zaproszenie na XLVI sesję w dniu 20 lutego 2018 r.

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:zaproszenie na XLVI sesję w dniu 20 lutego 2018 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Anna Dajnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:20.02.2018
Data publikacji:12.07.2017 14:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
09.02.2018 12:47 Edycja dokumentu (Anna Dajnowicz)
09.02.2018 12:47 Dodano załącznik "sprawozdanie za 2017 r. Kom.
Ekologii.pdf"

(Anna Dajnowicz)
09.02.2018 12:47 Dodano załącznik "sprawozdanie za 2017 r. Kom.
Edukacji.pdf"

(Anna Dajnowicz)
09.02.2018 12:46 Dodano załącznik "Sprawozdanie Kom. S-S za 2017 r..pdf"
(Anna Dajnowicz)
09.02.2018 12:46 Dodano załącznik "S P R A W O Z D A N I E Kom. ds.
budżetu 2017.docx"

(Anna Dajnowicz)
09.02.2018 12:46 Dodano załącznik "sprawozdanie Kom. Rewizyjnej za 2017
rok.pdf"

(Anna Dajnowicz)
09.02.2018 12:46 Dodano załącznik "Uchwała WPF luty.zip"
(Anna Dajnowicz)
09.02.2018 12:45 Dodano załącznik "Uchwała budżetowa luty 2018.zip"
(Anna Dajnowicz)
09.02.2018 12:45 Dodano załącznik "UCHWAŁA-PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI
na 2018.doc"

(Anna Dajnowicz)
09.02.2018 12:45 Dodano załącznik "Projekt uchwały 800 000,00 Chrobry
S.A..doc"

(Anna Dajnowicz)
09.02.2018 12:45 Dodano załącznik "uchwała Rady Ministrów.pdf"
(Anna Dajnowicz)
09.02.2018 12:44 Dodano załącznik "U C H W A Ł A Nr z uzasadnieniem
program Mieszkanie PLUS.doc"

(Anna Dajnowicz)
09.02.2018 12:44 Dodano załącznik "uchwała PKP PLK s.a nazwa stacji.doc"
(Anna Dajnowicz)
09.02.2018 12:44 Dodano załącznik "UCHWAŁA pomnik Pastorius.docx"
(Anna Dajnowicz)
09.02.2018 12:43 Dodano załącznik "zmiany do uchwały.docx"
(Anna Dajnowicz)
09.02.2018 12:43 Dodano załącznik "uchwala rm w sprawie okreslenia
kryteriow wraz z liczba punktow drugiego-etapu
postepowan-1.docx"

(Anna Dajnowicz)
09.02.2018 12:42 Dodano załącznik "Uchwała RM w sprawie zmiany uchwały w
sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów
do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo
oświatowe.docx"

(Anna Dajnowicz)
09.02.2018 12:42 Dodano załącznik "Uchwała RM w sprawie określenia
kryteriów wraz z liczbą punktów drugiego etapu
postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli
prowadzonych przez GMG.docx"

(Anna Dajnowicz)
09.02.2018 12:41 Dodano załącznik "Uchwała RM w sprawie zamiaru
przekształcenia Przedszkola Publicznego nr 21 w Głogowie,
ul. Ziemowita 2..docx"

(Anna Dajnowicz)
09.02.2018 12:39 Dodano załącznik "Bezrobocie w Głogowie w 2017 r..docx"
(Anna Dajnowicz)
09.02.2018 12:38 Dodano załącznik "sprawozdanie 2017 - urząd miasta.doc"
(Anna Dajnowicz)
09.02.2018 12:38 Dodano załącznik "INFORMACJA o stanie bezpieczeństwa w
Głogowie za 2017 rok.doc"

(Anna Dajnowicz)
09.02.2018 12:37 Dodano załącznik "zaproszenie na sesję w dniu 20.02.2018
r..pdf"

(Anna Dajnowicz)
09.02.2018 12:37 Usunięto załącznik Pr.uchw. Hutnik,Slon. 28.12.17.doc
(Anna Dajnowicz)
09.02.2018 12:37 Usunięto załącznik Pr. uchw. Chrobry. Kośc. 28.12.17.doc
(Anna Dajnowicz)
09.02.2018 12:37 Usunięto załącznik projekt w sprawie dotacji dla ZGM
2018.doc

(Anna Dajnowicz)
09.02.2018 12:37 Usunięto załącznik uchwała za świadczenia
przekraczajace podstawę programową 2018 PROJEKT.doc

