Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.07.2018 13:13 RZP.271.29.3.2018 Wymiana istniejącego systemu sygnalizacji alarmu pożaru budynku Ratusza - I etap
20.07.2018 12:07 RZP.271.28.4.2018 Wykonanie zadania pn. Przebudowa ul. Morcinka I i II etap
13.07.2018 13:42 RZP 271.27.2018 Dostawa i montaz wyposażenia w ramach projektu Pracownie przyrodnicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów
25.06.2018 14:47 RZP.271.25.6.2018 Przystosowanie PP Nr 20 do przepisów ppoż - etap II
22.06.2018 14:59 RZP 271.26.2018 Budowa przestrzeni miejskich - Bulwar Nadodrzański w Głogowie.
19.06.2018 12:09 RZP.271.23.13.2018 Prace porządkowe wynajętym transportem na terenie miasta Głogowa
19.06.2018 09:53 RZP.271.21.2018 Budowa ścieżek i alejek na cmentarzu przy ul. Świerkowej w Głogowie
12.06.2018 13:56 RZP 271.14.2018 Dostawa i montaz wyposażenia w ramach projektu Pracownie przyrodnicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów
23.05.2018 09:42 RZP.271.24.12.2018 Budowa przestrzeni miejskich - Bulwar nadodrzański
17.05.2018 12:05 RZP.271.23.3.2018 Prace porządkowe wynajętym transportem na terenie miasta Głogowa - część I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII
25.04.2018 11:56 RZP 271.12.2018 Przebudowa ul.Bolesława Śmiałego w Głogowie - II etap
25.04.2018 08:39 RZP.271.17.6.2018 Budowa drogi wraz z budową odwodnienia i oświetlenia oraz budową sieci kanalizacji ogólnospławnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Wojska Polskiego w Głogowie w ramach realizacji zadania pn. ”Droga dla skomunikowania budynku koszarowego adaptowanego na budynek mieszkalny z budynkiem TBS Nr 15
23.04.2018 14:21 RZP 271.16.2018 Opracowanie dokumentacji technicznej na budynek Hospicjum
18.04.2018 08:13 RZP.271.18.3.2018 Przystosowanie PP nr 20 do przepisów ochrony ppoż
09.04.2018 14:24 RZP.271.19.4.2018 Dostawa komputerów
06.04.2018 15:02 RZP 271.11.2018 Wykonanie prac remontowych w ramach projektu „Pracownie przyrodnicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów”
30.03.2018 10:43 RZP.271.10.10.2018 Remont jezdni, chodnika oraz ciągów pieszo-jezdnych przy ul. Neptuna w ramach zadania pn.: „Ul. Neptuna II etap i III etap
30.03.2018 10:13 RZP.271.15.5.2018 Dostawa sprzętu i oprogramowania do Urzędu Miejskiego w Głogowie
19.03.2018 13:41 RZP.271.1.10.2018 Bieżące utrzymanie zieleni
16.03.2018 08:27 RZP.271.8.5.2018 Budowa odcinka drogi gminnej na dz. Nr 354 obręb XII Brzostów w Głogowie
15.03.2018 12:59 RZP.271.7.13.2018 Budowa drogi dojazdowej, chodnika i miejsc postojowych wraz z budową odwodnienia i oświetlenia w ramach realizacji zadania pn.: „Budowa drogi wewnętrznej ul. Brzeska – I etap
12.03.2018 11:08 RZP.271.6.3.2018 Przebudowa drogi łączącej ul. Budowlanych z H. Sienkiewicza w zakresie wymiany nawierzchni jezdni , skrzyżowań, miejsc postojowych, chodników, zjazdów, budowy nowych odcinków chodników i zjazdów wraz z remontem istniejącego placu przed garażami w ramach zadania pn.: „Łącznik ul. Budowlanych – ul. Sienkiewicza”
01.03.2018 09:17 RZP.271.9.2.2018 Wykonanie zadania pn. "Przebudowa ul. Morcinka etap I i II"
21.02.2018 15:02 Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe
21.02.2018 15:01 RZP 271.97.2017 Termomodernizcja PP17
21.02.2018 13:33 RZP.271.4.9.2018 Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, tablic z nazwami ulic oraz wykonanie aktywnych przejść dla pieszych na drogach gminnych i powiatowych w granicach administracyjnych miasta Głogowa
01.02.2018 12:16 RZP 271.97.2017 Wykonanie termomodernizacji PP17
04.01.2018 12:01 RZP.271.98.2017 „Letnie utrzymanie jezdni i chodników powiatowych i gminnych położonych w granicach administracyjnych miasta Głogowa w latach 2018 – 2020”
20.12.2017 14:04 RZP.271.95.2017 Świadczenie usługi całodobowej obsługi monitoringu wizyjnego miasta Głogowa w roku 2018
14.12.2017 12:14 RZP 271.96.2017 Letnie utrzymanie jezdni i chodników

1 2 3 4 5 6 następna