Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.11.2017 09:07 WO.DOK.0050.223.2017 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018-2020”
21.11.2017 09:00 WO.DOK.0050.222.2017 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018”
21.11.2017 08:46 Zarządzenie PM nr 221/2017 z dn.15 listopada 2017 roku w sprawie powołania składu osobowego Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Głogowie
20.11.2017 12:15 WO.DOK.0050.219.2017 Zarządzenie Nr 219/2017 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie wprowadzenia do budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2018 rok projektów wybranych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Głogowa na 2018 rok
20.11.2017 12:04 WO.DOK.0050.224.2017 Zarządzenie Nr 224/2017 w sprawie: oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej
20.11.2017 11:24 WO.DOK.120.40.2017 Z A R Z Ą D Z E N I E nr 40/2017 PREZYDENTA MIASTA GŁOGOWA z dnia 8 listopada 2017 r.
17.11.2017 15:02 WO.DOK.0050.216.2017 ZPM Nr 216/2017 z dn. 09.11.17r. w spr. zmian budżetu GMG w 2017 r.
17.11.2017 14:59 WO.DOK.0050.213.2017 ZPM Nr 213/2017 z dn. 31.10.17r. w spr. zmian budżetu GMG w 2017r.
13.11.2017 13:37 WO.DOK.0050.212.2017 Zarządzenie nr 212/2017 w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów
13.11.2017 13:33 WO.DOK.0050.205.2017 Zarządzenie nr 205/2017 w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów pomieszczenia tymczasowego
09.11.2017 10:18 WO.DOK.0050.215.2017 Zarządzenie Nr 215/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
09.11.2017 09:59 WO.DOK.0050.214.2017 Zarządzenie Nr 214/2017 w sprawie: umorzenia zadłużenia z tytułu użytkowania wieczystego
07.11.2017 11:43 WO.DOK.0050.207.2017 ZPM Nr 207/2017 z dn. 25.10.2017r. w spr. zmian budżetu GMG w 2017 r.
03.11.2017 10:41 WO.DOK.0050.211.2017 Zarządzenie Nr 211/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
02.11.2017 12:41 WO.DOK.0050.210.2017 Zarządzenie Nr 210/2017 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
02.11.2017 12:36 WO.DOK.0050.209.2017 Zarządzenie Nr 209/2017 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej
02.11.2017 12:31 WO.DOK.0050.208.2017 Zarządzenie Nr 208/2017 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej
25.10.2017 11:20 WO.DOK.0050.204.2017 Zarydyenie Nr 204-2017 w sprawie: nabycia do zasobów Gminy Miejskiej Głogów nieruchomości gruntowej
25.10.2017 09:59 WO.DOK.0050.197.2017 Zarządzenie nr 197/2017 w sprawie: wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów lokalu mieszkalnego, socjalnego oraz pomieszczenia tymczasowego
25.10.2017 09:54 WO.DOK.0050.184.2017 Zarządzenie nr 184 /2017 w sprawie: wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów
24.10.2017 14:35 WO.DOK.0050.200.2017 ZPM Nr 200/2017 z dn. 12.10.17r. w sprawie zmian w budżecie GMG w 2017 r.
19.10.2017 10:57 WO.DOK.0050.2017 Zarządzenie Nr 203/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
12.10.2017 09:47 WO.DOK.0050.193.2017 ZPM Nr 193/2017 z dn. 27.09.17r. w spr. zmian budżetu GMG w 2017 r.
12.10.2017 09:44 WO.DOK.0050.181.2017 ZPM Nr 181/2017 z dn. 15.09.17r. w spr. zmian w budżecie GMG w 2017r.
11.10.2017 10:28 WO.DOK.0050.196.2017 Zarządzenie Nr 196/2017 w sprawie: przekazania ZGM w zarzązanie i administrowanie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Wojska Polskiego 38
09.10.2017 13:37 WO.DOK.0050.195.2017 Zarządzenie Nr 195/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej
04.10.2017 10:07 WO.DOK.0050.194.2017 Zarządzenie Nr 194/2017 w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego części nieruchomości gruntowej
03.10.2017 14:11 WO.DOK.0050.191.2017 Zarządzenie Nr 191/2017 w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej do zasobów Gminy Miejskiej Głogów
27.09.2017 12:13 WO.DOK.0050.93.2017 Zarządzenie Nr 93/2017 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Budżetu Obywatelskiego Miasta Głogowa na 2018 rok
08.09.2017 09:51 WO.DOK.0050.170.2017 ZPM Nr 170/2017 z dn. 31.08.17 r. w spr. zmian budżetu GMG w 2017 r.

1 2 3 4 5 6 następna