(Anna Dajnowicz)
09.02.2018 12:36 Usunięto załącznik projekt uchwała stypendia.pdf
(Anna Dajnowicz)
09.02.2018 12:36 Usunięto załącznik U C H W A Ł A pomoc finansowa
stachuriada2018.doc

(Anna Dajnowicz)
09.02.2018 12:36 Usunięto załącznik Projekt uchwały - stawka dot. SPP na
2018.doc

(Anna Dajnowicz)
09.02.2018 12:36 Usunięto załącznik Projekt uchwały - stawka dot. plac
targowy na 2018.doc

(Anna Dajnowicz)
09.02.2018 12:36 Usunięto załącznik Projekt uchwały - stawka dot.
przystań 2018.doc

(Anna Dajnowicz)
09.02.2018 12:36 Usunięto załącznik Projekt uchwały - stawka dot. park
linowy 2018.doc

(Anna Dajnowicz)
09.02.2018 12:36 Usunięto załącznik Projekt uchwały szpital.doc
(Anna Dajnowicz)
09.02.2018 12:36 Usunięto załącznik projekt_Uchwła
R.M.przyzn.dot.na2018r..docx

(Anna Dajnowicz)
09.02.2018 12:36 Usunięto załącznik Pr. uchw. Żarków JD 28.12.17.doc
(Anna Dajnowicz)
09.02.2018 12:36 Usunięto załącznik Pr. uchw. Śródmieście 28.12.17.doc
(Anna Dajnowicz)
09.02.2018 12:36 Usunięto załącznik Pr.uchw. Kopernik.28.12.17.doc
(Anna Dajnowicz)
09.02.2018 12:35 Usunięto załącznik Pr.uchw zmpzp.Stare Miasto.
28.12.17.doc

(Anna Dajnowicz)
09.02.2018 12:35 Usunięto załącznik Pr.uchw.Piastów CiE 28.12.17.doc
(Anna Dajnowicz)
09.02.2018 12:35 Usunięto załącznik zaproszenie na sesję w dniu
16.01.2018 r..pdf

(Anna Dajnowicz)
09.02.2018 12:35 Edycja dokumentu (Anna Dajnowicz)
09.02.2018 12:34Dokument został odzyskany. (Anna Dajnowicz)
17.01.2018 13:39Dokument usunięto. (Anna Dajnowicz)
08.01.2018 09:02 Edycja dokumentu (Anna Dajnowicz)
08.01.2018 09:02 Dodano załącznik "projekt_Uchwła
R.M.przyzn.dot.na2018r..docx"

(Anna Dajnowicz)
08.01.2018 09:00 Dodano załącznik "Projekt uchwały szpital.doc"
(Anna Dajnowicz)
08.01.2018 09:00 Dodano załącznik "Projekt uchwały - stawka dot. park
linowy 2018.doc"

(Anna Dajnowicz)
08.01.2018 08:59 Dodano załącznik "Projekt uchwały - stawka dot. przystań
2018.doc"

(Anna Dajnowicz)
08.01.2018 08:59 Dodano załącznik "Projekt uchwały - stawka dot. plac
targowy na 2018.doc"

(Anna Dajnowicz)
08.01.2018 08:59 Dodano załącznik "Projekt uchwały - stawka dot. SPP na
2018.doc"

(Anna Dajnowicz)
08.01.2018 08:58 Dodano załącznik "U C H W A Ł A pomoc finansowa
stachuriada2018.doc"

(Anna Dajnowicz)
08.01.2018 08:57 Dodano załącznik "projekt uchwała stypendia.pdf"
(Anna Dajnowicz)
08.01.2018 08:57 Dodano załącznik "uchwała za świadczenia
przekraczajace podstawę programową 2018 PROJEKT.doc"

(Anna Dajnowicz)
08.01.2018 08:56 Dodano załącznik "projekt w sprawie dotacji dla ZGM
2018.doc"

(Anna Dajnowicz)
08.01.2018 08:56 Dodano załącznik "Pr. uchw. Chrobry. Kośc. 28.12.17.doc"
(Anna Dajnowicz)
08.01.2018 08:56 Dodano załącznik "Pr.uchw. Hutnik,Slon. 28.12.17.doc"
(Anna Dajnowicz)
08.01.2018 08:56 Dodano załącznik "Pr. uchw. Żarków JD 28.12.17.doc"
(Anna Dajnowicz)
08.01.2018 08:55 Dodano załącznik "Pr. uchw. Śródmieście 28.12.17.doc"
(Anna Dajnowicz)
08.01.2018 08:55 Dodano załącznik "Pr.uchw. Kopernik.28.12.17.doc"
(Anna Dajnowicz)
08.01.2018 08:55 Dodano załącznik "Pr.uchw zmpzp.Stare Miasto.
28.12.17.doc"

