Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.03.2017 09:06 WO.DOK.152.1.2017 Publiczny rejestr umów.
14.10.2016 14:04 WO.DOK.152.5.2016 Petycja do Kierownika JST (Wójta/Burmistrza/Prezydenta) - o przekazanie poniższego tekstu/petycji objętego cudzysłowem - do wszystkich podległych szkół podstawowych (również tzw. Zespoły Szkół).
05.10.2016 09:36 WO.DOK.152.4.2016 Wniosek o dokonanie analizy i ocenę stanu faktycznego w zakresie publikowanych danych w BIP jednostki - pod kątem zachowania standardów otwartości danych - scilicet - "danych otwartych".
26.07.2016 10:36 Odpowiedź na złożoną petycję dot. budżetu obywatelskiego
28.06.2016 14:19 ZBIORCZE INFORMACJE O PETYCJACH
22.03.2016 14:54 WK.DOK.152.2.2016 Petycja w interesie publicznym z dnia 17.02.2016 w sprawie wdrożenia skutecznego programu usuwania barszczu sosnowskiego
15.03.2016 14:24 WO.DOK.152.1.2016 Petycja z dnia 10.03.2016r. w sprawie "Naprawiajmy i usprawniajmy Administrację Publiczną - Informatyzacja"
15.12.2015 13:21 Petycja w przedmiocie podjęcia przez Oficjalny Serwis Internetowy Gminy/Miasta współpracy - z Wnioskodawcą w zakresie współdziałania w wykonywaniu zadań związanych ze wspieraniem rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, tworzeniem korzystnych warunków do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej - szczególnie w obszarze funkcjonowania mikro-przedsiębiorców.
24.11.2015 08:04 WO.DOK.152.1.2015 Petycja z dnia 13.11.2015 r. w sprawie nie wynajmowania terenów należących do gminy cyrkom wykorzystującym zwierzęta