Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.10.2017 09:49 RZP 271.78.2017 Remonty cząstkowe dróg i chodników powiatowych i gminnych na terenie miasta Głogowa
27.10.2017 11:23 RZP.271.74.2017 Remont ul. Niedziałkowskiego wraz z miejscami postojowymi
24.10.2017 14:46 RZP 271.79.2017 Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe
12.10.2017 10:38 RZP.271.72.12.2017 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 ul. Kazimierza Wielkiego na odcinku od ul. Rudnowskiej do ul. Henryka Głogowskiego w m. Głogów”
27.09.2017 11:52 RZP 271.61.2017 Udzielenie kredytu długoterminowego
26.09.2017 14:36 RZP 271.65.2017 Termomodernizacja przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów
26.09.2017 13:36 RZP.271.68.2017 Wykonanie ścieżek w parku przy ul. Rudnowskiej w ramach zadania "Park survivalowy" III
26.09.2017 13:24 RZP.271.71.12.2017 „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 292 w zakresie budowy chodnika w m. Głogów przy ul. K. Wielkiego”
22.09.2017 08:11 RZP.271.67.4.2017 Przebudowa segmentu klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 3 na potrzeby oddziałów przedszkolnych -V
20.09.2017 14:20 RZP.271.65.3.2017 Termomodernizacje przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów obejmująca wykonanie termomodernizacji przedszkoli publicznych nr 17 i Nr 21- część I Termomodernizacja PP Nr 17
19.09.2017 10:43 RZP.271.69.2017 Przebudowa ul. Morcinka etap I - II postępowanie
15.09.2017 13:16 RZP.271.66.2017 Przebudowa ul. Wita Stwosza i ul. Zielonej w zakresie budowy chodników i ścieżki rowerowej, budowy i przebudowy zjazdów wraz z budową linii kablowej oświetlenia drogowego NN 0,4kV
15.09.2017 10:27 RZP.271.56.2017 Zagospodarowanie terenu Bulwaru Nadodrzańskiego - etap I
06.09.2017 14:44 RZP.271.63.5.2017 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej południowo -wschodniej części miasta Głogów- Etap II
05.09.2017 11:03 RZP.271.60.11.2017 Wykonanie zadania pn.: Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe położonych pomiędzy ulicami Henryka Głogowskiego a Bolesława Śmiałego w Głogowie - etap 2A
01.09.2017 08:35 RZP.271.58.2017 Budowa drogi wewnętrznej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej - Remont drogi dojazdowej do garaży przy ul. 1 Maja od nr 4-20
31.08.2017 10:01 RZP.271.62.2017 Wykonanie remontu i zabezpieczeń Pomnika - Biblioteka Świętego Pielgrzyma, Brama Brzostowska w Głogowie
28.08.2017 12:22 RZP 271.50.2017 Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku MORIUS
25.08.2017 11:58 RZP.271.53.2017 Budowa ul. Książąt Oleśnickich i ul. Książąt Żagańskich w ramach zadania pn. „Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi komunalnymi”
16.08.2017 14:48 RZP 271.64.2017 Przebudowa segmentu klas I-III SP 3
09.08.2017 14:47 RZP.271.59.3.2017 Docieplenie wraz z remontem i przebudową budynku przychodni lekarskiej w Głogowie przy ul. Sikorskiego 19 w ramach zadania pn. : „Termomodernizacja budynku przychodni przy ul. Sikorskiego 19 wraz z budową windy zewnętrznej oraz dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb osób niepełnosprawnych
09.08.2017 08:35 RZP.271.51.8.2017 Przebudowa ul. wita Stwosza i ul. Zielonej w zakresie budowy chodników i ścieżki rowerowej, budowy i przebudowy zjazdów wraz z budową linii kablowej oświetlenia drogowego NN 0,4 kV w ramach zadania pn." Przebudowa ul. Wita Stwosza"
09.08.2017 08:28 RZP.271.55.5.2017 Przebudowa ul. Morcinka - etap I
09.08.2017 08:19 RZP.271.54.7.2017 Wykonanie ścieżek w parku przy ul Rudnowskiej w ramach zadania "Park survivalowy"
28.07.2017 14:17 RZP 271.57.2.2017 Przebudowa segmentu klas I-III SP 3
18.07.2017 14:45 RZP 271.46.2017 Termomodernizacja przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów
18.07.2017 12:41 RZP.271.49.2.2017 Docieplenie wraz z remontem i przebudową budynku przychodni lekarskiej w Głogowie przy ul. Sikorskiego 19
14.07.2017 14:49 RZP 271.36.2017 Konkurs na opracowanie koncepcji plastyczno-architektonicznej witaczy
12.07.2017 13:50 RZP 271.38.2017 Odbudowa Teatru im Andreasa Gryphiusa
12.07.2017 13:25 RZP.271.47.3.2017 Przebudowa segmentu klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 3 na potrzeby oddziałów przedszkolnych

1 2 3 4 5 6 następna