Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.08.2018 08:56 WO.DOK.0050.171.2018 Zarządzenie Nr 171/2018 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
09.08.2018 08:48 WO.DOK.0050.168.2018 Zarządzenie Nr 168/2018 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
03.08.2018 09:48 WO.DOK.0050.167.2018 Zarządzenie Nr 167/2018 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
30.07.2018 08:44 WO.DOK.0050.164.2018 Zarządzenie Nr 164/2018 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
30.07.2018 08:39 WO.DOK.0050.163.2018 Zarządzenie Nr 163/2018 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
20.07.2018 10:29 WO.DOK.0050.157.2018 Zarządzenie Nr 157/2018 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego
19.07.2018 11:39 WO.DOK.0050.155.2018 Zarządzenie PM nr 155/2018 z dn. 16.07.2018 rok w sprawie zmiany Zarządzenia nr 151/2018 z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowych do zaopiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. ”Zapewnienie schronienia i posiłku osobom bezdomnym z terenu miasta Głogowa” w roku 2018 oraz ustalenia treści regulaminu postępowania Komisji Konkursowej.
19.07.2018 10:21 WO.DOK.0050.151.2018 Zarządzenie PM nr 151/2018 z dn. 10.07.2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowych do zaopiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. ”Zapewnienie schronienia i posiłku osobom bezdomnym z terenu miasta Głogowa” w roku 2018 oraz ustalenia treści regulaminu postępowania Komisji Konkursowej
18.07.2018 14:17 WO.DOK.0050.156.2018 Zarządzenie Nr 156/2018 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego
05.07.2018 10:24 WO.DOK.0050.129.2018 Zarządzenie nr 129/2018 w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów
25.06.2018 11:05 WO.DOK.0050.124.2018 Zarządzenie nr 124/2018 w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów pomieszczeń tymczasowych.
21.06.2018 10:15 WO.DOK.0050.125.2018 Zarządzenie Nr 125/2018 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego
18.06.2018 08:39 WO.DOK.0050.123.2018 Zarządzenie Nr 123/2018 w sprawie: zmiany miesięcznego czynszu z tytułu dzierżawy gruntu gminnego pod pawilonem handlowym
15.06.2018 09:26 WO.DOK.0050.121.2018 Zarządzenie Nr 121/2018 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
15.06.2018 09:21 WO.DOK.0050.120.2018 Zarządzenie Nr 120/2018 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
29.05.2018 08:34 WO.DOK.0050.95.2018 Zarządzenie nr 95/2018 w sprawie zmiany sposobu użytkowania lokalu socjalnego z zasobu mieszkaniowego Gminy
29.05.2018 08:32 WO.DOK.0050.98.2018 Zarządzenie nr 98/2018 w sprawie zmiany sposobu użytkowania lokalu socjalnego z zasobu mieszkaniowego Gminy
29.05.2018 08:29 WO.DOK.0050.105.2018 Zarządzenie nr 105/2018 w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów
28.05.2018 14:25 WO.DOK.0050.106.2018 Zarządzenie nr 106/2018 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 83/2018 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie wydawania i sprzedaży materiałów promocyjnych.
17.05.2018 12:21 WO.DOK.0050.93.2018 Zarządzenie nr 93/2018 w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów lokalu socjalnego.
16.05.2018 15:34 WO.DOK.0050.83.2018 Zarządzenie nr 83 /2018 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie wydawania i sprzedaży materiałów promocyjnych.
14.05.2018 13:55 WO.DOK.0050.81.2018 Zarządzenie Nr 812018 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 18 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek czynszowych przyjmowanych dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego dla lokali niewchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów
14.05.2018 13:03 WO.DOK.0050.80.2018 Zarządzenie Nr 80/2018 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 17 kwietnia 2018r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 254/2015 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Budżetowego "Głogowskie Obiekty Usługowe" w Głogowie.
11.05.2018 13:08 WO.DOK.0050.86.2018 Zarządzenie nr 86/2018 w sprawie zmiany sposobu użytkowania lokalu socjalnego z zasobu mieszkaniowego Gminy
26.04.2018 11:34 WO.DOK.0050.82.2018 Zarządzenie nr 82/2018 w sprawie Zatwierdzenia Regulaminu dokonywania zamian lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Głogów pomiędzy Gminą Miejską Głogów
26.04.2018 11:31 WO.DOK.0050.78.2018 Zarządzenie nr 78/2018 w sprawie powołania składu Komisji oceniającej wnioski o zamianę lokali wchodzących
24.04.2018 10:47 WO.DOK.0050.75.2018 Zarządzenie nr 75/2018 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 101/2016 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia
24.04.2018 10:45 WO.DOK.0050.65.2018 Zarządzenie nr 65/2018 w sprawie zmiany sposobu użytkowania lokalu socjalnego z zasobu mieszkaniowego Gminy
20.04.2018 11:22 WO.DOK.0050.79.2018 Zarządzenie Nr 79/2018 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Budżetu Obywatelskiego Miasta Głogowa na 2019 rok
20.04.2018 08:21 WO.DOK.0050.74.2018 Zarządzenie PM nr 74/2018 z dn. 13.04.2018 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Głogowie

1 2 3 4 5 6 następna