Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.07.2017 13:10 WO.DOK.0050.131.2017 Zarządzenie Nr 131/2017 w sprawie: zmiany miesięcznego czynszu z tytułu dzierżawy gruntu gminnego pod pawilonem handlowym
13.07.2017 09:02 WO.DOK.0050.134.2017 Zarządzenie Nr 134/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
13.07.2017 08:57 WO.DOK.0050.133.2017 Zarządzenie Nr 133/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
23.06.2017 09:54 WO.DOK.0050.122.2017 Zarządzenie Nr 122/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
20.06.2017 12:36 WO.DOK.0050.121.2017 Zarządzenie Nr 121/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania we współużytkowanie wieczyste w drodze przetargu ustnego nieograniczonego z równoczesną sprzedażą położonej na nieruchomości budowli
12.06.2017 10:35 WO.DOK.0050.116.2017 Zarządzenie Nr 116/2017 w sprawie: oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres do 3 miesięcy części nieruchomości gruntowej niezabudowanej
09.06.2017 12:15 WO.DOK.0050.115.2017 Zarządzenie Nr 115/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
05.06.2017 15:13 WO.DOK.0050.107.2017 Zarządzenie Nr 107/2017 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego
30.05.2017 10:58 WO.DOK.0050.103.2017 Zarządzenie Nr 103/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
30.05.2017 10:54 WO.DOK.0050.101.2017 Zarządzenie Nr 101/2017 w sprawie: ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Głogów
24.05.2017 08:40 WO.DOK.0050.100.2017 Zarządzenie Nr 100/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
24.05.2017 08:36 WO.DOK.0050.99.2017 Zarządzenie Nr 099/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
23.05.2017 12:44 WO.DOK.0050.97.2017 Zarządzenie Nr 097/2017 w sprawie: przekazania Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w zarządzanie i administrowanie nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Głogowie przy ul. Mickiewicza 67
19.05.2017 10:04 WO.DOK.0050.96.2017 Zarządzenie Nr 096/2017 sprawie: nabycia do zasobu Gminy Miejskiej Głogów nieruchomości gruntowej
16.05.2017 12:52 WO.DOK.0050.91.2017 Zarządzenie Nr 091/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, przezaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkowanika wieczystego
08.05.2017 12:32 WO.DOK.0050.87.2017 Zarządzenie Nr 087/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
27.04.2017 12:00 WO.DOK.0050.81.2017 Zarządzenie Nr 081/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
27.04.2017 11:49 WO.DOK.0050.80.2017 Zarządzenie Nr 080/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
25.04.2017 13:38 WO.DOK.0050.76.2017 Zarządzenie Nr 76/2017 w sprawie: zasad i wysokości opłat za zajęcie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Głogów
25.04.2017 13:34 WO.DOK.0050.73.2017 Zarządzenie Nr 73/2017 w sprawie: ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Głogów
25.04.2017 08:18 WO.DOK.0050.77.2017 Zarządzenie Nr 077/2017 w sprawie: rozłożenia na raty zaległości z tytułu zobowiązań za dzierżawę gruntu pod pawilonem handlowym
19.04.2017 13:07 WO.DOK.0050.70.2017 Zarządzenie Nr 070/2017 w sprawie: umorzenia zaległości z tytułu opłaty rocznej za wspólużytkowanie wieczyste gruntu
12.04.2017 14:46 WO.DOK.0050.69.2017 Zarządzenie Nr 069/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
10.04.2017 11:19 WO.DOK.0050.68.2017 Zarządzenie Nr 068/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
10.04.2017 11:13 WO.DOK.0050.61.2017 Zarządzenie Nr 061/2017 w sprawie: ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Głogów
03.04.2017 09:39 WO.DOK.0050.64.2017 Zarządzenie Nr 064/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do oddania we wspólużytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej
30.03.2017 14:39 WO.DOK.0050.60.2017 Zarządzenie Nr 060/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego
30.03.2017 09:41 WO.DOK.0050.59.2017 Zarządzenie Nr 059/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
22.03.2017 14:06 WO.DOK.0050.55.2017 Zarządzenie Nr 055/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
17.03.2017 09:04 WO.DOK.0050.54.2017 Zarządzenie Nr 054/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

1 2 następna