektor
Miejsce pracy
Urząd Miejski w Głogowie, Wydział Komunalny, Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Telefon
768533816
E-mail:
b.stanicka@glogow.um.gov.pl