ZPM Nr 193/2017 z dn. 27.09.17r. w spr. zmian budżetu GMG w 2017 r.

Zarządzenie Nr  193/2017

Prezydenta Miasta Głogowa

z dnia 27 września 2017 r.

 

w sprawie:  zmian  budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2017 r.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt  4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2016 r.   poz. 446 ze zm. ), w  związku z art. 257  pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) zarządzam:

 

§ 1

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 43.298,47 zł.

 

§ 2

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków oraz przeniesień wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami zgodnie  z załącznikiem nr 1 i 2 do Zarządzenia.

 

§ 3

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków bieżących na realizację zadań zleconych zgodnie  z załącznikiem nr 3 i 4 do Zarządzenia.

 

§ 4

                                                                

Po dokonaniu ww. zmian plan budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2017 rok będzie wynosił :

Dochody      292.963.083,27 zł                  

w tym:

  • bieżące –    281.633.667,86 zł

-    majątkowe – 13.146.007,41 zł

 

Wydatki        321.422.621,82zł

w tym:

  • bieżące –    262.283.499,41 zł
  • majątkowe – 59.139.122,41 zł

 

 

 § 5

 

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

§ 6

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZPM Nr 193/2017 z dn. 27.09.17r. w spr. zmian budżetu GMG w 2017 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Barbara Urbanowicz
Informację wytworzył:Rafael Rokaszewicz
Data na dokumencie:27.09.2017
Data publikacji:12.10.2017 09:47

Rejestr zmian dokumentu

pokaż