Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.04.2018 11:22 WO.DOK.0050.79.2018 Zarządzenie Nr 79/2018 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Budżetu Obywatelskiego Miasta Głogowa na 2019 rok
20.04.2018 08:21 WO.DOK.0050.74.2018 Zarządzenie PM nr 74/2018 z dn. 13.04.2018 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Głogowie
18.04.2018 08:30 WO.DOK.0050.66.2018 Zarządzenie Nr 66/2018 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia Regulaminu konsultacji społecznych projektu Budżetu Obywatelskiego Miasta Głogowa na 2019 rok
17.04.2018 10:58 WO.DOK.0050.76.2018 Zarządzenie Nr 076/2018 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
16.04.2018 14:05 WO.DOK.0050.72.2018 Zarządzenie nr 072/2018 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
16.04.2018 12:41 WO.DOK.0050.73.2018 Zarządzenie Nr 073/2018 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
10.04.2018 08:34 WO.DOK.0050.69.2018 Zarządzenie nr 69/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie na wybór wspólnika i inwestora finansowego do spółki celowej w celu realizacji Rządowego Programu Mieszkanie plus.
09.04.2018 08:40 WO.DOK.0050.64.2018 Powołanie Komisji Konkursowej na wkłady własne dla organizacji w roku 2018
09.04.2018 08:29 WO.DOK.0050.68.208 Zarządzenie Nr 068/2018 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
05.04.2018 09:50 WO.DOK.67.2018 Zarządzenie Nr 067/2018 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
05.04.2018 07:46 Zarządzenie Nr 56/2018 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie pobierania opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych na cele nie związane z budową, przebudową, utrzymaniem i ochroną dróg oraz na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami, potrzebami ruchu drogowego oraz potrzebami obsługi uczestników ruchu
29.03.2018 08:44 Z A R Z Ą D Z E N I E nr 19/2018 PREZYDENTA MIASTA GŁOGOWA z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 10/2017 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 28 marca 2017 r., w sprawie zasad wykonywania ustawy Prawo zamówień publicznych.
28.03.2018 13:24 WO.DOK.0050.60.2018 Zarządzenie Nr 060/2018 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
27.03.2018 10:44 WO.DOK.0050.49.2018 Zarządzenie nr 49/2018 w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów lokali socjalnych.
27.03.2018 10:35 WO.DOK.0050.38.2018 Zarządzenie nr 38/2018 w sprawie: zmieniające zarządzenie nr 29/2018 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 15 lutego 2018r. w sprawie: ustalenia stawek czynszowych dla lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Głogów.
27.03.2018 09:42 WO.DOK.0050.58.2018 Zarządzenie Nr 058/2018 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
22.03.2018 12:04 WO.DOK.0050.53.2018 ZPM Nr 53/2018 z 16.03.18r. w spr. zmian budżetu GMG w 2018 r.
22.03.2018 11:57 WO.DOK.0050.39.2018 ZPM Nr 39/2018 z 28.02.18r. w spr. zmian budżetu GMG w 2018 r.
22.03.2018 11:54 WO.DOK.0050.25.2018 ZPM Nr 25/2018 z 07.02.18r. w spr. zmian budżetu GMG w 2018 r.
22.03.2018 11:49 WO.DOK.0050.21.2018 ZPM Nr 21/2018 z 29.01.18r. w spr. zmian budżetu GMG w 2018 r.
21.03.2018 08:23 WO.DOK.0050.54.2018 Zarządzenie Nr 054/2018 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych pawilonami handlowymi, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
20.03.2018 09:38 WO.DOK.0050.52.2018 Zarządzenie Nr 052/2018 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany
14.03.2018 13:57 WO.DOK.0050.51.2018 Zarządzenie Nr 051/2018 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
14.03.2018 13:52 WO.DOK.0050.50.2018 Zarządzenie Nr 050/2018 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
13.03.2018 13:49 WO.DOK.0050.46.2018 Zarządzenie nr 46/2018 wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów lokali socjalnych.
12.03.2018 09:05 WO.DOK.0050.48.2018 Zarządzenie Nr 048/2018 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego ograniczonego
09.03.2018 10:08 WO.DOK.0050.47.2018 Zarządzenie Nr 047/2018 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
07.03.2018 10:46 WO.DOK.0050.45.2018 Zarządzenie Nr 045/2018 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
06.03.2018 12:25 WO.DOK.0050.44.2018 Zarządzenie Nr 044/2018 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej w szóstym przetargu ustnym nieograniczonym
06.03.2018 12:22 WO.DOK.0050.43.2018 Zarxządzenie Nr 043/2018 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej w piątym przetargu ustnym nieograniczonym

1 2 3 4 5 6 następna