ZPM Nr 163/2017 z dn. 24.08.17r. w spr. zmian budżetu GMG w 2017 r.

Zarządzenie Nr 163/2017

Prezydenta Miasta Głogowa

z dnia 24 sierpnia 2017 r.

 

w sprawie:  zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2017 r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2  pkt  4  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), w  związku z art. 257  pkt. 1 i 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) zarządzam:

 

§ 1

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 6.573,00 zł.

 

§ 2

Dokonuje się przeniesień wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami zgodnie                     z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia.

 

§ 3

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków bieżących na realizację zadań zleconych zgodnie  z załącznikiem nr 3 i 4 do Zarządzenia.

 

§ 4

Po dokonaniu ww. zmian plan budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2017 rok będzie wynosił:

Dochody      294.522.883,80 zł                  

w tym:

  • bieżące –    281.376.876,39 zł

-    majątkowe –   13.146.007,41 zł

 

Wydatki        323.544.696,35 zł

w tym:

  • bieżące –    261.741.636,94 zł
  • majątkowe – 61.803.059,41 zł

 

 § 5

 

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 6

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZPM Nr 163/2017 z dn. 24.08.17r. w spr. zmian budżetu GMG w 2017 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Barbara Urbanowicz
Informację wytworzył:Rafael Rokaszewicz
Data na dokumencie:24.08.2017
Data publikacji:08.09.2017 09:43

Rejestr zmian dokumentu

pokaż