Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.04.2018 08:48 WK.DOŚ.6220.55.2017.11 Obwieszczenie o wydanej decyzji
19.04.2018 08:45 WK.DOŚ.6220.55.2017.10 Obwieszczenie
18.04.2018 13:48 WRM.DPiA.6733.3.2.2018.DC Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Przebudowa odcinka linii napowietrznej średniego napięcia SN 20kV nr L-812 wraz z wymianą słupa ŻN linii napowietrznej SN 20kV na słup strunobetonowy wirowany" dz. o nr geod. 211 obr. I Nadodrze
11.04.2018 10:56 WRM.DPiA.6730.2.7.2016.GZ Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla rozbudowy i przebudowy istniejącej stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z zewnętrzną infrastrukturą techniczną – dz. 22/15 i 22/17, obr.1 „Nadodrze”
29.03.2018 15:02 Ogłoszenie w sprawie podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów na terenie miasta Głogowa.
01.02.2018 10:54 WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW, UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW W 2018 ROKU
31.01.2018 07:32 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów na terenie miasta Głogowa.
19.01.2018 13:50 WRM.DPiA.6733.1.2.2018.DC Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Budowa gazociągu niskiego ciśnienia PE DE 160 w Głogowie w pasie drogowym ulicy Wojska Polskiego w Głogowie - dz. o nr geod. 357 - obręb 13 "Brzostów" w Głogowie
18.12.2017 12:06 WK.DOŚ.6220.55.2017.2 Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
30.10.2017 15:46 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów na terenie miasta Głogowa.
02.10.2017 07:35 WK.DOŚ.6220.29.2017 Obwieszczenie o wydanej decyzji
03.08.2017 13:29 OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Hutnik I” – „Hutnik II” – „Słoneczne” – „Sportowe” w Głogowie
03.08.2017 13:27 OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla „Chrobry – T. Kościuszki” w Głogowie
28.07.2017 00:00 1322/07/2017 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp osiedli „Hutnik I”- „Hutnik II” - „Słoneczne” - „Sportowe” w Głogowie – część I, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
21.07.2017 08:10 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Piastów Śląskich -jednostki C1, C2, E1, E2 w Głogowie
17.07.2017 13:24 AB.6740.802.2016 zawiadomienie
08.06.2017 11:13 obwieszczenie
11.04.2017 10:51 WK.DOŚ.6220.40.2016 Obwieszczenie o wydanej decyzji
30.03.2017 08:47 Ogłoszenie Prezydenta Miasta w spr. podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów na terenie miasta Głogowa.
26.01.2017 10:28 AB.6740.802.2016 Obwieszczenie Starosty Głogowskiego
25.01.2017 14:39 AB.6740.817.2016 Obwieszczenie Starosty Glogowskiego
10.11.2016 12:23 AB.6740.266.2016 Obwieszczenie Starosty Głogowskiego
12.08.2016 13:35 AB.6740.266.2016 OBWIESZCZENIE STAROSTY GŁOGOWSKIEGO
27.07.2016 11:48 AB.6740.138.2016 zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
26.08.2015 11:31 Decyzja nr 463/2015 Obwieszczenie Starosty Głogowskiego dot. rozbudowy ul. Budziszyńskiej.
15.06.2015 13:01 WK.DGM.602.35.2015 Obwieszczenie o konsultacjach społecznych projektu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej Miasta Głogowa” wraz z prognozą oddziaływania Planu na środowisko