Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.12.2017 11:24 RZP.271.98.2017 Letnie utrzymanie jezdni i chodników powiatowych i gminnych położonych w granicach administracyjnych miasta Głogowa w latach 2018 – 2020
30.11.2017 12:16 RZP.271.96.2017 Letnie utrzymanie jezdni i chodników powiatowych i gminnych położonych w granicach administracyjnych miasta Głogowa w latach 2018-2020
24.11.2017 11:22 RZP.271.95.2017 Świadczenie usługi całodobowej obsługi monitoringu wizyjnego miasta Głogowa w roku 2018
14.11.2017 14:11 RZP.271.94.2017 Dostawa urządzeń TIK dla potrzeb szkół podstawowych nr 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 w Głogowie w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.
09.11.2017 13:51 RZP 271.93.2017 Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe
02.11.2017 09:58 RZP.271.91.2017 Letnie utrzymanie jezdni i chodników powiatowych i gminnych położonych w granicach administracyjnych miasta Głogowa w latach 2018-2020
31.10.2017 13:35 RZP.271.77.13 Remont odcinka drogi i chodnika przy budynkach ul. Konrada I nr 1-3, 5-9, 11-13 - działka nr 102/7
31.10.2017 11:12 RZP 271.92.2017 Termomodernizcja PP17
31.10.2017 10:20 RZP.271.89.2017 Prowadzenie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą w Głogowie przy ul. Żukowickiej 1a
30.10.2017 13:13 RZP 271.88.2017 Zagospodarowanie terenu Bulwaru Nadodrzańskiego
26.10.2017 13:15 RZP.271.87.2017 Budowa drogi-łącznika ul. Elektrycznej z ul. A. Mickiewicza z uwzględnieniem ul. Słowackiego w ramach realizacji zadania
25.10.2017 12:09 RZP.271.83.2017 Świadczenie usługi całodobowej obsługi monitoringu wizyjnego miasta Głogowa w roku 2018
24.10.2017 13:56 RZP 271.86.2017 Ochrona i udostępnianie terenów nadodrzańskich
11.10.2017 12:47 RZP.271.82.2017 Przebudowa ul. Wita Stwosza i ul. Zielonej w Głogowie w zakresie budowy chodników i ścieżki rowerowej, budowy i przebudowy zjazdów wraz z budową linii kablowej oświetlenia drogowego NN 0,4 kV w ramach realizacji zadania pn.: „Przebudowa ul. Wita Stwosza”
11.10.2017 09:41 RZP.271.81.2017 Remont podwórzy w kwartale ulic Matejki – Sikorskiego w granicach działki o nr geod. 134/2 oraz 108/2 w ramach zadania pn: „Remont podwórzy w obrębie ulic: Przemysłowa, Adama Mickiewicza, Jana Matejki, Aleja Wolności , Marii Skłodowskiej – Curie (oświetlenie, chodnik, remont miejsc parkingowych, rewitalizacja zieleni)”.
06.10.2017 10:04 RZP 271.80.2017 Konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego, parkowego oraz sygnalizacji świetlnej
27.09.2017 13:49 RZP 271.79.2017 Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe
27.09.2017 11:06 RZP 271.78.2017 Remonty cząstkowe dróg i chodników powiatowych i gminnych na terenie miasta Głogowa
22.09.2017 08:57 RZP.271.77.2017 Wykonanie zadania pn.: ”Remont odcinka drogi i chodnika przy budynkach ul. Konrada I nr 1-3, 5-9, 11-13 - działka nr 102/7”
21.09.2017 10:01 RZP.271.76.2017 Przebudowa segmentu kuchennego w Przedszkolu Publicznym nr 9 w Głogowie przy ul. Perseusza 3 w ramach realizacji zadania pn.: „Przebudowa systemu kuchennego i inst.wod.-kan. i c.o. w PP Nr 9”.
14.09.2017 14:06 RZP.271.74.2017 Remont ul. Niedziałkowskiego wrazz miejscami postojowymi
28.08.2017 12:18 RZP.271.72.2017 Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 292 ul. Kazimierza Wielkiego na odcinku od ul. Rudnowskiej do ul. Henryka Głogowskiego w m. Głogów
23.08.2017 13:01 RZP.271.71.2017 Wykonanie zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 292 w zakresie budowy chodnika w m. Głogów przy ul. K. Wielkiego”
23.08.2017 09:11 RZP.271.69.2017 Przebudowa ul. Morcinka - etap I - II postępowanie
21.08.2017 13:44 RZP.271.68.2017 Wykonanie ścieżek w parku przy ul. Rudnowskiej w ramach zadania "Park survivalowy" III
17.08.2017 14:21 RZP 271.67.2017 Przebudowa segmentu klas I-III SP 3
11.08.2017 13:32 RZP.271.66.2017 Przebudowa ul. Wita Stwosza i ul. Zielonej w zakresie budowy chodników i ścieżki rowerowej , budowy i przebudowy zjazdów wraz z budową linii kablowej oświetlenia drogowego NN 0,4 kV w ramach zadania pn.: „Przebudowa ul. Wita Stwosza” – etap I II POSTĘPOWANIE
10.08.2017 15:09 RZP 271.65.2017 Termomodernizacja przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów
03.08.2017 14:03 RZP 271.63.2017 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej - etap II
31.07.2017 14:54 RZP 271.64.271 Przebudowa segmentu klas I-III SP 3

1 2 3 4 5 6 następna