Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.06.2018 10:15 WO.DOK.0050.125.2018 Zarządzenie Nr 125/2018 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego
18.06.2018 08:39 WO.DOK.0050.123.2018 Zarządzenie Nr 123/2018 w sprawie: zmiany miesięcznego czynszu z tytułu dzierżawy gruntu gminnego pod pawilonem handlowym
15.06.2018 09:26 WO.DOK.0050.121.2018 Zarządzenie Nr 121/2018 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
15.06.2018 09:21 WO.DOK.0050.120.2018 Zarządzenie Nr 120/2018 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
07.06.2018 09:12 WO.DOK.0050.114.2018 Zarządzenie Nr 114/2018 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej wraz ze sprzedażą lokalu użytkowego
04.06.2018 14:52 WO.DOK.0050.108.2018 Zarządzenie Nr 108/2018 w sprawie: ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach gruntowych będących w zasobie Gminy Miejskiej Głogów
01.06.2018 08:29 WO.DOK.0050.113.2018 Zarządzenie Nr 113/2018 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
30.05.2018 08:57 WO.DOK.0050.110.2018 Zarządzenie Nr 110/2018 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej w IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej
30.05.2018 08:52 WO.DOK.0050.109.2018 Zarządzenie Nr 109/2018 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej w IV przetargu ustnym niegraniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej
29.05.2018 08:34 WO.DOK.0050.95.2018 Zarządzenie nr 95/2018 w sprawie zmiany sposobu użytkowania lokalu socjalnego z zasobu mieszkaniowego Gminy
29.05.2018 08:32 WO.DOK.0050.98.2018 Zarządzenie nr 98/2018 w sprawie zmiany sposobu użytkowania lokalu socjalnego z zasobu mieszkaniowego Gminy
29.05.2018 08:29 WO.DOK.0050.105.2018 Zarządzenie nr 105/2018 w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów
28.05.2018 14:25 WO.DOK.0050.106.2018 Zarządzenie nr 106/2018 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 83/2018 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie wydawania i sprzedaży materiałów promocyjnych.
18.05.2018 12:29 WO.DOK.0050.96.2018 Zarządzenie Nr 096/2018 w sprawie: odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty
17.05.2018 12:21 WO.DOK.0050.93.2018 Zarządzenie nr 93/2018 w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów lokalu socjalnego.
17.05.2018 09:11 WO.DOK.0050.92.2018 Zarządzenie Nr 092/2018 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
16.05.2018 15:34 WO.DOK.0050.83.2018 Zarządzenie nr 83 /2018 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie wydawania i sprzedaży materiałów promocyjnych.
15.05.2018 08:05 WO.DOK.0050.90.2018 Zarządzenie Nr 90/2018 w sprawie: ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Głogów
14.05.2018 13:55 WO.DOK.0050.81.2018 Zarządzenie Nr 812018 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 18 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek czynszowych przyjmowanych dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego dla lokali niewchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów
14.05.2018 13:03 WO.DOK.0050.80.2018 Zarządzenie Nr 80/2018 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 17 kwietnia 2018r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 254/2015 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Budżetowego "Głogowskie Obiekty Usługowe" w Głogowie.
14.05.2018 09:11 WO.DOK.0050.94.2018 Zarządzenie Nr 094/2018 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
11.05.2018 13:08 WO.DOK.0050.86.2018 Zarządzenie nr 86/2018 w sprawie zmiany sposobu użytkowania lokalu socjalnego z zasobu mieszkaniowego Gminy
26.04.2018 11:34 WO.DOK.0050.82.2018 Zarządzenie nr 82/2018 w sprawie Zatwierdzenia Regulaminu dokonywania zamian lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Głogów pomiędzy Gminą Miejską Głogów
26.04.2018 11:31 WO.DOK.0050.78.2018 Zarządzenie nr 78/2018 w sprawie powołania składu Komisji oceniającej wnioski o zamianę lokali wchodzących
24.04.2018 10:47 WO.DOK.0050.75.2018 Zarządzenie nr 75/2018 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 101/2016 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia
24.04.2018 10:45 WO.DOK.0050.65.2018 Zarządzenie nr 65/2018 w sprawie zmiany sposobu użytkowania lokalu socjalnego z zasobu mieszkaniowego Gminy
20.04.2018 11:22 WO.DOK.0050.79.2018 Zarządzenie Nr 79/2018 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Budżetu Obywatelskiego Miasta Głogowa na 2019 rok
20.04.2018 08:21 WO.DOK.0050.74.2018 Zarządzenie PM nr 74/2018 z dn. 13.04.2018 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Głogowie
18.04.2018 08:30 WO.DOK.0050.66.2018 Zarządzenie Nr 66/2018 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia Regulaminu konsultacji społecznych projektu Budżetu Obywatelskiego Miasta Głogowa na 2019 rok
10.04.2018 08:34 WO.DOK.0050.69.2018 Zarządzenie nr 69/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie na wybór wspólnika i inwestora finansowego do spółki celowej w celu realizacji Rządowego Programu Mieszkanie plus.

1 2 3 4 5 6 następna