(Anna Dajnowicz)
08.01.2018 08:55 Dodano załącznik "Pr.uchw.Piastów CiE 28.12.17.doc"
(Anna Dajnowicz)
08.01.2018 08:54 Dodano załącznik "zaproszenie na sesję w dniu 16.01.2018
r..pdf"

(Anna Dajnowicz)
08.01.2018 08:53 Usunięto załącznik zaproszenie na sesję w dniu
28.12.2017 r..pdf

(Anna Dajnowicz)
08.01.2018 08:53 Usunięto załącznik Uch. Pr Alkoh. 2018.doc 18.12.2017.doc
(Anna Dajnowicz)
08.01.2018 08:53 Usunięto załącznik Uchwała Pr.Wspierania rodziny
18.12.2017doc.doc

(Anna Dajnowicz)
08.01.2018 08:53 Usunięto załącznik Uchwała Us.Op.18.12.2017.docx
(Anna Dajnowicz)
08.01.2018 08:53 Usunięto załącznik uchwała plan pracy Kom. Rewizyjnej
2018.docx

(Anna Dajnowicz)
08.01.2018 08:52 Usunięto załącznik XLIV plan pracy RM 2018.doc
(Anna Dajnowicz)
08.01.2018 08:52 Usunięto załącznik Projekt Uchwały w sprawie trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych
placówek oświatowych z załącznikami na 2018 rok.doc

(Anna Dajnowicz)
08.01.2018 08:52 Usunięto załącznik 2017 Projekt uchwały KM Sp. z
o.o.zgoda na podwyższenie kapitału - zamiana
wierzytelności.doc

(Anna Dajnowicz)
08.01.2018 08:52 Usunięto załącznik Projekt uchwały 12.2017 Chrobry
S.A..doc

(Anna Dajnowicz)
08.01.2018 08:52 Usunięto załącznik Pr. uchw.plan. zlot.podkowa
28.`12.17.doc

(Anna Dajnowicz)
08.01.2018 08:52 Usunięto załącznik Pr. uchw. Górka. 28.12.17.doc
(Anna Dajnowicz)
08.01.2018 08:52 Usunięto załącznik Pr.uchw zmpzp.Stare Miasto.
28.12.17.doc

(Anna Dajnowicz)
08.01.2018 08:51 Usunięto załącznik Pr. uchw. Star. Mias.I 28.12.17.doc
(Anna Dajnowicz)
08.01.2018 08:51 Usunięto załącznik Pr. Uchw. XLIV ŚTN. 28.12.17.doc
(Anna Dajnowicz)
08.01.2018 08:51 Usunięto załącznik PROJEKT uchwały w spr zmiany
uchwały2.docx

(Anna Dajnowicz)
08.01.2018 08:49 Usunięto załącznik PROJEKTuchwały ul. Rudnowska1.docx
(Anna Dajnowicz)
08.01.2018 08:49 Usunięto załącznik Uchwała niewygasające grudzień
2017.zip

(Anna Dajnowicz)
08.01.2018 08:49 Usunięto załącznik WPF grudzień.zip
(Anna Dajnowicz)
08.01.2018 08:49 Usunięto załącznik Zmiany w budżecie grudzień 2017.zip
(Anna Dajnowicz)
08.01.2018 08:49 Edycja dokumentu (Anna Dajnowicz)
08.01.2018 08:48Dokument został odzyskany. (Anna Dajnowicz)
03.01.2018 10:42Dokument usunięto. (Anna Dajnowicz)
18.12.2017 14:39 Edycja dokumentu (Anna Dajnowicz)
18.12.2017 14:38 Dodano załącznik "Zmiany w budżecie grudzień 2017.zip"
(Anna Dajnowicz)
18.12.2017 14:38 Dodano załącznik "WPF grudzień.zip"
(Anna Dajnowicz)
18.12.2017 14:38 Dodano załącznik "Uchwała niewygasające grudzień
2017.zip"

(Anna Dajnowicz)
18.12.2017 14:38 Dodano załącznik "PROJEKTuchwały ul. Rudnowska1.docx"
(Anna Dajnowicz)
18.12.2017 14:37 Dodano załącznik "PROJEKT uchwały w spr zmiany
uchwały2.docx"

