Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.08.2018 13:49 RZP 271.51.2018 „Zagospodarowanie terenu zielonego z przeznaczeniem na teren rekreacyjny dla mieszkańców przy ul. Dobrawy 2-8 dz. ewid 583 obręb IX Żarków Miasto Głogów”
16.08.2018 09:21 RZP.271.46.2018 Poprawa jakości środowiska w Gminie Miejskiej Głogów - ul. Obr. Pokoju i ul. Legnicka- 2 postępowanie
13.08.2018 11:35 RZP.271.44.2018 Remont drogi ul. Listopadowej w Głogowie...
09.08.2018 14:13 RZP.271.45.2018 Wykonanie zadania pn.: „Wymiana istniejącego systemu sygnalizacji alarmu pożaru w budynku Ratusza – I etap”
08.08.2018 13:08 RZP.271.43.2018 Zagospodarowanie terenu zielonego z przeznaczeniem na teren rekreacyjny dla mieszkańców przy ul. Dobrawy 2-8, dz. ewid. 583, obręb IX Żarków Miasto Głogów - 2 postępowanie
06.08.2018 12:58 RZP.271.41.2018 Poprawa jakości środowiska w Gminie Miejskiej Głogów - ul. Obr. Pokoju i ul. Legnicka
03.08.2018 10:44 RZP.271.42.2018 Wykonanie zadania pn. "Przebudowa ul. Morcinka I i II etap"
02.08.2018 10:36 RZP 271.39.2018 „Remont drogi wewnętrznej dojazdowej wraz z miejscami postojowymi przy budynku przy ul. Budowlanych 18-18G”
01.08.2018 14:05 RZP.271.40.2018 Wykonanie zadania pn.: „Remont drogi dojazdowej wraz z miejscami postojowymi przy ul. Obrońców Pokoju 30 a-b”
25.07.2018 13:52 RZP.271.38.2018 Wymiana istniejącego systemu sygnalizacji alarmu pożaru budynku Ratusza - I etap- 2 postępowanie
23.07.2018 11:50 RZP 271.33.2018 Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi i komunalnymi
23.07.2018 08:37 RZP.271.34.2018 Zagospodarowanie terenu zielonego z przeznaczeniem na teren rekreacyjny dla mieszkańców przy ul. Dobrawy 2-8, dz. ewid. 583, obręb IX Żarków Miasto Głogów
10.07.2018 13:29 RZP.271.30.2018 Dostawa macierzy do Urzędu Miejskiego w Głogowie
29.06.2018 09:48 RZP.271.29.2018 Wykonanie zadania pn.: „Wymiana istniejącego systemu sygnalizacji alarmu pożaru w budynku Ratusza – I etap”
26.06.2018 09:36 RZP.271.28.2018 Wykonanie zadania "Przebudowa ul. Morcinka I i II etap"
21.06.2018 12:50 RZP 271.27.2018 Dostawa i montaz wyposażenia w ramach projektu Pracownie przyrodnicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów
24.05.2018 12:54 RZP.271.26.2018 Budowa przestrzeni miejskich - Bulwar nadodrzański- II postępowanie
22.05.2018 11:16 RZP. 271.25.2018 Przystosowanie PP Nr 20 do przepisów ppoż - etap II
04.05.2018 09:41 RZP.271.23.2018 Prace porządkowe wynajętym transportem na terenie miasta Głogowa - część I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII
02.05.2018 14:05 RZP.271.24.2018 Budowa przestrzeni miejskich - Bulwar nadodrzański
16.04.2018 10:58 RZP.271.21.2018 Budowa ścieżek i alejek na cmentarzu przy ul. Świerkowej w Głogowie
29.03.2018 09:55 RZP.271.19.2018 Dostawa komputerów
27.03.2018 11:08 RZP.271.18.2018 Przystosowanie PP nr 20 do przepisów ochrony ppoż.
16.03.2018 14:00 RZP.271.17.2018 Budowa drogi wraz z budową odwodnienia i oświetlenia oraz budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Wojska Polskiego w Głogowie w ramach realizacji zadania pn.: „Droga dla skomunikowania budynku koszarowego adaptowanego na budynek mieszkalny z budynkiem TBS Nr 15”
14.03.2018 13:58 RZP 271.14.2018 Dostawa i montaz wyposażenia w ramach projektu Pracownie przyrodnicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów
13.03.2018 09:39 RZP.271.15.2018 Dostawa sprzętu i oprogramowania do Urzędu Miejskiego w Głogowie
09.03.2018 14:44 RZP 271.16.2018 Opracowanie dokumentacji technicznej na budynek Hospicjum
22.02.2018 13:18 RZP 271.12.2018 Przebudowa ul.Bolesława Śmiałego w Głogowie - II etap
15.02.2018 13:34 RZP 271.11.2018 Wykonanie prac remontowych w ramach projektu „Pracownie przyrodnicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów”
15.02.2018 10:11 RZP.271.10.2018 Remont jezdni, chodnika oraz ciągów pieszo-jezdnych przy ul. Neptuna w ramach zadania pn.: ”Ul. Neptuna II etap i III etap”.

1 2 3 4 5 6 następna