Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.10.2017 13:35 RZP.271.77.13 Remont odcinka drogi i chodnika przy budynkach ul. Konrada I nr 1-3, 5-9, 11-13 - działka nr 102/7
31.10.2017 10:20 RZP.271.89.2017 Prowadzenie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą w Głogowie przy ul. Żukowickiej 1a
25.10.2017 12:09 RZP.271.83.2017 Świadczenie usługi całodobowej obsługi monitoringu wizyjnego miasta Głogowa w roku 2018
27.09.2017 13:49 RZP 271.79.2017 Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe
27.09.2017 11:06 RZP 271.78.2017 Remonty cząstkowe dróg i chodników powiatowych i gminnych na terenie miasta Głogowa
22.09.2017 08:57 RZP.271.77.2017 Wykonanie zadania pn.: ”Remont odcinka drogi i chodnika przy budynkach ul. Konrada I nr 1-3, 5-9, 11-13 - działka nr 102/7”
21.09.2017 10:01 RZP.271.76.2017 Przebudowa segmentu kuchennego w Przedszkolu Publicznym nr 9 w Głogowie przy ul. Perseusza 3 w ramach realizacji zadania pn.: „Przebudowa systemu kuchennego i inst.wod.-kan. i c.o. w PP Nr 9”.
14.09.2017 14:06 RZP.271.74.2017 Remont ul. Niedziałkowskiego wrazz miejscami postojowymi
28.08.2017 12:18 RZP.271.72.2017 Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 292 ul. Kazimierza Wielkiego na odcinku od ul. Rudnowskiej do ul. Henryka Głogowskiego w m. Głogów
23.08.2017 13:01 RZP.271.71.2017 Wykonanie zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 292 w zakresie budowy chodnika w m. Głogów przy ul. K. Wielkiego”
23.08.2017 09:11 RZP.271.69.2017 Przebudowa ul. Morcinka - etap I - II postępowanie
21.08.2017 13:44 RZP.271.68.2017 Wykonanie ścieżek w parku przy ul. Rudnowskiej w ramach zadania "Park survivalowy" III
17.08.2017 14:21 RZP 271.67.2017 Przebudowa segmentu klas I-III SP 3
11.08.2017 13:32 RZP.271.66.2017 Przebudowa ul. Wita Stwosza i ul. Zielonej w zakresie budowy chodników i ścieżki rowerowej , budowy i przebudowy zjazdów wraz z budową linii kablowej oświetlenia drogowego NN 0,4 kV w ramach zadania pn.: „Przebudowa ul. Wita Stwosza” – etap I II POSTĘPOWANIE
10.08.2017 15:09 RZP 271.65.2017 Termomodernizacja przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów
03.08.2017 14:03 RZP 271.63.2017 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej - etap II
31.07.2017 14:54 RZP 271.64.271 Przebudowa segmentu klas I-III SP 3
31.07.2017 10:24 RZP 271.61.2017 Udzielenie kredytu długoterminowego
27.07.2017 13:08 RZP.271.62.2017 Wykonanie remontu i zabezpieczeń Pomnika - Biblioteka Świętego Pielgrzyma, Brama Brzostowska w Głogowie
25.07.2017 14:58 RZP 271.60.2017 Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe
21.07.2017 12:08 RZP.271.59.2017 Docieplenie wraz z remontem i przebudową budynku przychodni lekarskiej w Głogowie przy ul. Sikorskiego 19
20.07.2017 09:09 RZP.271.58.2017 Budowa drogi wewnętrznej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej - Remont drogi dojazdowej do garaży przy ul. 1 Maja od nr 4-20
14.07.2017 12:48 RZP 271.56.2017 Zagospodarowanie terenu Bulwaru Nadodrzańskiego
13.07.2017 14:00 RZP.271.57.2017 Przebudowa segmentu klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 3 na potrzeby oddziałów przedszkolnych -III
10.07.2017 10:43 RZP.271.54.2017 Wykonanie ścieżek w parku przy ul. Rudnowskiej w ramach zadania "Park survivalowy"
07.07.2017 13:24 RZP.271.55.2017 Przebudowa ul. Morcinka – etap I
06.07.2017 12:31 RZP.271.53.2017 Budowa ul. Książąt Oleśnickich i ul. Książąt Żagańskich
04.07.2017 13:05 RZP.271.51.2017 Przebudowa ul. Wita Stwosza i ul. Zielonej w zakresie budowy chodników i ścieżki rowerowej, budowy i przebudowy zjazdów wraz z budową linii kablowej oświetlenia drogowego NN 0,4kV
30.06.2017 13:03 RZP.271.50.2017 Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku MORiUS oraz prace adaptacujne filii Miejskiego Żłobka Integracyjnego w Głogowie
29.06.2017 12:05 RZP.271.49.2017 Docieplenie wraz z remontem i przebudową budynku przychodni lekarskiej w Głogowie przy ul. Sikorskiego 19

1 2 3 4 5 6 następna