Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.09.2017 14:44 RZP.271.63.5.2017 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej południowo -wschodniej części miasta Głogów- Etap II
05.09.2017 11:03 RZP.271.60.11.2017 Wykonanie zadania pn.: Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe położonych pomiędzy ulicami Henryka Głogowskiego a Bolesława Śmiałego w Głogowie - etap 2A
01.09.2017 08:35 RZP.271.58.2017 Budowa drogi wewnętrznej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej - Remont drogi dojazdowej do garaży przy ul. 1 Maja od nr 4-20
28.08.2017 12:22 RZP 271.50.2017 Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku MORIUS
25.08.2017 11:58 RZP.271.53.2017 Budowa ul. Książąt Oleśnickich i ul. Książąt Żagańskich w ramach zadania pn. „Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi komunalnymi”
16.08.2017 14:48 RZP 271.64.2017 Przebudowa segmentu klas I-III SP 3
09.08.2017 14:47 RZP.271.59.3.2017 Docieplenie wraz z remontem i przebudową budynku przychodni lekarskiej w Głogowie przy ul. Sikorskiego 19 w ramach zadania pn. : „Termomodernizacja budynku przychodni przy ul. Sikorskiego 19 wraz z budową windy zewnętrznej oraz dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb osób niepełnosprawnych
09.08.2017 08:35 RZP.271.51.8.2017 Przebudowa ul. wita Stwosza i ul. Zielonej w zakresie budowy chodników i ścieżki rowerowej, budowy i przebudowy zjazdów wraz z budową linii kablowej oświetlenia drogowego NN 0,4 kV w ramach zadania pn." Przebudowa ul. Wita Stwosza"
09.08.2017 08:28 RZP.271.55.5.2017 Przebudowa ul. Morcinka - etap I
09.08.2017 08:19 RZP.271.54.7.2017 Wykonanie ścieżek w parku przy ul Rudnowskiej w ramach zadania "Park survivalowy"
28.07.2017 14:17 RZP 271.57.2.2017 Przebudowa segmentu klas I-III SP 3
18.07.2017 14:45 RZP 271.46.2017 Termomodernizacja przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów
18.07.2017 12:41 RZP.271.49.2.2017 Docieplenie wraz z remontem i przebudową budynku przychodni lekarskiej w Głogowie przy ul. Sikorskiego 19
14.07.2017 14:49 RZP 271.36.2017 Konkurs na opracowanie koncepcji plastyczno-architektonicznej witaczy
12.07.2017 13:50 RZP 271.38.2017 Odbudowa Teatru im Andreasa Gryphiusa
12.07.2017 13:25 RZP.271.47.3.2017 Przebudowa segmentu klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 3 na potrzeby oddziałów przedszkolnych
12.07.2017 11:25 RZP.271.42.10.2017 Wykonanie dostawy wraz z montażem sprzętu i wyposażenia stanowiącego ekspozycje i scenografie bloku koszarowego przy ul. Koszarowej 1 w Głogowie w ramach realizacji zadania pn.: „Ekspozycje, scenografie i inne prace w bloku koszarowym”
12.07.2017 08:30 RZP.271.44.3.2017 Wykonanie nw. zadań inwestycyjnych: 1/ „Remont drogi pieszo-jezdnej przy ul. Plac Mieszka 5-9 oraz remont chodnika przy ul. Plac Mieszka 1-3” 2/ „Remont u. Budziszyńskiej wraz z budową miejsc postojowych”
12.07.2017 08:13 RZP.271.43.2017 Przebudowa odcinka drogi – ul. Świętosławy w Głogowie wraz z rozbudową sieci oświetleniowej w ramach realizacji zadania pn.: „Przebudowa związana z wykonaniem miejsc parkingowych oraz zmiana nawierzchni ulicy Świętosławy od skrzyżowania z ulicą Nankera do skrzyżowania z ulicą Bolesława Śmiałego
28.06.2017 11:43 RZP.271.37.2017 Wykonanie ścieżek w parku przy ul. Rudnowskiej w ramach zadania "Park survivalowy"
20.06.2017 15:08 RZP 271.42.2017 Przebudowa segmentu klas I-III SP 3
16.06.2017 10:19 RZP 271.32.2017 Termomodernizacja przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów
14.06.2017 14:57 RZP 271.39.3.2017 Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku MORIUS
13.06.2017 11:33 RZP.271.35.10.2017 Dostawa automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED) wraz z przeszkoleniem mieszkańców Głogowa w zakresie użytkowania oraz defibrylatora transportowego z teletransmisją danych
02.06.2017 14:02 Termomodernizacja przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów
30.05.2017 14:51 RZP 271.33.2017 Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku MORIUS -część II
30.05.2017 10:45 RZP.271.24.2017 Dobudowa dźwigu dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum Nr 3 II postępowanie
24.05.2017 15:15 RZP 271.33.2017 Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku MORIUS - część I
24.05.2017 15:03 RZP.271.17.2017 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Głogów
24.05.2017 10:25 RZP.271.29.10.2017 Przebudowa budynku sali gimnastycznej z budową instalacji wentylacji mechanicznej Gimnazjum Nr 4 w Głogowie

1 2 3 4 5 6 następna