Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.02.2018 08:28 WO.DOK.0050.32.2018 Zarządzenie Nr 032/2-018 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym
22.02.2018 11:02 WO.DOK.0050.29.2018 Zarządzenie nr 29 /2018 w sprawie ustalenia stawek czynszowych dla lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Głogów
20.02.2018 12:13 WO.DOK.0050.28.2018 Zarządzenie nr 28/2018 w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów lokalu mieszkalnego oraz socjalnego.
15.02.2018 08:35 WO.DOK.0050.27.2018 Zarządzenie Nr 027/2018 w sprawie: rozłożenia na raty należności pieniężnej z tytułu zwrotu bonifikaty
09.02.2018 12:42 WO.DOK.0050.24.2018 Zarządzenie Nr 024/2018 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej w III przetargu ustnym nieograniczonym
07.02.2018 09:01 WO.DOK.0050.20.2018 Zarządzenie Nr 20/2018 w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów lokalu mieszkalnego.
02.02.2018 09:22 WO.DOK.120.4.2018 ZPM Nr 4/2018 z dn. 24.01.2018r. w/s nadania Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Głogowie oraz na stanowiska kierowników gminnych jednostek i zakładów budżetowych
01.02.2018 12:14 WO.DOK.120.2.2018 ZPM Nr 2/2018 z dn. 5.01.2018r. w/s zmiany Regulaminu Wynagradzania Urzędu Miejskiego
31.01.2018 13:21 WO.DOK.0050.22.2018 Zarządzenie Nr 022/2018 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
31.01.2018 07:56 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, postępowaniu uzupełniającym, kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w roku szkolnym 2018/2019 do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miejska Głogów jest organem prowadzącym.
31.01.2018 07:45 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, postępowaniu uzupełniającym, kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w roku szkolnym 2018/2019 do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Miejska Głogów jest organem prowadzącym.
30.01.2018 11:48 WO.DOK.0050.18.2018 Zarządzenie Nr 018/2018 w sprawie: rozłożenia na raty zaległości z tytułu zobowiązań za dzierżawę gruntu
30.01.2018 11:41 WO.DOK.0050.17.2018 Zarządzenie Nr 017/2018 w sprawie: rozłożenia na raty zaległości z tytułu zobowiązań za dzierżawę gruntu
30.01.2018 11:36 WO.DOK.0050.16.2018 Zarządzenie Nr 16/2018 w sprawie: rozłożenia na raty zaległości z tytułu zobowiazań za dzierżawę gruntu
30.01.2018 11:30 WO.DOK.0050.15.2018 Zarządzenie Nr 015/2018 w sprawie: rozłożenia na raty zaległości z tytułu zobowiązań za dzierżawę gruntu
18.01.2018 10:59 WO.DOK.0050.10.2018 Zarządzenie Nr 010/2018 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej w III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej
18.01.2018 10:55 WO.DOK.0050.9.2018 Zarządzenie Nr 009/2018 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej w III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej
18.01.2018 10:47 WO.DOK.0050.8.2018 Zarządzenie Nr 008/2018 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej w III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
15.01.2018 11:14 WO.DOK.0050.249.2017 Zarządzenie nr 249/2017 w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów lokalu mieszkalnego.
12.01.2018 08:46 Zarządzenie PM nr 4/2018 z dn. 9.01.2018r. w sprawie powołania Komisji Konkursowych do zaopiniowania ofert w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 oraz ustalenia treści regulaminu postępowania Komisji Konkursowej
08.01.2018 12:26 WO.DOK.0050.1.2018 Zasrządzenie Nr 1/2018 w sprawie: przekazania do ZGM w zarzązanie i administrowanie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Paulinów 3
04.01.2018 12:27 WO.DOK.0050.254.2017 Zarządzenie Nr 254/2017 w sprawie: zmiany miesięcznego czynszu z tytułu dzierżawy gruntu gminnego
04.01.2018 12:21 WO.DOK.0050.252.2017 Zarządzenie Nr 252/2017 w sprawie: zmiany miesięcznego czynszu z tytułu dzierżawy gruntu gminnego
04.01.2018 12:16 WO.DOK.0050.251.2017 Zarządzenie Nr 251/2017 w sprawie: zmiany miesięcznego czynszu z tytułu dzierżawy gruntu gminnego
21.12.2017 08:21 Informacje z przebiegu konsultacji uwag i propozycji zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 oraz Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020
04.12.2017 12:25 WO.DOK.0050.233.2017 Zarządzenie Nr 233/2017 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 29 listopada 2017 roku zmieniajace Zarządzenie Nr 219/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie wprowadzenia do budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2018 rok projektów wybranych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Głogowa na 2018 rok
21.11.2017 09:07 WO.DOK.0050.223.2017 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018-2020”
21.11.2017 09:00 WO.DOK.0050.222.2017 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018”
21.11.2017 08:46 Zarządzenie PM nr 221/2017 z dn.15 listopada 2017 roku w sprawie powołania składu osobowego Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Głogowie
20.11.2017 12:15 WO.DOK.0050.219.2017 Zarządzenie Nr 219/2017 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie wprowadzenia do budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2018 rok projektów wybranych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Głogowa na 2018 rok

1 2 3 4 5 6 następna