(Anna Dajnowicz)
18.12.2017 14:37 Dodano załącznik "Pr. Uchw. XLIV ŚTN. 28.12.17.doc"
(Anna Dajnowicz)
18.12.2017 14:36 Dodano załącznik "Pr. uchw. Star. Mias.I 28.12.17.doc"
(Anna Dajnowicz)
18.12.2017 14:36 Dodano załącznik "Pr.uchw zmpzp.Stare Miasto.
28.12.17.doc"

(Anna Dajnowicz)
18.12.2017 14:35 Dodano załącznik "Pr. uchw. Górka. 28.12.17.doc"
(Anna Dajnowicz)
18.12.2017 14:35 Dodano załącznik "Pr. uchw.plan. zlot.podkowa
28.`12.17.doc"

(Anna Dajnowicz)
18.12.2017 14:34 Dodano załącznik "Projekt uchwały 12.2017 Chrobry
S.A..doc"

(Anna Dajnowicz)
18.12.2017 14:34 Dodano załącznik "2017 Projekt uchwały KM Sp. z o.o.zgoda
na podwyższenie kapitału - zamiana wierzytelności.doc"

(Anna Dajnowicz)
18.12.2017 14:32 Dodano załącznik "Projekt Uchwały w sprawie trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych
placówek oświatowych z załącznikami na 2018 rok.doc"

(Anna Dajnowicz)
18.12.2017 14:32 Dodano załącznik "XLIV plan pracy RM 2018.doc"
(Anna Dajnowicz)
18.12.2017 14:32 Dodano załącznik "uchwała plan pracy Kom. Rewizyjnej
2018.docx"

(Anna Dajnowicz)
18.12.2017 14:32 Dodano załącznik "Uchwała Us.Op.18.12.2017.docx"
(Anna Dajnowicz)
18.12.2017 14:27 Dodano załącznik "Uchwała Pr.Wspierania rodziny
18.12.2017doc.doc"

(Anna Dajnowicz)
18.12.2017 14:26 Dodano załącznik "Uch. Pr Alkoh. 2018.doc 18.12.2017.doc"
(Anna Dajnowicz)
18.12.2017 14:26 Dodano załącznik "zaproszenie na sesję w dniu 28.12.2017
r..pdf"

(Anna Dajnowicz)
18.12.2017 14:25 Usunięto załącznik zaproszenie na sesję w dniu
28.11.2017 r..pdf

(Anna Dajnowicz)
18.12.2017 14:25 Edycja dokumentu (Anna Dajnowicz)
18.12.2017 14:24Dokument został odzyskany. (Anna Dajnowicz)
29.11.2017 12:33Dokument usunięto. (Anna Dajnowicz)
17.11.2017 13:19 Edycja dokumentu (Anna Dajnowicz)
17.11.2017 13:19 Dodano załącznik "zaproszenie na sesję w dniu 28.11.2017
r..pdf"

(Anna Dajnowicz)
17.11.2017 13:18 Usunięto załącznik wniosek o zwołanie sesji.pdf
(Anna Dajnowicz)
17.11.2017 13:18 Usunięto załącznik zaproszenie na nadzwyczajna sesję w
dniu 11.10.2017r..pdf

(Anna Dajnowicz)
17.11.2017 13:18 Usunięto załącznik Projekt uchw. ul.K.Wielk..doc
(Anna Dajnowicz)
17.11.2017 13:18 Usunięto załącznik PROJEKT uchwały w spr zmiany
uchwały.docx

(Anna Dajnowicz)
17.11.2017 13:18 Usunięto załącznik Budżet październik nadzwyczajna.zip
(Anna Dajnowicz)
17.11.2017 13:18 Usunięto załącznik WPF październik nadzwyczajna.zip
(Anna Dajnowicz)
17.11.2017 13:18 Edycja dokumentu (Anna Dajnowicz)
17.11.2017 13:17Dokument został odzyskany. (Anna Dajnowicz)
12.10.2017 11:37Dokument usunięto. (Anna Dajnowicz)
09.10.2017 11:57 Edycja dokumentu (Anna Dajnowicz)
09.10.2017 11:57 Dodano załącznik "WPF październik nadzwyczajna.zip"
(Anna Dajnowicz)
09.10.2017 11:57 Dodano załącznik "Budżet październik nadzwyczajna.zip"
(Anna Dajnowicz)
09.10.2017 11:57 Dodano załącznik "PROJEKT uchwały w spr zmiany
uchwały.docx"

(Anna Dajnowicz)
09.10.2017 11:57 Dodano załącznik "Projekt uchw. ul.K.Wielk..doc"
(Anna Dajnowicz)
09.10.2017 11:56 Dodano załącznik "zaproszenie na nadzwyczajna sesję w
dniu 11.10.2017r..pdf"

