Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

  Głogów, dn. 8.10.2015 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu prac nad opracowaniem w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dokumentu prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Głogowie Nr VIII/61/15 z dnia 20 maja 2015 r. i Nr XI/89/15 z 22 lipca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmiejskich Terenów Nadodrzańskich w Głogowie.

Wymienione uchwały Rady Miejskiej są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.glogow.pl i siedzibie Urzędu Miejskiego w Głogowie w pok. 239.

Wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko, opracowywanej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być składane do dnia 9.11.2015 r.:

  • na piśmie na adres: Urząd Miejski w Głogowie, Rynek 10, 67-200 Głogów,
  • drogą elektroniczną, opatrzone tematem „wniosek do prognozy oddziaływania na środowisko – mpzp” na adres: j.zalucki@glogow.um.gov.pl,
  • osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głogowie – pok. 239.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Głogowie
Informację opublikował:Leszek Nowicki
Informację wytworzył:Artur Perucki
Data na dokumencie:08.10.2015
Data publikacji:08.10.2015 09:51