Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.11.2017 09:28 WRM.DPiA.6733.8.2.2017.DC Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn "Budowa linii kablowej 20kV" - dz. o nr geod. 227 obr. I Nadodrze.
25.10.2017 12:13 WRM.DPiA.6733.7.2.2017.DC Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji "Budowa linii energetycznych SN-20kV" - dz. 451 obr. IX Żarków
16.10.2017 13:48 WRM.DPiA.6733.5.12.2017.DC Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Głogowie w pasie drogowym ulicy krajowej nr 12 - dz. o nr geod. 156 - obręb Kopernik"
13.10.2017 10:48 WRM.DPiA.6733.6.2.2017.GZ Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. Modernizacja linii kablowych 20kV L-845 od słupa 7/845 do 8B/845- wymiana linii napowietrznej na kablową, wymiana istniejących kabli SN od słupa 8/845 do 8A/845, zabudowa ZR-20kV, wymiana kabli SN-205 do słupa 7/845 i do ST-207 w miejscowości Głogów”- dz.441/2, 441/19, 441/20, 440/2, 451, 527 i 531/1, obr. 9 „Żarków”
05.10.2017 09:44 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie
05.10.2017 09:42 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie
25.09.2017 08:39 WK.DOŚ.6220.30.2017 Obwieszczenie o wydanej decyzji
15.09.2017 13:12 AB.6740.252.2017 OBWIESZCZENIE STAROSTY GŁOGOWSKIEGO
08.09.2017 09:32 WEiSS.DKiS.425.10.2017 Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie poza konkursowym.
23.08.2017 10:08 WRM.DPiA.6733.5.2.2017.DC Obwieszczenie Prezydenta o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Głogowie w pasie drogowym ulicy krajowej nr 12
18.08.2017 09:00 WK.DOŚ.6220.16.2017 Obwieszczenie o wydanej decyzji
03.08.2017 13:24 OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Kopernika” w Głogowie
21.07.2017 08:06 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu galerii handlowo - usługowej w rejonie ulic Wojska Polskiego i Gen. Wł. Sikorskiego oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie
19.07.2017 08:18 WK.DOŚ.6220.1.2017 Obwieszczenie o wydanej decyzji
13.07.2017 11:11 AB.6740.802.2016 Obwieszczenie Starosty Głogowskiego
29.06.2017 14:59 WRM.DPiA.6733.3.10.2017.DC Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 (ul.Rudnowska) w zakresie budowy jezdni, zatok autobusowych, miejsc postojowych, chodników wraz z odwodnieniem i oświetleniem ..."
23.06.2017 09:41 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmiejskich Terenów Nadodrzańskich w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
25.05.2017 10:11 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli mieszkaniowych Żarków – Piastów Śląskich (jednostka D) w Głogowie – część II, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
19.05.2017 08:57 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmiejskich Terenów Nadodrzańskich w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
12.05.2017 10:49 Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulic Lipowej i Działkowej w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
12.05.2017 10:45 Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli „Górka” – „Piastów Śląskich” w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
12.05.2017 10:41 Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli „Hutnik I”- „Hutnik II” - „Słoneczne” - „Sportowe” w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
08.05.2017 13:40 WRM.DPiA.6733.3.2.2017.DC Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 (ul. Rudnowska) w zakresie budowy jezdni, zatok autobusowych, miejsc postojowych, chodników wraz z odwodnieniem i oświetleniem - dz. o nr geod. 201/2, 241/1, 241/2 i 209/2 położone w obrębie 7 Stare Miasto w Głogowie"
21.04.2017 08:30 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Złota Podkowa w Głogowie
21.04.2017 08:26 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie.
13.04.2017 12:25 WRM.DPiA.6733.1.8.2017.DC Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn.: "Budowa hali produkcyjnej mebli tapicerowanych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, drogami wewnętrznymi, ogrodzeniem zewnętrznym, wjazdem na działkę oraz parkingiem"
11.04.2017 10:33 AB.6740.817,2016 Obwieszczenie Starosty Głogowskiego
15.03.2017 14:57 WRM.DPiA.6733.1.2.2017.DC Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. budowa hali produkcyjnej mebli tapicerowanych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, drogami wewnętrznymi, ogrodzeniem zewnętrznym, wjazdem na działkę oraz parkingiem - dz. o nr geod. 3,4,5,6 i 7 położone w obrębie IV Chrobry w Głogowie
13.01.2017 09:11 Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - STN
13.01.2017 09:08 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmiejskich terenów nadodrzańskich w Głogowie

1 2 3 4 5 6 następna