(Anna Dajnowicz)
09.10.2017 11:56 Dodano załącznik "wniosek o zwołanie sesji.pdf"
(Anna Dajnowicz)
09.10.2017 11:53 Usunięto załącznik zaproszenie.pdf
(Anna Dajnowicz)
09.10.2017 11:53 Edycja dokumentu (Anna Dajnowicz)
09.10.2017 11:52 Edycja dokumentu (Anna Dajnowicz)
12.09.2017 10:16 Dodano załącznik "zaproszenie.pdf"
(Anna Dajnowicz)
12.09.2017 10:15 Usunięto załącznik wniosek o zwołanie sesji.pdf
(Anna Dajnowicz)
12.09.2017 10:15 Usunięto załącznik zaproszenie na nadzwyczajną
sesję.pdf

(Anna Dajnowicz)
12.09.2017 10:15 Usunięto załącznik Uchwała budżet sierpień.zip
(Anna Dajnowicz)
12.09.2017 10:15 Usunięto załącznik WPF sierpień.zip
(Anna Dajnowicz)
12.09.2017 10:15 Usunięto załącznik Uchwała Dotacje żlobki 9.08.2017.doc
(Anna Dajnowicz)
12.09.2017 10:15 Usunięto załącznik zm. uchwały utworzenie wydzielonego
rachunku darowizn.docx

(Anna Dajnowicz)
12.09.2017 10:15 Edycja dokumentu (Anna Dajnowicz)
12.09.2017 10:14Dokument został odzyskany. (Anna Dajnowicz)
12.09.2017 08:52Dokument usunięto. (Anna Dajnowicz)
18.08.2017 11:11 Edycja dokumentu (Anna Dajnowicz)
18.08.2017 11:11 Dodano załącznik "zm. uchwały utworzenie wydzielonego
rachunku darowizn.docx"

(Anna Dajnowicz)
18.08.2017 11:11 Dodano załącznik "Uchwała Dotacje żlobki 9.08.2017.doc"
(Anna Dajnowicz)
18.08.2017 11:11 Dodano załącznik "WPF sierpień.zip"
(Anna Dajnowicz)
18.08.2017 11:11 Dodano załącznik "Uchwała budżet sierpień.zip"
(Anna Dajnowicz)
18.08.2017 11:11 Dodano załącznik "zaproszenie na nadzwyczajną sesję.pdf"
(Anna Dajnowicz)
18.08.2017 11:10 Dodano załącznik "wniosek o zwołanie sesji.pdf"
(Anna Dajnowicz)
18.08.2017 11:10 Usunięto załącznik wniosek o zwołanie sesji
nadzwyczajnej.pdf

(Anna Dajnowicz)
18.08.2017 11:10 Usunięto załącznik zaproszenie na nadzwyczajną sesję w
dniu 17 lipca 2017 r..pdf

(Anna Dajnowicz)
18.08.2017 11:10 Usunięto załącznik Uchwała budżetowa lipiec.zip
(Anna Dajnowicz)
18.08.2017 11:10 Usunięto załącznik WPF lipiec.zip
(Anna Dajnowicz)
18.08.2017 11:10 Usunięto załącznik Uchwała Rady gimnazja VII 2017
r.docx

(Anna Dajnowicz)
18.08.2017 11:10 Edycja dokumentu (Anna Dajnowicz)
18.08.2017 11:09Dokument został odzyskany. (Anna Dajnowicz)
31.07.2017 11:56Dokument usunięto. (Anna Dajnowicz)
12.07.2017 14:24 Edycja dokumentu (Anna Dajnowicz)
12.07.2017 14:24 Dodano załącznik "Uchwała Rady gimnazja VII 2017 r.docx"
(Anna Dajnowicz)
12.07.2017 14:24 Dodano załącznik "WPF lipiec.zip"
(Anna Dajnowicz)
12.07.2017 14:23 Dodano załącznik "Uchwała budżetowa lipiec.zip"
(Anna Dajnowicz)
12.07.2017 14:22 Usunięto załącznik Uchwała budżetowa lipiec.zip
(Anna Dajnowicz)
12.07.2017 14:22 Dodano załącznik "Uchwała budżetowa lipiec.zip"
(Anna Dajnowicz)
12.07.2017 14:22 Dodano załącznik "zaproszenie na nadzwyczajną sesję w
dniu 17 lipca 2017 r..pdf"

(Anna Dajnowicz)
12.07.2017 14:20 Utworzenie dokumentu. (Anna Dajnowicz)