Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.09.2017 09:25 WO.DOK.0050.180.2017 Zarządzenie Nr 180/2017 w sprawie: nabycia do zasobów Gminy Miejskiej Głogów nieruchomości będącej własnością Gminy Jerzmanowa
19.09.2017 09:21 WO.DOK.0050.179.2017 Zarządzenie Nr 179/2017 w sprawie: ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Głogów
13.09.2017 14:39 WO.DOK.0050.172.2017 Zarządzenie Nr 172/2017 w sprawie: ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Głogów
13.09.2017 12:59 WO.DOK.0050.178.2017 Zarządzenie Nr 178/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej oraz ustalenia stawki czynszu
13.09.2017 12:18 WO.DOK.0050.177.2017 Zarządzneie Nr 177/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych przeznaczonych do oddania w użyczenie w drodze bezprzetargowej
12.09.2017 09:34 WO.DOK.0050.176.2017 Zarządzenie Nr 176/2017 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
12.09.2017 09:31 WO.DOK.0050.175.2017 Zarządzenie Nr 175/2017 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej w III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego
12.09.2017 09:26 WO.DOK.0050.173.2017 Zarządzenie Nr 173/2017 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej w III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
08.09.2017 14:20 WO.DOK.0050.173.2017 Zarządzenie Nr 173/2017 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej w III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
08.09.2017 09:51 WO.DOK.0050.170.2017 ZPM Nr 170/2017 z dn. 31.08.17 r. w spr. zmian budżetu GMG w 2017 r.
08.09.2017 09:43 WO.DOK.0050.163.2017 ZPM Nr 163/2017 z dn. 24.08.17r. w spr. zmian budżetu GMG w 2017 r.
06.09.2017 08:38 WO.DOK.0050.171.2017 Zarządzenie Nr 171/2017 w sprawie: zmiany miesięcznego czynszu z tytułu dzierżawy gruntu gminnego pod pawilonami handlowymi
05.09.2017 08:33 WO.DOK.0050.165.2017 Zarządzenie nr 165/2017 w sprawie zmiany sposobu użytkowania lokali socjalnych z zasobu mieszkaniowego Gminy
05.09.2017 08:21 WO.DOK.0050.137.2017 Zarządze nr 137/2017 w sprawie zmiany sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów.
31.08.2017 13:25 WO.DOK.0050.166.2017 Zarządzenie Nr 166/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
31.08.2017 12:55 WO.DOK.0050.162.2017 Zarządzenie Nr 162/2017 w sprawie: rozłożenia na raty zaległości z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej
22.08.2017 10:28 WO.DOK.0050.157.2017 ZPM Nr 157/2017 z dn. 14.08.2017r. w spr. zmian w budżecie GMG w 2017 r.
22.08.2017 08:42 WO.DOK.0050.144.2017 Zarządze nr 144/2017 w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów lokalu socjalnego oraz pomieszczenia tymczasowego.
22.08.2017 08:00 Zarządzenie PM nr 161 z dn. 17.08.2017r. w sprawie publicznych konsultacji do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Głogowie w sprawie Programu Współpracy Gminy Miejskiej Głogów z organizacjami pozarządowymi (...) na rok 2018
17.08.2017 11:05 WO.DOK.0050.160.2017 Zarządzenie Nr 160/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
17.08.2017 10:58 WO.DOK.0050.159.2017 Zarządzenie Nr 159/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
17.08.2017 10:49 WO.DOK.0050158.2017 Zarządzenie Nr 158/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
11.08.2017 10:32 WO.DOK.0050.137.2014 Zarządzenie nr 137 /2017 w sprawie zmiany sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego Gminy
08.08.2017 12:24 WO.DOK.0050.141.2017 ZPM Nr 141/2017 z dn. 26.07.1r. w spr. zmian budżetu GMG w 2017 r.
26.07.2017 09:19 Zarządzenie Nr 138/2017 Prezydenta Miasta Głogowa Z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie przekazania i wprowadzenia procedury przekazania składników majątkowych, dokumentacji finansowo-księgowej, dokumentacji kadrowej oraz dokumentacji dotyczącej organizacji pracy jednostki dla gimnazjów włączonych i przekształconych z dniem 01 września 2017 r.
20.07.2017 09:03 WO.DOK.0050.132.2017 ZPM Nr 132/2017 z dn. 12.07.17r. w spr. zmian budżetu GMG w 2017 r.
20.07.2017 09:00 WO.DOK.0050.128.2017 ZPM Nr 128/217 z dn. 30.06.17r. w spr. zmian budżetu GMG w 2017 r.
20.07.2017 08:55 WO.DOK.0050.120.2017 ZPM Nr 120/2017 z dn. 14.06.17r. w spr. zmian w budżecie GMG w 2017 r.
20.07.2017 08:52 WO.DOK.0050.136.2017 ZPM Nr 136/2017 z dn. 13.07.17r. w sprawie zaciągnięcia kredytu
14.07.2017 12:52 WO.DOK.0050.135.2017 Zarządzenie Nr 135/2017 w sprawie: wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów lokali socjalnych

1 2 3 4 5 6 następna