Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.01.2018 10:59 WO.DOK.0050.10.2018 Zarządzenie Nr 010/2018 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej w III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej
18.01.2018 10:55 WO.DOK.0050.9.2018 Zarządzenie Nr 009/2018 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej w III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej
18.01.2018 10:47 WO.DOK.0050.8.2018 Zarządzenie Nr 008/2018 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej w III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
15.01.2018 11:14 WO.DOK.0050.249.2017 Zarządzenie nr 249/2017 w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów lokalu mieszkalnego.
12.01.2018 08:46 Zarządzenie PM nr 4/2018 z dn. 9.01.2018r. w sprawie powołania Komisji Konkursowych do zaopiniowania ofert w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 oraz ustalenia treści regulaminu postępowania Komisji Konkursowej
08.01.2018 12:26 WO.DOK.0050.1.2018 Zasrządzenie Nr 1/2018 w sprawie: przekazania do ZGM w zarzązanie i administrowanie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Paulinów 3
04.01.2018 12:27 WO.DOK.0050.254.2017 Zarządzenie Nr 254/2017 w sprawie: zmiany miesięcznego czynszu z tytułu dzierżawy gruntu gminnego
04.01.2018 12:21 WO.DOK.0050.252.2017 Zarządzenie Nr 252/2017 w sprawie: zmiany miesięcznego czynszu z tytułu dzierżawy gruntu gminnego
04.01.2018 12:16 WO.DOK.0050.251.2017 Zarządzenie Nr 251/2017 w sprawie: zmiany miesięcznego czynszu z tytułu dzierżawy gruntu gminnego
21.12.2017 08:21 Informacje z przebiegu konsultacji uwag i propozycji zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 oraz Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020
18.12.2017 09:36 WO.DOK.0050.247.2017 Zarządzenie Nr 247/2017 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym
14.12.2017 08:32 WO.DOK.0050.246.2017 Zarządzenie Nr 246/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
14.12.2017 08:26 WO.DOK.0050.245.2017 Zarządzenie Nr 245/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
13.12.2017 12:57 WO.DOK.0050.241.2017 Zarządzenie Nr 241/2017 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej w V przetargu ustnym nieograniczonym
13.12.2017 12:53 WO.DOK.0050.240.2017 Zarządzenie Nr 240/2017 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej w IV przetargu ustnym nieograniczonym
12.12.2017 13:34 WO.DOK.0050.243.2017 Zarządzenie Nr 243/2017 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania we współużytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej
06.12.2017 08:44 WO.DOK.0050.237.2017 Zarządzenie Nr 237/2017 w sprawie: oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych
04.12.2017 12:25 WO.DOK.0050.233.2017 Zarządzenie Nr 233/2017 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 29 listopada 2017 roku zmieniajace Zarządzenie Nr 219/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie wprowadzenia do budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2018 rok projektów wybranych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Głogowa na 2018 rok
01.12.2017 09:51 WO.DOK.0050.231.2017 Zarządzenie Nr 231/2017 w sprawie: oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej
01.12.2017 09:46 WO.DOK.0050.232.2017 Zarządzenie Nr 232/2017 w sprawie: nabycia do zasobu Gminy Miejskiej Głogów nieruchomości gruntowej
29.11.2017 08:59 WO.DOK.0050.229.2017 Zarządzenie Nr 229/2017 w sprawie: rozłożenia na raty należności pieniężnej z tytułu zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty
21.11.2017 09:07 WO.DOK.0050.223.2017 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018-2020”
21.11.2017 09:00 WO.DOK.0050.222.2017 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018”
21.11.2017 08:46 Zarządzenie PM nr 221/2017 z dn.15 listopada 2017 roku w sprawie powołania składu osobowego Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Głogowie
20.11.2017 12:15 WO.DOK.0050.219.2017 Zarządzenie Nr 219/2017 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie wprowadzenia do budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2018 rok projektów wybranych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Głogowa na 2018 rok
20.11.2017 11:24 WO.DOK.120.40.2017 Z A R Z Ą D Z E N I E nr 40/2017 PREZYDENTA MIASTA GŁOGOWA z dnia 8 listopada 2017 r.
17.11.2017 15:02 WO.DOK.0050.216.2017 ZPM Nr 216/2017 z dn. 09.11.17r. w spr. zmian budżetu GMG w 2017 r.
17.11.2017 14:59 WO.DOK.0050.213.2017 ZPM Nr 213/2017 z dn. 31.10.17r. w spr. zmian budżetu GMG w 2017r.
13.11.2017 13:37 WO.DOK.0050.212.2017 Zarządzenie nr 212/2017 w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów
13.11.2017 13:33 WO.DOK.0050.205.2017 Zarządzenie nr 205/2017 w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów pomieszczenia tymczasowego

1 2 3 4 5 6 następna